Kultúra

Jókai Anna emlékére táblát avattak a Fiumei úti sírkertben

Öt éve nincs köztünk az írónő

Mindezt a  Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) adta hírül.  Móczár Gábor, a NÖRI főigazgatója az avatóünnepségen hangsúlyozta, hogy Jókai Anna példaértékűt alkotott a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (NEKB) – a kezdetekben: Nemzeti Kegyeleti Bizottság – első elnökeként.

Elindította a Nemzeti Sírkert védettséggel járó feladatait, kidolgozta az ehhez kapcsolódó szabályozásokat és eljárásokat. Közreműködött a nemzeti gyászról szóló kormányrendelet kidolgozásában.

Elnöklete alatt létesült Bethlen István és József Attila síremléke, és ez időszak alatt újult meg Deák Ferenc mauzóleuma is a Fiumei úti sírkertben. „Jókai Anna mindig azért küzdött következetesen, hogy mindaz, ami a múltunkban fontos vagy lényeges volt, az valamilyen módon meg legyen örökítve. Jókai Anna számára fontos volt a hazaszeretet, a magyarság, a hit, az erkölcs” – hangzott el Móczár Gábor beszédében.  Jókai Anna 2017. június 5-én, életének 85. évében hunyt el. Az NEKB elnöki tisztségét 2000 és 2006 között töltötte be.

Kapcsolódó írásaink

Napok és naplók

ĀA könyv nemcsak Jókai Anna életébe engedi betolakodni az olvasót, hanem társadalmi és irodalmi áttekintésre is alkalmas