Kultúra

Jubileumi kiadvány készült Trianonról

Trianon 100. A Néző Pont századik kötetébe irodalmi,képzőművészeti művek és kisesszék is bekerültek

A trianoni diktátum aláírásának századik évfordulójára időzítve jelent meg Vitéz Ferenc irodalmi és művészeti folyóirata, a Néző Pont 100. kötete.

A Magyar Hírlap állandó publicistája sokoldalú költő, író, újságíró, irodalomtörténész, kritikus, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem magyar nyelvi és irodalmi tanszékvezető docense. Tizennégy éve indította el személyes vagy inkább szerzői folyóiratát, amelynek mintája nem annyira Németh László híres kritikai folyóirata, a Tanu volt, hanem Bródy Sándornak az előző századelő éveiben havonta kiadott Fehér Könyve, amelynek minden számát egymaga írta, s tudósítás és folytatásos regény, tárca és portré, kritika, jegyzet egyaránt szerepelt benne.

A kétszeres jubileumi szám anyagát Vitéz egy évig gyűjtötte: végül különleges antológia készült a Trianonnal kapcsolatos híres és kevésbé ismert versekből, prózai és képzőművészeti művekből, emellett kortárs irodalmi és szakmai reflexiók, kisesszék, tanulmányok kerültek a pontosan százoldalas kötetbe, más-más oldalról közelítve nemzeti traumánkhoz. A jubileumi kötet ráadás különlegessége egy „mellékfüzet”, amely Bertha Zoltán irodalomtörténész – aki éppen június 4-én, Trianon századik évfordulóján tölti be a hatvanötödik életévét – tanulmányát tartalmazza. A Mert szent ez a föld című, a kortárs költők verseiben a föld lírai metaforáját, metafizikáját vizsgáló, gazdag idézettárral elkészített esszé önmagában is reprezentálja a jelen és az elmúlt évtizedek anyaföldhöz és anyanyelvhez, nemzetélményéhez kötő művészi szálait.

Kapcsolódó írásaink

„Ezt a távot mindig le kell futni”

ĀTrianon 100. Rátóti Zoltán: Lenyűgöző volt látni, micsoda lelki odaadással készítette Apponyi ezt a beszédet – Nagy adóssága volt a színházi és filmes szakmának a méltó emlékezés