Kultúra

Átadták az állami elismeréseket

Átadta a Kossuth- és Széchenyi-díjakat, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseket hétfőn az Országház kupolacsarnokában Áder János köztársasági elnök. Úgy fogalmazott, hogy ez a nap „a megemlékezésről, a büszkeségről és a háláról szól, a csendes munkával vagy a zajos sikerként elért eredményeket ünneplő, magyar örömről”.

Átadták az állami elismeréseket
Áder János: Az 1990-ben visszanyert szabadságunk az önök munkája révén nemcsak megerősödött, de meg is sokszorozódott
Fotó: MH/Török Péter

Az 1848-49-es forradalom és sza-badságharc évfordulója alkalmából a Parlament kupolacsarnokában adta át a Kossuth- és Széchenyi-díjakat, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseket Orbán Viktor miniszterelnökkel és Kövér Lászlóval, az Országgyűlés elnökével együtt március 15-e alkalmából Áder János, Magyarország köztársasági elnöke.

Felidézte, hogy az áprilisi törvények szentesítése után az újonnan választott Országgyűlés megalakulásakor, az országgyűlési nyitányra készült cikkében Kossuth arról értekezett, hogy a magyarok békére vágynak. De a szabadságért, a békéért vállalják a veszélyt is, készek áldozatot hozni. Ez pedig a további munkához szükséges erőnek „kimeríthetetlen forrása”.

Mint hozzátette, Kossuth akkor még okkal bízott abban, hogy az a munka, amit a kormány és az Országgyűlés elvégez, az ország minden polgára számára értéket teremt.

Az államfő emlékeztetett: őszre a magyar szabadságot már fegyverrel kellett védeni, úgy fogalmazott: egy becsapott nemzet próbálta érvényre juttatni alkotmányos, törvényes igazát. A gazdasági gyarapodást szolgáló programot háttérbe szorította a háború.

Világos után 18 év politikai békétlenség következett. A munka – amit a szabadságharc kényszerűen megszakított – csak a kiegyezés után folytatódhatott, majd 1867, a kiegyezés után Magyarország immár újra maga dönthetett a saját sorsáról. Olyan növekedés vette kezdetét, amely természetes módon adott teret a tehetségnek, a teljesítménynek – jelentette ki Áder János.

Az államfő hozzátette: sokan vannak jelen az Országház Kupolacsarnokában, akik átéltek, átélhettek hasonló változást. 1990 után a szabadság esélyt teremtett: a politikai béke, a jó kormányzás, a gazdasági fejlődés, az alkotás lehetőségét adta meg. A most kitüntetettek pályája ezt követően teljesedett ki. Magyarország szabadsága biztosította az alkotómunka szabadságát.

„Az 1990-ben visszanyert szabadságunk az önök munkája révén nemcsak megerősödött, de meg is sokszorozódott” – méltatta a kitüntetetteket az államfő.

Kijelentette: a személyes szabadság kiteljesedése meghozta a közösség szabadságát is. „Életünk igényesebb, tudásunk pontosabb lett. Nemzetünk gyarapodóvá válhatott” – mondta az államfő, aki hozzátette azt is, hogy a most kitüntetettek személyes eredményei ma már a magyarság közös kincsei.

„A mai nap a megemlékezésről, a büszkeségről és a háláról szól. A csendes munkával vagy a zajos sikerként elért eredményeket ünneplő, magyar örömről. Hazafiságról, tálentumról, kitartásról, szorgalomról, a szabadság kiteljesítéséről” – hangsúlyozta az államfő, aki Kossuth Lajos szavait idézve úgy fogalmazott: „mindez kimeríthetetlen forrása közös szellemi, gazdasági, lelki erőnknek”.

Az államfő Kölcsey Ferenc sza­vaival zárta a beszédét: „Tégy minden jót, ami tőled telik; s mindenütt, hol alkalom nyílik; s hogy minél nagyobb sikerrel tehess: lelkedet eszközökkel gazdagítani, szüntelen igyekezzél.”

 

Kossuth-díjat kapott

Bahget Iskander fotóművész Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása, a magyar és az arab fotóművészetet egyaránt gazdagító életműve elismeréseként;

Csikos Sándor Jászai Mari-díjas színművész, színházi rendező, színészpedagógus, egyetemi oktató, kiváló és érdemes művész Magyarország számára kivételesen értékes művészi pályafutása során a drámairodalom legjelentősebb szerepeinek hiteles megformálójaként nyújtott emlékezetes alakításai, valamint kivételesen értékes pedagógusi munkája elismeréseként;

Diószegi László Harangozó Gyula- és Martin György-díjas koreográfus, egyetemi magántanár Magyarország számára kivételesen értékes pályafutása elismeréseként;

Dresch Mihály Liszt Ferenc-díjas előadóművész, kiváló és érdemes művész a mai magyar dzsessz kimagasló alakjaként;

Király László Babérkoszorú- és József Attila-díjas költő, író, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja írói, költői életműve, valamint kiemelkedő műfordítói tevékenysége elismeréseként;

Lakatos Mónika előadóművész, énekesnő, zeneszerző világszerte sikereket arató előadóművészi munkája elismeréseként;

Rátóti Zoltán Jászai Mari-díjas színművész, kiváló és érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja emlékezetes színpadi, valamint jelentős filmes alakításai elismeréseként;

Boldi-Szmrecsányi Boldizsár Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész művészi alkotómunkája elismeréseként;

Ternovszky Béla Balázs Béla-díjas rajzfilmrendező, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja a filmművészetet gazdagító pályafutása elismeréseként;

Zoboki Gábor Ybl Miklós-díjas építész, egyetemi tanár, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja kimagasló színvonalú, művészi igényű tervezőmunkája elismeréseként.

A Kossuth-díjat megosztva kapták

a Kodály Vonósnégyes tagjai, Bangó Ferenc hegedűművész, Éder György csellóművész, Falvay Attila hegedűművész, érdemes művész, a vonósnégyes primá­riusa, valamint Tuska Zoltán hegedű- és brácsaművész.

Széchenyi-díjat kapott

Acsády László agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja tudományos pályafutása és korszakalkotó felfedezései elismeréseként;

Bagdy György László neurofarmakológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár nemzetközileg is nagyra értékelt kutatói-oktatói munkája elismeréseként;

Bányai Éva pszichológus, professor eme­ritus a pszichoonkológia tudományágának megalapításában és a pszichológusképzésben betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként;

Bélyácz Iván közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, professor emeritus a Kárpát-medencei magyar tudo­mányos életet gazdagító, elhivatott oktatói és szervezői munkája elismeréseként;

Gósy Mária nyelvész, a nyelvtudomány doktora, egyetemi tanár kutatásai elismeréseként;

Harsányi Gábor villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, egyetemi tanár nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, továbbá példaértékű kutatói-oktatói és kutatásszervezői munkája elismeréseként;

Kaán Miklósné Keszler Borbála nyelvész, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, professor emeritus elhivatott szakmai munkája elismeréseként;

Keserű György Miklós vegyészmérnök, gyógyszerkutató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja tudományos tevékenysége elismeréseként;

Kovács Melinda állatorvos, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár kutatásai, valamint egyetemi és akadémiai szintű kutatásszervezői tevékenysége elismeréseként;

Lánczi András politológus, filozófus, egyetemi tanár tudományos, kutatói és publikációs tevékenysége, valamint példaadó oktatói és oktatásirányítói munkája elismeréseként;

M. Kiss Sándor történész, tudományos igazgató, professor emeritus nagy jelentőségű kutatásai és az új történészgenerációk kinevelésében elért kiemelkedő eredményei elismeréseként;

S. Varga Pál irodalomtörténész, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár tudományos, publikációs tevékenysége, az egyetemi oktatásban elért példaértékű eredményei, valamint tudományos közéleti szerepvállalása elismeréseként;

Szenti Tibor író, etnográfus művei, sokrétű, leletmentő kutatásai, a hagyományos magyar paraszti társadalom 20. századi erőszakos átalakításának pótolhatatlan értékű feldolgozása elismeréseként;

Veress Gábor Batthyány-Strattmann László-díjas kardiológus, főigazgató főorvos, egyetemi tanár a Veszprém megyei sürgősségi invazív kardiológiai ellátás megszervezése és sikeres működtetése terén végzett intézményvezetői, valamint oktatói és szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként;

Vörös Győző ókorkutató, régész, egyiptológus, az építészettudományok doktora, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja, egyetemi tanár nemzetközi szinten is jelentős kutatómunkája, különösen a Holt-tenger keleti partjánál található evangéliumi jelentőségű helyszín, a Machaerus vár régészeti feltárási munkálatainak vezetőjeként elért eredményei elismeréseként.

A Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal polgári tagozata kitüntetést kapott

Buda Ferenc, a nemzet művésze, Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott

Baán László közgazdász, a Szépművé­szeti Múzeum–MNG főigazgatója, a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa;

Baráth Etele építész, címzetes egyetemi tanár, volt miniszter és országgyűlési képviselő;

BELOVICS ERVIN, a Legfőbb Ügyészség legfőbbügyész-helyettese;

Fekete György gyermekgyógyász, klinikai genetikus, az orvostudomány doktora, a Semmelweis Egyetem professor emeritusa, nyugalmazott egyetemi tanára;

Haszonicsné Ádám Mária, a Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója;

Hóbor Erzsébet, a Zala Megyei Közigazgatási Hivatal volt vezetője, a Zalaegerszeg-Marosvásárhely Baráti Társaság alapító elnöke, az Első Magyar-Dán Termelőiskola Alapítvány Kuratóriumának elnöke;

Konkoly Norbert, Magyarország moszkvai nagykövete;

Kubassek János Móra Ferenc-díjas geo­gráfus, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatója;

Lukijan Pantelić, a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye megyéspüspöke;

Ókovács Szilveszter operaénekes, művésztanár, zenekritikus, a Magyar Állami Operaház főigazgatója;

Pál József, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanára, az Olasz Köztársaság szegedi székhelyű tiszteletbeli konzulja;

Rockenbauer Zoltán etnológus, művészettörténész, kurátor, volt miniszter és országgyűlési képviselő;

Sepsey Tamás Benedek jogász, volt országgyűlési képviselő, az Országos Kárpótlási és Kárrendezési Hivatal és a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal korábbi elnöke, az Állami Számvevőszék volt főigazgató-helyettese;

Rosivall László, a SOTE Orvostudományi Kar Transzlációs Medicina Intézete Nemzetközi Nephrológiai Kutató és Képző Központjának vezetője;

Simai Mihály Széchenyi-díjas közgazdász, az MTA rendes tagja, a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa;

Tél Tamás Széchenyi-díjas fizikus, a fizikatudomány doktora, az Eötvös Loránd Tudományegyetem professor emeritusa és Fizika Doktori Iskolájának korábbi vezetője, az MTA-ELTE Elméleti Fizikai, illetve Fizika Tanítása Kutatócsoportjainak volt vezetője.

A Magyar Érdemrend középkeresztje katonai tagozata kitüntetést kapott

Tóth László Tibor nyugállományú országgyűlési vezérőrnagy, az Országgyűlési Őrség volt parancsnoka;

Tömböl László nyugállományú vezérezredes, a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar volt főnöke.

A Magyar Érdemrend nagykeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott

Szilágyi Áron kardvívó.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott

Bánhidi Ákos válogatott edző;

Liu Shaoang rövidpályás gyorskorcsolyázó;

Liu Shaolin Sándor rövidpályás gyorskorcsolyázó;

Zhang Jing válogatott vezetőedző.

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott

Jászapáti Petra rövidpályás gyorskorcsolyázó;

Kónya Zsófia Lilla rövidpályás gyorskorcsolyázó;

Krueger John-Henry Hirth rövidpályás gyorskorcsolyázó;

ifj. Telegdi Attila László, a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség gyorskorcsolya ágazati sportigazgatója.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapott

Puskás Sándor felkészítő edző;

Szabó Krisztián felkészítő edző.