Külföld

Ukrajna számára az egység lett az egyik legfontosabb érték

Ukrajna gazdasági és politikai helyzetének változásain túl Ukrajna és Magyarország külkapcsolatait is áttekinti külkereskedelmi, diplomáciai területeken az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány új elemzése. Külön kitérnek arra, hogy a 2014-es orosz-ukrán háború óta Magyarország milyen támogatásokkal segítette ukrán partnerét.

Ukrajna számára az egység lett az egyik legfontosabb érték
Menekültek érkeznek Ukrajnából
Fotó: MH/Purger Tamás

Az elemzés emlékeztet arra, hogy Magyarország számára Ukrajna több szempontból is fontos partner: egyrészt földrajzi kiterjedtsége miatt az európai kontinens második legnagyobb állama, másrészt keleti szomszédunkkal élénk külkereskedelmet folytattunk az elmúlt évtizedekben. Harmadrészt az itt élő magyar kisebbség helyzete régóta kiemelt terület a magyar nemzetpolitikában. A javuló gazdasági kapcsolatok ellenére a politikai kapcsolatok rossz irányba fordultak az erőszakos ukranizációs törekvések miatt, és azóta hullámzó pályán vannak.

A történethez hozzátartozik, hogy Oroszország 2014-ben megtámadta Ukrajna keleti területeit és a Krím-félszigetet. Az azóta eltelt közel kilenc év során a harcok ismét kiújultak, a háború a mindennapok valóságává vált. Magyarország szomszédos országként kiemelten kezeli az itt történő eseményeket, emellett pedig hosszú történeti előzménye van a két ország együttműködéseinek is. Több ez a hagyományos jószomszédi viszonynál, kiterjed gazdasági, diplomáciai együttműködésekre is, valamint a Kárpátalján élő több, mint 100 ezer magyar helyzetének javítására.

Ukrajna immár több, mint harminc éve független országként képviselteti magát a kelet-európai államok között. Állam- és gazdaságszervezési módszerei az elmúlt három évtized során megmutatták, hogy képes megoldani a belső problémákat, valamint stabilizálni az ország helyzetét, ha a megfelelő és fegyelmezett vezetés lehetősége adott. Kialakított egy olyan partnerségi viszonyt a nyugat-európai államokkal, amely segítségével a jelenlegi válságos helyzetet is képes lehet áthidalni, valamint amelyből újra tudja építeni az országot.

Budapest és Kijev kapcsolata, ahogyan Ukrajna belpolitikája is, változatos képet mutat, ha visszatekintünk az elmúlt évtizedekre. A kezdeti szoros együttműködést és egyetértést 2010 után a feszült diplomáciai viszony jellemezte, ami nagyrészt a megváltozott ukrán belpolitikának is köszönhető. Az erőteljes ukrán nemzeti egységre vonatkozó törekvések, a kisebbségeket érintő számos retorzió, valamint az ezekre adott magyar válasz eltávolította egymástól a két fél korábbi együttműködésre irányuló törekvéseit. Ennek hatására megváltozott a magyar támogatások megítélése, valamint a Kárpátalján élő magyar kisebbség Ukrajnában betöltött szerepe is.

A két ország egymással való kapcsolata a jövőben azon múlik, hogy sikerül- e a korábbi vitás kérdéseket rendezni, miután lezárásra kerül az orosz-ukrán háború.

A két ország közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok szintén jelentős változásokon estek át az elmúlt években, a külkereskedelem folyamatos élénkítése mellett a kétoldalú együttműködések nagyban elősegítették a további kooperációt.

Mindazonáltal, amennyiben a diplomáciai kérdések nem kerülnek rendezésre, várhatóan hatással lehetnek ezek az aggályok a további gazdasági célzatú programokra is. Ukrajna számára az elmúlt években az egység lett az egyik legfontosabb érték, ehhez azonban ugyanúgy szüksége van az országa területén élő összes nemzetiségre, mint a nyugati országok összefogására a békéhez és az újrakezdéshez - hívta fel a figyelmet az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Kapcsolódó írásaink