Kultúra

Háromszáz éves a tavasz himnusza

Vivaldi Négy évszak című művének nyitó darabja a Tavasz

A négy évszak Antonio Vivaldi olasz zeneszerző egyik legismertebb, négy hegedűversenyből álló műve, amelyek mindegyike zenei kifejezést ad egy-egy évszaknak. Nyitó darabja a Tavasz.

Vivaldi legnépszerűbb műve, a Négy évszak 1723-ban született, és 1725-ben jelent Amszterdamban.

A zeneora.hu ezt írja róla:

„A Négy évszak abban különbözik az összes többitől, hogy e sorozathoz egyedi szöveg is társul. A sonnetti dimonstrativi – ahogy Vivaldi nevezi e költeményeket – alkotják a hagyományosan programnak nevezett anyagot. Ez a megoldás egészen egyedülálló Vivaldi életművében. Nem általánosságban előírt program ez, hanem szó szerint, sorról sorra, folyamatosan adja meg az ábrázolandó jelenségek egymásutánját. Tisztán hangszeresen megzenésített versekről van szó. A szerző teljes sorozatát Václav Morzin cseh grófnak ajánlotta, s a dedikációban ezt írja: »Nagyméltóságú Úr, esdekelve kérem, ne csodálkozzék Fenséged, ha e kis létszámú és szerény concertók közt megtalálja A négy évszakot, amely már sok idővel ezelőtt Fenséged türelmes nagylelkűségét élvezhette. Higgye el nekem, hogy azért találtam őket kinyomatásra méltónak – noha minden tekintetben ugyanazok a darabok –, mert a szonettek mellett immár minden bennük ábrázolt dolog pontos magyarázatával láttam el őket. Bizonyos vagyok abban, hogy Ön úgy fogja megítélni őket, mintha újak lennének.« A szonettek szerzősége kétes, talán maga a zeneszerző írta őket, lévén hogy sehol sem említi a költő nevét, és a verssorokat további pontosító programelemekkel egészítette ki.

Mind a négy versenymű háromtételes, gyors-lassú-gyors elrendezésű.”