Kultúra

Emlékérme-kibocsátás a Pilinszky-emlékév keretében

A Magyar Nemzeti Bank a huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője, Pilinszky János születésének 100. évfordulója alkalmából 10 000 Ft névértékű ezüst és 2000 Ft névértékű színesfém emlékérmét bocsát ki a Kertész Imre Intézetben. Az emlékpénzeket Pelcz Balázs szobrászművész tervezte.

Emlékérme-kibocsátás a Pilinszky-emlékév keretében
Pilinszky János emlékérmék
Fotó: MH / Török Péter

A Baumgarten-, József Attila- és Kossuth-díjas magyar költő a Nyugat irodalmi folyóirat negyedik, úgynevezett „újholdas” nemzedékének tagja. Költészetét befolyásolták lágertapasztalatai, a keresztény egzisztencializmus, a tárgyias líra és katolikus hite. Élete során lírai, epikai és drámai műveket is alkotott. Műveiben olyan nyelvet működtet, amely a szenvedély fájdalomközeli határain szólal meg. Első köteteiben a személyesség, a vágy, a szerelem, a bűnösség és a fenyegetettség világot átfogó mintázatába vonja be magával olvasóit. Pilinszky János nevéhez olyan híres művek fűződnek, mint az Apokrif, a Ravensbrücki passió, a Négysoros – legutóbbi az egyik leghíresebb epigrammája.

Pilinszky János születésének centenáriuma alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 10 000 Ft névértékű ezüst emlékérmét és annak 2000 Ft névértékű színesfém változatát bocsátja ki a mai napon.

Az emlékérme előlapján szélfútta, füves tájon álló kopár fa ábrázolása látható, háttérben a felkelő nappal, amely egy tágra nyílt szem kinagyított szivárványhártyájára és pupillájára emlékeztet. Az érmeképet Pilinszky János Apokrif című versének hangsúlyos motívuma ihlette. Az előlapon találhatóak továbbá az emlékérmék kötelező elemei: az érme szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat, mellette ponttal elválasztva a „10000”, illetve „2000” értékjelzés és a „FORINT” felirat, bal oldalon a „BP.” verdejel, jobb oldalon pedig a „2021” verési évszám.

Az emlékérme hátlapján Pilinszky János oldalnézeti portréja látható, amelyen a költő melankolikus karakterére jellemzően egy fának dőlve, elgondolkozva néz maga elé. Az ábrázolást Szebeni András emblematikus fotója ihlette. Az emlékérme jobb oldalán Pilinszky aláírása, alatta az „1921-1981” évszámok olvashatók, melyek a költő születésének és halálozásának évére utalnak. Az emlékérmét tervező Pelcz Balázs szobrászművész mesterjegye a kabát hajtókájába illesztve látható.

Pilinszky János emlékérmék előlapja (Ezüst emlékérme)
Pilinszky János emlékérmék előlapja (Ezüst emlékérme)
Fotó: Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Pilinszky János emlékérmék előlapja (Színesfém emlékérme)
Pilinszky János emlékérmék előlapja (Színesfém emlékérme)
Fotó: Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Pilinszky János emlékérmék hátlapja (Ezüst emlékérme)
Pilinszky János emlékérmék hátlapja (Ezüst emlékérme)
Fotó: Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Pilinszky János emlékérmék hátlapja (Színesfém emlékérme)
Pilinszky János emlékérmék hátlapja (Színesfém emlékérme)
Fotó: Magyar Nemzeti Bank (MNB)

Mindkét emlékérme átmérője 38,61 mm, szélük recézett. A 10 000 forintos névértékű emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm. A 2000 forintos névértékű színesfém változat réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetből készült, súlya 30,8 gramm. Az ezüst emlékérméből tükörfényes (proof) kivitelben 4000 darab, a színesfém változatból selyemfényes (BU) kivitelben 4000 darab készíthető.

Az emlékérmék értékközvetítő és figyelemfelhívó szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében a „Pilinszky János” ezüst emlékérme − a rendelkezésre álló készlet függvényében − a kibocsátást követő három hónapig, a színesfém változat pedig egy évig névértéken vásárolható meg 2021. november 26-tól az érméket gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában (V. ker. Budapest, Báthory u. 7.) és webáruházában (https://www.penzvero.hu/).

Hergár Eszter, az MNB társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója
Hergár Eszter, az MNB társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója
Fotó: MH / Török Péter

A Pilinszky 100 eseménysorozat a pandémia ellenére sokakat megmozgatott, ami mindennél jobban bizonyítja, hogy Pilinszky életműve ma is eleven, a ma emberét is megérinti - hangsúlyozta az emlékérme pénteki ünnepélyes kibocsátásán a Kertész Imre Intézetet fenntartó Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány főigazgatója.

Schmidt Mária, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány főigazgatója
Schmidt Mária, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány főigazgatója
Fotó: MH / Török Péter

Schmidt Mária szerint Pilinszky titka az, hogy nem akarja olvasóit megtéveszteni, nem akar hamis vigaszt nyújtani, „nem beszél félre sem versben, sem prózában”.

Mint emlékeztetett, a Kertész Imre Intézet Nobel-díjas névadója mellett csupa olyan szerző életművét gondozza, akik a 20. század meghatározó alkotói voltak, köztük Pilinszky Jánosét.

Schmidt Mária beszámolója szerint a Pilinszky 100 emlékévben az intézet nagy sikerű beszélgetéssorozatot, rendhagyó irodalomórákat és budapesti Pilinszky-sétákat szervezett, versmegzenésítési pályázatukon pedig csaknem 200-an vettek részt.

Pilinszky-tablókiállításuk nemcsak az intézet Benczúr utcai székháza előtt tekinthető meg, hanem mára bejárta az országot: a Várkert Bazár után csaknem 100 vidéki közművelődési intézményben, könyvtárban láthatják idén az érdeklődők.

Bogányi Gergely zongoraművész Közelről címmel szervezett zenés-irodalmi esteket, a Műcsarnokban szombaton zár a Pilinszky János kevéssé ismert fotóiból rendezett kiállítás, a költő Izabella utcai otthonán emléktáblát avattak, a Magyar Postával együttműködésben pedig bélyeg is megjelent Pilinszky tiszteletére - sorolta a Pilinszky 100 sorozat eseményeit a főigazgató.

Az emlékév szenzációja, hogy Jutta Scherertől, a költő egykori szerelmétől a Kertész Imre Intézet birtokába került egy 650 Pilinszky-levelet is tartalmazó iratanyag, amely újabb vonásokkal gazdagítja majd Pilinszky János életművét - közölte Schmidt Mária.

Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója
Demeter Szilárd, a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója
Fotó: MH / Török Péter

Demeter Szilárd, a Pilinszky-emlékérme tematikai előkészítésében szakértőként résztvevő Petőfi Irodalmi Múzeum (PIM) főigazgatója hozzátette: Pilinszky a magyar géniuszok közé tartozott. A Pilinszky 100 emlékévet is széles konszenzus övezte, ami arra enged következtetni, hogy a költő életműve kiállta az idő próbáját - jegyezte meg.

Ha létezik metafizikai tudás, megismerés, akkor az olyan alkotók kövezik ki az oda vezető utat, mint Pilinszky - emelte ki.

Demeter Szilárd hangsúlyozta, hogy Pilinszky „költészetével isten közelébe emel bennünket”; művészete olyan kincs, amely soha nem fogy el.

VersIma címmel indított programot a Magyar Írószövetség

VersIma címmel új kezdeményezést indított a Magyar Írószövetség több történelmi egyházzal közösen Pilinszky János életműve előtt tisztelegve a költő születésének századik évfordulóján.

Négy kiemelt helyszínen, Budapesten és Kolozsváron hangzik el neves színészek előadásában Pilinszky János Egyenes labirintus című verse november 28-án, vasárnap, a költő születésnapját követő napon - olvasható a Magyar Írószövetség közleményében.

Mint írják, a Magyarországi Református Egyház részéről Balog Zoltán püspök, a Zsinat lelkészi elnöke, a Magyarországi Evangélikus Egyház részéről Fabiny Tamás elnök-püspök, a Magyar Unitárius Egyház (Kolozsvár) részéről Rácz Norbert Zsolt lelkész, főjegyző, a Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete részéről pedig Czire Szabolcs lelkész által tartott istentisztelet keretében emlékeznek a költőre.

Pilinszky János születésének századik évfordulója alkalmából többféle megemlékezés, konferencia, ünnepség zajlik az országban. A Magyar Írószövetség is szeretné elérni, hogy minél többen halljanak az előző század egyik legkiválóbb költőjéről, megismerhessék műveit és mély hitét. „Úgy gondoljuk, hogy a művekből áradó hit lehet az a kapocs, amely a kiemelkedő költőt a mához köti” - írják a közleményben.

A négy kiemelt helyszín mellett több gyülekezetben és egyházi iskolában is előadják Pilinszky János versét. Ennek segítségével együttesen mutatkozhat meg a költészet és a hit, és eléri azokat a közösségeket, akik számára mindkettő fontos lelki erőforrás.

Az Írószövetség szándékai szerint a jövőben a program folytatódik, hiszen a magyar költészet és irodalom kifogyhatatlan a hitről szóló művekből és alkotókból - áll a közleményben.

A VersIma programról szólva Balog Zoltán püspök elmondta, hogy azért csatlakoztak a kezdeményezéshez, mert „Pilinszky versei a hit sóvárgásával és boldogságával ajándékoznak meg bennünket, ezért helyük van a templomokban, az istentiszteleten is”.

Fabiny Tamás elnök-püspök számára azért fontos ez a kezdeményezés, mert „Pilinszky János világhírű költőnk, akinek különleges, egyedien tömör hangvételű verseiben az emberi lélek legnehezebb gondolatai törnek a felszínre”. Az egyház éppen ezekkel foglalkozik: a bűn kérdése, a lelki vívódás, útkeresés, az élet és az ember értéke, a kapcsolatok egésze és széttöredezettsége, a helyünk a világban, isten előtt - fogalmazott.

Czire Szabolcs, a Budapesti Unitárius Egyházközség lelkésze elmondta, hogy „Pilinszky János a végső emberi kérdéseket a keresztény hit és az egyetemesség metszésében szólaltatja meg”.

A kolozsvári Rácz Norbert Zsolt főjegyző elmondta, hogy határon túli egyházi vezetőként azért tartja támogatandónak a programot, mert „a vers nem ismer politikai határokat. Szabadon átkel az ilyen akadályokon, és láthatatlan szálakkal fűzi össze azokat, akiket egy adott ponton elszakított egymástól a történelem”. Ez a határtalanság pedig közösséget teremt, aminek tere a vers, most Pilinszky költészete - mondta.