Külföld

Visszaállíthatják a halálbüntetést Oroszországban

A halálbüntetést Oroszországban többször bevezették és eltörölték

2024. március 26-án Vjacseszlav Vologyin, az Állami Duma elnöke kijelentette, hogy Oroszországban a halálbüntetés alkalmazására vonatkozó összes szükséges törvény megvan, és a döntés, hogy újra bevezetik-e ezt a büntetést, teljes mértékben az Alkotmánybíróságtól függ – írja az oroszhirek.hu.

Visszaállíthatják a halálbüntetést Oroszországban
A Kreml
Fotó: NorthFoto

Egyetértett az Állami Duma államisággal és törvényhozással foglalkozó bizottságának vezetőjével, Pavel Kraszenyinnyikovval abban, hogy „az ilyen döntések meghozatalakor fontos, hogy hideg fejjel, kellően jól mérlegelve az összes következményt” döntsenek.

Korábban Leonyid Szluckij, az orosz Liberális Demokrata Párt vezetője a halálbüntetésre vonatkozó moratórium feloldására szólított fel a Moszkva városhatárán kívül található Crocus City Hall bevásárló- és szórakoztatóközpontban elkövetett terrortámadás nyomán, ahol március 22-én késő este négy fegyveres percekkel egy rockkoncert kezdete előtt a tömegbe lövöldözött. Szergej Mironov, az Egy igazságos Oroszországért párt vezetője viszont azt javasolta, hogy a kérdést népszavazáson bocsássák szavazásra. A TASZSZ orosz hírügynökség szerkesztői röviden összefoglalták a halálbüntetés oroszországi történetét.

A halálbüntetést Oroszországban többször bevezették és eltörölték. A Russzkaja Pravda (Orosz Igazságszolgáltatás), a középkori Oroszország első törvénykönyve (11–12. század) egyáltalán nem irányozta elő a halálbüntetést. IV. Rettegett Iván korában terjedt el a lefejezéssel, akasztással, vízbe fojtással, felnégyeléssel, felnyársalással, elégetéssel stb. végrehajtott tömeges és nyilvános kivégzések gyakorlata. Egyes uralkodók trónra lépve amnesztiát adtak a halálra ítélt tolvajoknak és rablóknak, és helyette kényszermunkára küldték őket. Így tett például Alekszej Mihajlovics cár és fia, I. Nagy Péter. Az I. Péter által 1716-ban jóváhagyott katonai statútum 123 olyan bűncselekményt említett, amelyekért halálbüntetés járt.

Erzsébet cárnő 1743–1754 között olyan rendeleteket írt alá, amelyek a kivégzést korbácsolással, örökös száműzetéssel és kényszermunkával helyettesítették. Minden „halálraítélt” ügyét a szenátushoz küldték, és a cárné személyesen tárgyalta meg. II. Katalin indokoltnak találta a halálbüntetést olyan esetekben, amikor a bűnözők még a börtönben is „megzavarhatják a békét”.

I. Sándor uralkodása alatt (1801–1825) 24 alkalommal alkalmazták a halálbüntetést, főként a napóleoni invázió elleni 1812-es honvédő háború idején. I. Miklós (1825–1855) alatt 40 embert végeztek ki, köztük öt vezetőt, akik a dekabrista lázadásként vonultak be a történelembe: 1825 decemberében mintegy háromezer tiszt és katona megtagadta, hogy hűséget esküdjön az új cárnak, Miklósnak, Sándor testvérének, és ehelyett az orosz alkotmány és az alkotmányos monarchia eszméje iránti hűségüket hirdették. Maga a cár megismételte, hogy Oroszországban a halálbüntetést „kivételes esetekben” alkalmazzák. II. Sándor uralkodása alatt (1855–1881) a halálos ítéleteket belső száműzetés, kényszermunka vagy életfogytiglani börtönbüntetés váltotta fel. Az 1905-ös sikertelen forradalom után katonai tábori törvényszékeket hoztak létre. Ezek ítéletei alapján 1911-ig mintegy 2800 elítéltet ítéltek halálra.

1917. október 28-án a Szovjetek II. Összoroszországi kongresszusa eltörölte a halálbüntetést. 1918 nyarán azonban a vörösterror hívei és fehérterror-ellenfeleik összecsaptak az évekig tartó kíméletlen polgárháborúban, és szélesre tárták a kapukat az elítéltek és a potenciális gyanúsítottak bíróságon kívüli kivégzéseinek. Az Orosz Szovjet Szocialista Szövetségi Köztársaság 1926-ban elfogadott büntető törvénykönyve több mint 40 bűncselekményért (fegyveres felkelések szervezése ellenforradalmi céllal, kémkedés, rablás, érme- és bankjegyhamisítás stb.) halálbüntetést helyezett kilátásba. Az 1937–1938 közötti elnyomási időszakban 681 692 halálos ítéletet hoztak a titkosrendőrség által kezelt ügyekben. Az 1941–1945-ös Nagy Honvédő Háború alatt a náci kollaboránsok egy részét nyilvánosan, másokat pedig börtönben végeztek ki.

1947. május 26-án a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának (nemzeti törvényhozás) elnöksége a kivégzőosztag általi kivégzést 25 éves javító munkatáborokban letöltendő szabadságvesztéssel helyettesítette. 1950. január 12-én újra bevezették a halálbüntetést az árulók és szabotőrök, 1954. április 30-tól pedig az előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosságok elkövetői számára. 1962-ben a halállal büntethető bűncselekmények listája kiegészült a gazdasági bűncselekményekkel, köztük a súlyos sikkasztással és néhány más bűncselekménnyel. 1962 és 1989 között 24 422 halálos ítéletet hoztak; ezek közül 2355 elítélt büntetését végül megváltoztatták.

Az 1990-es évek elejére a büntető törvénykönyv több mint 30 olyan bűncselekményt tartalmazott, amelyekért halálbüntetést helyeztek kilátásba: hazaárulás és kémkedés, előre megfontolt szándékkal elkövetett gyilkosság súlyosító körülmények között, állami vagy közvagyon súlyos sikkasztása, háborús körülmények között pedig dezertálás, katonai szolgálat alóli kibújás és más bűncselekmények.

A büntetés enyhítése a Szovjetunió összeomlása után.

A Szovjetunió összeomlása után 1992 és 1996 között Oroszországban legalább 770 embert ítéltek halálra, és közülük legalább 78-at kivégeztek. 1996 februárjában Oroszország csatlakozott az Európa Tanácshoz, és vállalta, hogy leállítja a kivégzéseket, és törvényt fogad el a halálbüntetés eltörléséről. Moratóriumot hirdettek a kivégzésekre.

1997. január 1-jén lépett hatályba Oroszország új büntető törvénykönyve. A halálbüntetést kivételes intézkedésként határozták meg, amely csak az élet elleni rendkívül súlyos bűncselekményekre alkalmazható: gyilkosság (súlyosító körülmények között) vagy a kormány vagy közszereplők, nyomozó, bűnüldöző és igazságügyi szervek alkalmazottai elleni merénylet, valamint népirtás. A halálbüntetést nem szabták ki nőkre, kiskorúakra, 65 év feletti személyekre, illetve olyan személyekre, akiket egy külföldi állam adott ki Oroszországnak. A kivégzés helyett életfogytig tartó szabadságvesztés vagy 25 évig tartó szabadságvesztés szabható ki.

1997. április 16-án Oroszország aláírta az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 6. jegyzőkönyvét, amely után moratórium lépett életbe az országban a halálbüntetésre vonatkozóan. Oroszország nem ratifikálta a jegyzőkönyvet.

Az Alkotmánybíróság 1999. február 2-án megtiltotta a halálbüntetés kiszabását az esküdtszéki tárgyalások hiánya miatt, 2009-ben pedig kijelentette, hogy a halálbüntetés kiszabása még az ilyen bíróságok felállítása után is lehetetlen lenne. Az Alkotmánybíróság 2009. november 19-én meghosszabbította a halálbüntetésre vonatkozó moratóriumot mindaddig, amíg Oroszország nem ratifikálja az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. jegyzőkönyvét. Amíg a moratórium érvényben marad, az orosz igazságszolgáltatási rendszerben az életfogytiglani börtönbüntetés a lehető legkeményebb büntetés.

Oroszországban az utolsó halálos ítéletet 1996-ban hajtották végre. A kivégzett személy nevét hivatalosan nem hozták nyilvánosságra. Egyes médiajelentések szerint Szergej Golovkin sorozatgyilkosról van szó, akit bűnösnek találtak abban, hogy 1986–1992-ben 11 kiskorú fiú életét oltotta ki a Moszkvai területen.

2022. november 29-én Valerij Zorkin, az orosz alkotmánybíróság akkori elnöke azt mondta, hogy a halálbüntetés visszaállítása Oroszországban csak az alkotmány módosításával lehetséges, ilyen feltételek pedig szerinte „jelenleg nem állnak fenn”. Megjegyezte, hogy Oroszországban olyan alkotmányos és jogi rendszer van érvényben, amelyben az orosz állampolgároknak joguk van ahhoz, hogy ne ítéljék őket halálra. Mint Valerij Zorkin hangsúlyozta, Oroszország kilépése az Európa Tanácsból nem szüntetné meg a halálbüntetésre vonatkozó moratóriumot.

Vlagyimir Putyin elnök 2023. február 28-án aláírta a törvényt arról, hogy Oroszország megszünteti az emberi jogok és alapvető szabadságjogok védelméről szóló egyezményt (általánosságban) és annak több jegyzőkönyvét, de a 6. jegyzőkönyvet nem.

A Szövetségi Büntetés-végrehajtási Szolgálat adatai szerint 2022-ben Oroszországban 1942 elítélt töltötte életfogytiglani büntetését. Őket hat szigorúan őrzött kolóniában tartják fogva; az ilyen elítéltek 25 év letöltése után válnak feltételesen szabadlábra helyezhetővé.

Nyilvános vita

Az, hogy Oroszországnak vissza kell-e vezetnie a halálbüntetést, továbbra is komoly társadalmi vita tárgya. Különböző időszakokban neves orosz politikusok, kormánytisztviselők és kulturális személyiségek, köztük Alekszandr Szolzsenyicin író, Ramzan Kadirov csecsenföldi vezető, Szergej Mironov, az Egy igazságos Oroszország párt vezetője és Gennagyij Zjuganov, a Kommunista párt vezetője, többször is felszólaltak e kivételes büntetés visszaállítása mellett számos bűncselekmény (különösen a terrorizmus) esetén.

A 2024. március 22-i Crocus City Hall elleni vérengzés után egyes politikusok a halálbüntetés visszaállítását javasolták. Különösen Vlagyimir Vasziljev, az Állami Duma Egységes Oroszország frakciójának vezetője mondta a médiának, hogy a terrorizmusért járó halálbüntetés oroszországi bevezetésének kérdését alaposan megvizsgálják, hogy végül a társadalom elvárásainak megfelelő döntés szülessen. Leonyid Szluckij, az Állami Duma nemzetközi ügyekkel foglalkozó bizottságának vezetője, a liberális párt frakció vezetője a krasznogorszki koncertközpont elleni merényletet követően Telegram-csatornáján azt írta, hogy ilyen esetekben kivételt lehet és kell tenni a moratórium alkalmazása alól.

Kapcsolódó írásaink