Kultúra

A jelenlétvesztés kora és a megváltás fogalma

Erős Kinga szerint Pilinszky János prózai munkáiban ott van a hétről hétre író szerző fegyelmezettsége, szisztematikussága – Amikor minden szónak tétje van

Pilinszky100 címmel zajlik beszélgetéssorozat a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Juhász Anna Irodalmi Szalon Facebook-oldalán. Legutóbb is szélesen áradtak, és medret ástak maguknak a Pilinszky inspirálta gondolatok az online térben. Juhász Anna vendége Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke volt, aki a műsor elejére a költő Apokrif című költeményének harmadik szakaszát választotta.

A jelenlétvesztés kora és a megváltás fogalma
Juhász Anna (balra) Erős Kingát (jobbra) a prózát író költőről is faggatta
Fotó: Juhász Anna Irodalmi Szalon Fa

Erős Kinga elmondta, nagyon inspirálóan hat rá Pilinszky szaggatott versmondása a hangsúlyos csendjei­vel, magáról a versről pedig úgy véli, hogy minden benne van, amiért számára Pilinszky fontos. Megvallotta, hogy tizenöt évesen, koraérett gyerekként találkozott költészetével, amely azonnal magával ragadta, rögtön értette, elmélyedt Pilinszky írásaiban, igyekezett minél több művéhez hozzájutni. Ugyanakkor találta meg Dsida Jenőt is, és a két költő életműve egyfajta egyensúlyt teremtett benne, „mint két vasgolyó egymás mellett” – hangzott el a Pilinszky100 rendezvénysorozat legutóbbi eseményén.

Erős Kinga még kisgyermek volt, amikor Pilinszky meghalt, nem ismerhette őt személyesen, de művei alapján megteremtette magának a szeretett alkotó alakját. Később többeket megismert, akik baráti vagy munkakapcsolatban, szoros ismeretségben álltak a költővel, és szinte blaszfémiának élte meg, amikor elmesélték róla, hogy nagyon sokat beszélt, és nagyon sokat időzött baráti társaságban.

A költő az Új ember szerkesztője és volt 1957 és 1965 között. Juhász Anna fel is tette a kérdést, hogy miképpen tudta a költő összeegyeztetni az újságírói munkát és a versírást. Erős Kinga máshonnan közelítette meg a Pilinszky versei és tárcái, színházi kritikái, esszéi, portréi és más írásai közötti összefüggést. Azt fejtegette, hogy a prózai írások segítenek megérteni a verseket és viszont. Nem egyszer láthatni azt is, hogy először cikkekben dolgozza ki a témát, amely majd versben is megjelenik nála. Erős Kinga, aki maga is esszéista, kiemelte, hogy Pilinszky prózai munkáiban ott van a hétről hétre író szerző fegyelmezettsége, szisztematikussága, ahogyan egy témát cikkről cikkre kibont, és benne vannak a magyar esszé legjobb hagyományai. A sznobériamentes tájékozottság, az olvasmányosság, a kiváló egyensúly az adatok, a személyesség, a gondolatok között. Ugyanakkor a magyar esszé megkövetel olvasójától egyfajta alapműveltséget, és mindenkori feladatának tekinti az ismeretterjesztést.

Juhász Anna megemlítette, Pilinszky arról írt 1964-ben a naplójában, hogy egy éjjel arra ébredt, fél, hogy elveszti az írásképességét, elveszti a költői jelenlétet. És ez be is következett egy időre. A beszélgetőtársak felidézték az 1973-as Pilinszkyt is, aki már akkor megfogalmazta, hogy a mai ember jelenlétvesztéstől szenved: csak pillanatokra tudunk jelen lenni a saját életünkben a sokfelől jövő kusza hatások közepette.

Az öt fontos Pilinszky-fogalom kapcsán Erős Kinga a következő szavakat sorolta fel: evangélium, csönd, remény, senki földje, megváltás. Mint mondta, Pilinszky a pulikutya éberségével járja körül a szavakat újra meg újra, folyton emlékeztetve írót, olvasót arra, hogy minden szónak tétje van. Azt is hozzátette, hogy Pilinszky írásaiból mindig erőt, tartást tud meríteni. Az evangélium szó kapcsán, amelynek eredeti jelentése örömhír, a jobb lator példáját hozta fel Erős Kinga. Ha meglátjuk a keresztfán Jézus mellett a két latort, vajon különbséget tudunk-e tenni köztük? – tette fel a kérdést. Való-színűleg nem. Mégis mekkora különbség, hogy egyikük élete utolsó pillanataiban, amikor Jézus azt mondja neki: „Még ma velem leszel a Paradicsomban”, kegyelmet, megváltást, reményt kap. „Ez a történet nekem azt jelenti, hogy ha a jobb lator üdvözülhet, akkor talán én is megérdemelhetem” – fejtette ki Erős Kinga.

Kapcsolódó írásaink

Magasfeszültségű versek

ĀA Petőfi Irodalmi Múzeum Pilinszky 100 fogalom/centenáriumi szószedet című onlinebeszélgetéssorozatában a hallgatásban rejlő erőről és a pusztító-teremtő fényről is szó esett