Kultúra

A magyar hadügyi igazgatás története

A Hermann Róbert által szerkesztett kötet hiánypótló, mert a csaták, ütközetek, hadműveletek,egyes kiemelkedő katonák bemutatása után a szervezeti háttér megismertetésére vállalkozott

„Ennek a kötetnek a szerzői (…) nem a háborúk forgatagos és eseménydús történetével foglalkoznak, hanem azzal a szervezeti háttérrel, amely lehetővé tette a háborúk megvívását, és amelynek alakulására maguk a háborúk is hatással voltak” -írja A magyar hadügyi igazgatás története 1526–1990 című kötet bevezetőjében a kötet szerkesztője, Hermann Róbert, a kiváló (had)történész.

A magyar hadügyi igazgatás története

Ha a magyar hadtörténeti/hadtörténelmi irodalom „piacán” körülnézünk, azt láthatjuk, hogy a Zrínyi Kiadó által a közelmúltban kibocsátott munka hiánypótló. Méghozzá azért, mert a csaták, ütközetek, hadműveletek, egyes kiemelkedő hadvezérek, katonák bemutatása után a háttérre, a katonai – helyesebben – hadügyi igazgatás megismertetésére vállalkozott.

Gyakorlatilag az oszmán-török hódoltság évtizedeinek hadügyi igazgatásáról ugyanúgy képet kaphat az érdeklődő olvasó, mint az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Hadügyminisztériumáról. De nem csalódnak azok sem, akik a magyar Honvédelmi Minisztérium szervezetének 1945 és 1990 közötti változásairól – két szakaszra bontva annak bemutatását – szeretnének többet megtudni.

Amennyiben kissé visszatekintünk a 20. századból, akkor a Rákóczi-szabadságharc hadügyéről ugyanúgy átfogó képet kaphatunk, mint az Udvari Haditanács felépítéséről vagy az inszurrekcióról, illetve a dualista magyar állam honvédségének egészségügyi szervezetéről, az Osztrák–Magyar Monarchia haderejének vezető szerveiről. A 20. század időszakából természetesen olvashatunk az 1918–1919-es esztendők Magyar Néphadserege (sic!) és a Vörös Hadsereg hadszervezetéről, továbbá a Horthy-korszak katonai felső vezetési rendszerének változásairól is.

Megannyi érdekesség és a téma iránt érdeklődők számára megannyi hiteles ismeret. Egy szakmunkának ugyanis az érdekességek és a hitelesség adják meg az „igazi ízét”. Ha annak segítségével elboldogulunk az adott korszak „rejtelmeiben”. Ha természetessé válnak számunkra fogalmak, szervezetek és adott esetben történések.

Ezen kötetben az előbbi kettő a meghatározó. Aki kézbe veszi és elolvassa ezt a könyvet, nem fog csalódni, amire a kötet szerzői – Pálffy Géza, Mészáros Kálmán, Lázár Balázs, Réfi Attila, Hermann Róbert, Balla Tibor, Kiss Gábor, Horváth Csaba, Markó György és Solymosi József – biztos garanciát jelentenek.

Hermann Róbert: A magyar hadügyi igazgatás története 1526–1990
Hermann Róbert: A magyar hadügyi igazgatás története 1526–1990
Fotó: MH

Kapcsolódó írásaink

Felemelő és megható ünnep

ĀKilencvenedik születésnapján köszöntötték Czigány György költőt, legendás műsorvezetőt az Óbudai Társaskörben