Külföld

Századvég: A családi értékek fontossága kétségbevonhatatlan Európában

A család intézménye ideológiáktól függetlenül fontos az európai emberek számára, derült ki a Európa Projekt-kutatás 2016 adataiból. Tavaly a Századvég rámutatott arra, hogy a kontinensszerte mutatkozó demográfiai válságot az európaiak nem a bevándorlással, hanem a családok támogatásával és a gyermekvállalás ösztönzésével oldanák meg. A Századvég kutatássorozata ezúttal a családi értékek fontosságát és az LMBTQ-mozgalom tevékenységének megítélését, valamint a tradicionális családfelfogás dilemmáját vette górcső alá.

Századvég: A családi értékek fontossága kétségbevonhatatlan Európában
A családi értékek fontossága kétségbevonhatatlan Európában
Fotó: MH

Nagyon ritka az olyan társadalmi kérdés, amely majdnem teljes társadalmi konszenzust mutatna fel, hangsúlyozza a kutatás összegzésében a Századvég, rámutatva: az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy a legtöbb európai számára nagyon fontos a család, kiváltképp igaz ez Magyarország esetében.

Mivel a korábbi kutatásban feltett kérdésre egyértelműen egy irányba mutattak az eredmények, a Századvég legutóbbi mérése országonként és országcsoportonként vizsgálta meg a családi értékek fontosságát némi distinkció céljával. Az EU-s válaszadók összesen 73 százaléka jelezte, hogy kedvezően viszonyul a család fogalmához, a kedvezőtlen választ pedig mindössze 7 százalék jelölte meg.

A többség számára a családi értékek fontosak
A többség számára a családi értékek fontosak
Fotó: Századvég

Még a legkisebb kedvező válaszarányt felmutató Svédország, Szlovénia, Németország és Franciaország is 66–68 százaléka választotta a kvázi pozitív válaszlehetőséget.

Velük ellentétben főleg a balkáni térség országai viszonyulnak legkedvezőbben a családi értékekhez, és a nem balkáni országok közül Csehország az első a maga 82 százalékával.

Az országokból alkotott földrajzi klasztereket vizsgálva úgy tűnik, hogy az EU-t alapító országokban élők körében a legkisebb a pozitívan viszonyulók hányada, de még így sem sokkal marad el a teljes minta átlagától, hiszen még itt is 70 százalék a pozitív választ adók aránya. A volt szocialista és V4-országok pedig mintaátlag feletti mértékben adták a kedvező választ.

Az európaiak ambivalensen vélekednek az LMBTQ-mozgalmakról, de elítélik az LMBTQ-eszmék iskolai terjesztését.

A modern társadalmakban a nevelési attitűdök és elvek tekintetében kiemelt területté vált a gyermek- és a fiatalkor. Az oktatás és az erkölcsi nevelés kérdései pedig hagyományosan az állam és intézményrendszerei, másfelől a család illetékessége körüli társadalmi vitákban öltöttek testet. A 20. században világszinten megfigyelhetőekké váltak olyan változások, amelyek a családformák pluralizálódásával írhatók le. Ebben a szociológiai kontextusban válik értelmezhetővé napjaink számos társadalmi és aktuálpolitikai konfliktusa, ami a gyermeknevelés kérdésköréhez kapcsolódik. Ebből kiindulva a Századvég Európa Projekt-kutatásának keretében kitért az LMBTQ-mozgalmiság társadalmi megítélésére is, ennek részeként azt vizsgálva, hogy ha mindenképpen választania kéne a kérdezetteknek, mit javasolnának a kormányuknak: inkább a családok védelmére, a családok támogatására és a gyermekvállalás segítésére vagy inkább az LMBTQ-közösség és a szexuális kisebbségek védelmére és jelentősebb támogatására kellene figyelmet fordítania.

A többség a családok védelmére helyezné a hangsúlyt
A többség a családok védelmére helyezné a hangsúlyt
Fotó: Századvég

A 38 ország lakosságának átlagosan 62 százaléka inkább a családtámogatásokat választaná, míg 23 százalékuk érzi úgy, hogy ha választani kellene, fontosabb volna az LMBTQ-mozgalmiság felkarolása. Országos bontásban lényegében mindössze egyetlen országot fedezhetünk fel (Hollandia), ahol nem a családtámogatások szükségszerűségének túlsúlya a jellemző. Minden más országban többé-kevésbé a családtámogatások preferenciája erősebb.

Az 50 százalékot ezek aránya csak Dániában, Hollandiában, Norvégiában, Svédországban és Belgiumban nem előzi meg, azaz 38–49 százalékuk választaná a családtámogatást, ugyanakkor még ennél is kisebb hányaduk az LMBTQ-mozgalom támogatására voksolna.

S bár továbbra is a balkáni országok képviselik legnagyobb arányban a családtámogatások elsőbbségét az LMBTQ-mozgalom támogatásával szemben, közéjük ékelődik Magyarország, Csehország, Portugália és Görögország is.

Az összes vizsgált régióban tehát azok vannak túlsúlyban, akik szerint a kormányoknak a családokat kellene támogatniuk az LMBTQ-közösség helyett. A legsarkalatosabb pozíciót jelen esetben is a Nyugat-Balkán vette fel, ahol a 82 százaléknyi családpártiakra csupán 10 százaléknyi LMBTQ-szimpatizáns jut, mutat rá a Századvég.

Kapcsolódó írásaink