Kultúra

Időrendben egy időrend nélküli világban

Szűts Zoltán jelentős vállalása: bemutatja a digitális univerzumot

Napjaink emberének tér- és időérzékelése jócskán eltér attól, ahogy például nagyapáink viszonyultak az őket körülvevő világhoz. Napjaink embere ugyanis egy kattintásra, érintésnyire van a világ szinte összes információjától, a történelem során felhalmozott mindennemű eddigi emberi tudástól. Mert ez a napjaink embere a nap huszonnégy órájában online, azaz interneten elérhető. A globális közösség, a virtuális valóság részese.

Hogy ez az új típusú létállapot –hiszen végső soron akár szemlélhetjük így is – milyen változásokat idézett elő az emberekben, társadalmakban, a nyelvekben, a gondolkodásunkban és összességében a kultúrában, azzal Szűts Zoltán próbált meg számot vetni Online című könyvében. A szerző, aki a BME Műszaki Pedagógia Tanszékének docense, oktatási segédletként, tankönyvként is remekül használható kötetében megkísérli a lehetetlent: egy olyan, digitális univerzum bemutatását, amelynek alapvető természete, hogy végtelenül összetett, kibogozhatalan összefüggés-mechanizmusok hálózata, s amely olyan gyors ütemben fejlődik, hogy mire megfigyeljük komplex tulajdonságainak egy-egy szeletét, arra az egész gyökeresen megváltozik. Ennélfogva pedig hatásait felismerni, kategorizálni és kiértékelni szintén nem könnyű feladat.

Ehhez azonban megfelelő lehet a Szűts Zoltán által alkalmazott diakronisztikus szemléletmód, amellyel módszeresen végigveszi az újmédia hosszúra nyúló történelmének legfontosabb állomásait. A szerző vezérlőelve tehát az időrendiség, amely megismerteti, hogy milyen lépések – elméleti és technológiai felfedezések egyaránt – tették lehetővé, hogy a mai formájában ismert internet kialakuljon. A kronológia követése mindazonáltal nem zárja ki, hogy a mélyebben húzódó hatásokat és összefüggéseket is bemutassa.

A kötet igazán nagy erényei közé sorolható viszonylagos objektivitása. Szűts Zoltán elsősorban nem az adott problémaköröket érintő teoretikai megközelítéseket próbálja szubszumálni, az egymásnak ellentmondó diskurzusok között pedig nem kíván igazságot tenni. Célja a széleskörűség, az online világról való ismereteink horizontjának szélesbítése, egy minél nagyobb, a probléma gyökerét beazonosítani képes tudásbázis megalkotása. S mint tankönyv, nem is vállalkozik minden tárgyalt téma – egyebek mellett a hálózattudományok kialakulása, az internet technológiai háttere, a digitális identitás, az információs társadalmak, a médiakonvergencia, a fake news jelensége – teljes körű tárgyalására. Ebben rejlik további igazán nagy potenciálja. Követhető, mérsékelten tudományos stílusával, a fejezetek közé ékelt irodalmi példákkal és szemléletes történetekkel folyamatosan megkönnyíti az olvasást, s így a téma súlya ellenére is meglehetősen könnyű haladni a fejezetekkel.

Az Online nagyszabású kötet, amely valamennyi fontos témakörre kitér egy tankönyv kereteihez mérten, sőt, talán azon túl is. Különböző társadalomtudományi szakon tanuló hallgatók, tanárok, de akár a kérdéskör iránt pusztán érdeklődők számára egyaránt remek segédlet, amellyel elmélyíthetik ismereteiket a digitális világ kialakulásáról és annak teljességében feltérképezetlen következményeiről.

Szűts Zoltán: Online
Szűts Zoltán: Online