Kultúra

Az Állami Számvevőszék szerint átláthatatlan volt az SZFE gazdálkodása

Nem volt átlátható és elszámoltatható a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) vagyongazdálkodása 2018-ban és 2019-ben, valamint 2020-ban a fenntartóváltás időpontjáig - állapította meg hétfőn közzétett jelentésében az Állami Számvevőszék (ÁSZ).

Az Állami Számvevőszék szerint átláthatatlan volt az SZFE gazdálkodása
A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE)
Fotó: MH/Bodnár Patrícia

Az ÁSZ közölte: az SZFE akkori vezetése nem biztosította a közfeladat ellátását szolgáló nemzeti vagyon megőrzését és védelmét; a nemzeti vagyon védelme érdekében indokolt volt a tulajdonosi joggyakorlás kereteinek megerősítése.

Mint a közlemény emlékeztet, az Állami Számvevőszék 2015 és 2019 között összesen három alkalommal végzett ellenőrzést és utóellenőrzést a Színház- és Filmművészeti Egyetemnél, ezek sorozatos és visszatérő gazdálkodási törvénysértésekre, korrupciós veszélyekre világítottak rá.

A mostani ellenőrzést indokolta az is, hogy az SZFE is a felsőoktatási modellváltással érintett intézmények közé tartozik. A vagyonjuttatásról rendelkező jogszabály szerint 2020. augusztus 1-től az SZFE fenntartói jogait - amelyeket addig az állam nevében az illetékes miniszter gyakorolt - a törvény felhatalmazása által létrehozott közérdekű vagyonkezelő alapítvány vette át és azokat az alapítvány kuratóriuma gyakorolja - idézi fel az ÁSZ közleménye.

Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogy az egyetem a fenntartóváltás előtt - 2018-ban, 2019-ben, valamint 2020-ban az intézmény fenntartóváltásának napjáig - a jó gazda gondosságával, az Alaptörvény előírásainak megfelelően biztosította-e a nemzeti vagyon értékének megőrzését, védelmét és szabályszerű kezelését, kimutatását.

Az ÁSZ feltárta, hogy az SZFE 2018-ban és 2019-ben rendelkezett ugyan az alapvető számviteli szabályzatokkal, ám a vagyongazdálkodás kereteit nem szabályszerűen alakította ki. Az alkalmazott számlarend nem volt összhangban a jogszabályi előírásokkal, továbbá 2019-ben az SZFE nem rendelkezett az önköltségszámítás rendjére vonatkozó szabályzattal. Ez azt jelenti, hogy az SZFE korábbi vezetése nem alakította ki a szabályszerű könyvvezetés és vagyongazdálkodás alapvető feltételeit - mutat rá a jelentés.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem a 2018. és 2019. évi éves költségvetési beszámolók elkészítéséhez, a mérleg tételeinek alátámasztásához nem állított össze leltárt, amely tételesen, ellenőrizhető módon tartalmazza a mérlegben szereplő eszközöket és forrásokat. A leltárak hiányában a beszámolók nem nyújtottak megbízható és valós képet a vagyoni helyzetéről és ennek változásáról, ezáltal a vagyon jogszabályi előírások szerinti kimutatása nem volt biztosított - állapította meg az ellenőrzés.

A számvevőszék azt is feltárta, hogy 2020-ban a fenntartóváltás fordulónapjára vonatkozóan az SZFE a törvényi előírás ellenére nem készített záró beszámolót és nem állított össze leltárt a rendelkezésére álló vagyonelemekről. Ezáltal a fenntartóváltás időpontjában nem volt biztosított a számviteli nyilvántartásaiban szereplő vagyonelemek szabályszerű kimutatása és nem volt igazolt azok megléte sem. A közlemény szerint az e törvénysértés miatt indokolt munkajogi eljárást az ÁSZ azért nem kezdeményezte, mert az előző kancellár foglalkoztatási jogviszonya időközben megszűnt.

Az ÁSZ azt is megállapította, hogy 2018-ban és 2019-ben az SZFE működésében és gazdálkodásában a teljesítményelv nem érvényesült. Az ellenőrzés megállapításai alapján levonható a következtetés, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetemen a kancellári rendszer bevezetése sem biztosította a nemzeti vagyon védelmét, az ÁSZ által már a korábbi években feltárt szabálytalanságokat, hiányosságokat nem javították ki. Mindezek alapján a gazdálkodás megerősítése, a nemzeti vagyon védelme érdekében indokolt volt a tulajdonosi joggyakorlás kereteinek megerősítése - fogalmaz a jelentés.

A modellváltásra tekintettel az Állami Számvevőszék az ellenőrzött szervezet részére javaslatokat nem fogalmazott meg, hanem elnöki levélben hívta fel a Színház- és Filmművészeti Egyetemet fenntartó kuratórium elnökének figyelmét az ellenőrzés megállapításainak jövőbeli hasznosítására, a rendelkezésre álló vagyon pontos számbavételére - áll a közleményben.

Kapcsolódó írásaink