Kultúra

Koppány alakja történelmi és irodalmi tükörben

Magyar Zoltán a teljesség igényével rajzolja meg a vezér karakterét, akit még a popkultúrában is megörökítettek

A Magyarságkutató Intézet kiadványai sorában nemrég jelent meg Magyar Zoltán Koppány vezérről írt kismonográfiája, amely az első ilyen összegző jellegű munka.

A Hős vagy lázadó? Koppány alakja a folklórban és a kultúrtörténetben című kötetben a szerző komoly szakirodalmat és néprajzi gyűjtéseket megvizsgálva járja körül a 997-es év eseményeit, a Géza fejedelem halálát követő örökösödési problémákat, illetve a somogyvári csatához vezető eseményeket. Kísérletet tesz a somogyi vezér korának és alakjának felvázolására, arra is keresve a választ, hogy milyen okok és körülmények vezethettek a végkifejlethez.

Az áttekinthető, szépen kivitelezett és jól tagolt könyv elsőként történeti áttekintést ad az eseményekről, az elérhető források és történészi munkák felhasználásával.

 A szerző elemzéseit térképek, alaprajzok egészítik ki. A második fejezetben Magyar közreadja azokat a középkori szövegemlékeket is, amelyekre támaszkodott: például a Képes Krónika-beli történet, illetve többek közt Bonfini, Petrus Ransanus vagy Heltai Gáspár írásai. A kötetet azonban igazán különlegessé és érdekessé a harmadik és negyedik fejezet teszi, amelyekben Magyar Zoltán folklorisztikai és irodalomtörténeti szempontból vizsgálja Koppány alakját.

Előbb a néphagyományban még mindig létező mondákba, illetve a pogány vezérre utaló helységnevekbe nyújt betekintést, különös tekintettel a Balatontól délre fekvő területekre. Részleteket közöl például Ignácz Rózsa somogyi gyűjtéséből, idéz adatközlők meséiből, de ismerteti a nagybörzsönyi Szent István-templom legendáját is. Ami a szépirodalmat illeti, Magyar átfogó igénnyel ismerteti Koppány figurájának megjelenését a különféle műfajú művekben.

Katona József 1813-as darabjától, amely „eredeti vitézi nézőjáték” Kupa somogyi vezérről, Berzsenyi Dániel kéziratban fennmaradt tragédiá-ján és Szász Károly ötfelvonásosán keresztül Kós Károly Az országépítő című regényéig jut el a Koppány-alak felbukkanását elemezve, és Boldizsár Miklós Ezredfordulóját se hagyja ki, amely történelmi színmű alapján készült az István, a király rockopera.

Az ikonikus műről is szó esik Magyar könyvében, és így a történelmi források, szövegemlékek, a népi hagyománykincs és a szépirodalom mellé felsorakozik a popkultúra is. A kötet ezáltal rendkívül sokszínű vetületét adja a témának, Koppány alakját és az őt övező kérdéseket szinte minden aspektusból megvilágítva. A könyvet bibliográfia, képjegyzék, és melléklet egészíti ki, amelyben a legnépszerűbb Koppány-ábrázolásokat is megtaláljuk.

Magyar Zoltán: Hős vagy lázadó?
Magyar Zoltán: Hős vagy lázadó?
Fotó: MH

Kapcsolódó írásaink

Nagyszombattól a Reáltanoda utcáig

ĀAz Egyetemi Könyvtár és Levéltár titkait virtuális túrán tárták fel az érdeklődőkneka Földrajz Éjszakán – Eötvös Loránd sztereofényképeiből válogat az intézmény online tárlata