Kultúra

A nagyhét az egyházi év leggazdagabb ideje

A dicsőséges jeruzsálemi bevonulással kezdődik Jézus szenvedéstörténete, amely feltámadásával teljesedik be, elhozva számunkra a megváltást

Virágvasárnap, Jézus jeruzsálemi bevonulásának ünnepén veszi kezdetét a nagyhét.

A nagyhét az egyházi év leggazdagabb ideje
Jézus szamárháton vonul be Jeruzsálembe: Pietro Lorenzetti 1320-as freskóját az Assisi Szent Ferenc-bazilika alsótemplomában láthatjuk
Fotó: Wikipedia

Idén április 10-re esik virágvasárnap, a bűnbánatot jelentő nagyböjti időszak utolsó vasárnapja és egyben a nagyhét kezdete. Ezen a vasárnapon Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg a katolikus egyház. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) közleményében fölidézte: virágvasárnap jelentése a latin Dominica palmarum, azaz a pálmaágak vasárnapja kifejezésből származik, ami az ünnepi körmenetet és a dicsőséges bevonulást vételezi elő.

A hagyományos ünnepi szentmise a jeruzsálemi bevonulásra emlékeztető körmenettel kezdődik. A templom előtt összegyűlt hívek pálmaágakkal vagy barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papságot és az asszisztenciát. A körmenet jeleníti meg azt, ahogyan egykor Jézust ünnepelte a tömeg. A szamárháton bevonuló Jézust meglátva leterítették ruháikat, ágakat törtek a fákról, és eléje szórva ezt kiáltozták: „Hozsanna! Áldott, aki az Úr nevében jön! Áldott a mi atyánknak, Dávidnak országa, amely íme, eljön! Hozsanna a magasságban!”

Kétezer évvel ezelőtt a jeruzsálemi nép Dávid fiaként üdvözölte Krisztust, Messiásként, aki szabadulást hoz népükre, és megszabadítja őket a rómaiak elnyomása alól. Krisztus küldetése azonban egészen más volt, nem az elnyomó uralomtól szabadította meg a népét és azáltal egész emberiséget, hanem a bűn rabságából. Ebben áll a megváltói tett, ez húsvét értelme – írja az MKPK közleménye.

A virágvasárnapi liturgia minden ünnepélyessége mellett már az Úr szenvedéstörténetét tárja elénk. Az olvasmány Izajás próféta könyvéből a megjövendölt Messiásról szól, a szentlecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből Krisztus önkiüresítését, az Atyának való engedelmességet és kereszthalálát mondja el. Az evangélium pedig Jézus passióját, kínszenvedését tárja elénk Szent Lukács szerint.

A virágvasárnappal kezdődő nagyhét az egyházi év leggazdagabb időszaka.

Az egyház ekkor kifejezi hitét, miszerint a dicsőséges bevonulás kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be, elhozva számunkra a megváltást, amely minden hívőben az örök élet reményét táplálja. A szentmisén különösen érdemes odafigyelni a szentleckében Szent Pál apostol szavaira is: „Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az úr.” Veres András győri püspök, az MKPK elnöke vasárnap 10 órakor mutat be ünnepi szentmisét a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban.

Kapcsolódó írásaink