Külföld

„Putyin tolt minket a NATO felé” – INTERJÚ

Finnországban általános fordulópontnak tekintik, hogy határszomszédjuk, Oroszország kiterjesztette a támadást Ukrajnában – hívta fel a figyelmet Heino Nyyssönen finn politológus, a kortárs történelem szakértője, egyetemi oktató, a Turkui Egyetem docense. A vele készült interjúban egyebek között elmondta azt is, hogy a finn politikának eddig is megvolt a lehetősége arra, hogy szükség esetén kérelmezze az ország a NATO tagságot, és ez most vált aktuálissá. A finnek többsége úgy véli, hogy Magyarország, vagyis a magyar kormány az EU fenegyereke, de bíznak abban, hogy a magyar miniszterelnök beváltja az ígéretét és az ígért időpontban megtörténik Finnország NATO csatlakozásának jóváhagyása Magyarország részéről, amit sokan kétségbe vonnak a társadalmi vitákban.

„Putyin tolt minket a NATO felé” – INTERJÚ
Heino Nyysönen finn politológus, a kortárs történelem szakértője, egyetemi oktató, a Turkui Egyetem docense
Fotó: Heino Nyssönen

Finnország történelme során több negatív tapasztalatot szerzett Oroszországtól, mondhatnánk úgy is: a finnek az oroszoktól. Melyeket fontos kiemelni ezek közül a negatív tapasztalatok közül?

– Általában a függetlenséggel kapcsolatos 1918-as háborút, a téli háborút és a folytatólagos háborút szokták kiemelni. Ezek a legfontosabbak. Ezenkívül Oroszországot meglehetősen ellentmondásos szomszédként jellemezhetjük, amitől Finnország egyrészt sokat szenvedett, másrészt sok mindenben profitált is, például a kereskedelemben.

A magyar olvasóknak talán érdemes leírni: Finnország 1917-ben vált függetlenné Oroszországtól – addig kvázi Oroszország autonóm tartománya volt , ehhez kapcsolódott az 1918-as háború. A téli háború – finnül talvisota 1939. november 30-án kezdődött, három hónappal a második világháború kitörése után. A szovjet csapatok hadüzenet nélkül támadtak: ágyúzni kezdték a saját területükön fekvő, de a finn határtól csupán 800 méterre található Mainila települést, s az akcióért a finneket tették felelőssé. A Népszövetség illegálisnak minősítette a szovjet támadást, és 1939. december 14-én kizárta soraiból a Szovjetuniót. A konfliktust az 1940. március 13-án aláírt moszkvai békeszerződés zárta le. Elvesztett területeinek visszaszerzésére 1941-ben Finnország ismét hadba szállt a Szovjetunióval, ezt a még szintén a második világháború során, 1941. június 25. és 1944. szeptember 19. között lezajlott második szovjetfinn háborút nevezi az utókor úgy: folytatólagos háború (finnül: jatkosota). Jól sejtem, hogy a múltbeli tapasztalatok jócskán közrejátszottak abban, amit én számos finnországi tartózkodásom alatt mindig tapasztaltam, nevezetesen, hogy a finnek úgy általában finoman szólva nem lelkesednek az oroszokért?

– Sokfélék vagyunk, nem szeretnék általánosítani. Én magam sok szimpatikus orosszal találkoztam, ám nekem sem tetszik annyira az oroszokra jellemző fölényesség, ha például az orosz turistákat nézzük a világban, vagy a jelenlegi kormány nemzetiségi jogokat sárba taposó agresszivitása.

Antti Tuuri finn író regénye, a Téli háború (Talvisota) méltó emléket állít a finnek hősies küzdelmének a téli háborúban, hasonlóképpen, mint Magyarországon a török elleni harcnak Gárdonyi Géza regénye, az Egri csillagok. Egy másik finn író, Väinö Linna, Az ismeretlen katona (Tuntematon sotilas) című regénye ugyanakkor a békés emberek nevében világszerte tiltakozik a háború ellen. Hogyan éli meg ezt a kettősséget egy finn átlagember ma, visszatekintve a történelmi múltra, de nemcsak a háborús emlékekkel a múltban, hanem az olyan regényekkel is, mint például a Silja (eredeti címén: Nuorena nukkunut), amelyért Frans Emil Sillanpää Nobel-díjat kapott 1939-ben?

– Igen, a háború él az emberek emlékezetében, véleményem szerint túlságosan is, ha például azt nézzük, hogy Az ismeretlen katona című regényből készült filmet minden évben bemutatja TV a függetlenségi napon. A függetlenség valóban veszélyben volt, de a függetlenség nem csak a háborúra való emlékezés!

Mi érdekli a mai kor finn emberét, a mai finn fiatalokat, illetve mit várnak a jövőtől vagy – ahogy Magyarországon mondják – mi van benne a levegőben?

– Ha az előző kérdés a történelem jelenlétére vonatkozott, akkor valóban azt mondhatjuk, hogy mindez sokak számára már csak történelem. Az orosz agresszió azonban tagadhatatlanul növelte a honvédelmi igényeket. A fiatalok közül sokan szoronganak és nem csak az ukrán helyzet miatt, hiszen itt volt/van a pandémia is, illetve a klímaválság miatt is. Ugyanakkor az egyik legfrissebb kutatás szerint a legkisebb finnek, vagyis a gyerekek sokkal konkrétabb dolgoktól félnek, például a sötéttől, az ő félelmeik egyáltalán nem kapcsolódnak a világ aktuális történéseihez.

Fentiek tükrében hogyan fogadták Finnországban, amikor 2022. február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát?

– Eddig ez a legegyszerűbb kérdés: előtte egyértelműen kisebbségben voltak azok, akik a NATO-csatlakozást támogatták, az arányuk általában 30 százalék volt. Azt követően azonban néhány nap, illetve hét alatt megduplázódott a támogatottság, amire a mérések kezdete óta nem volt példa. Az oroszellenesség egyértelműen erősödött február után.

Időrendi sorrendben haladva, mi minden történt az orosz–ukrán háború kapcsán, illetve hatására Finnországban? Gondolok itt például a finn–orosz országhatár lezárására, stb.?

– 2021 december elején Oroszország bejelentette: írásos garanciát kér arra, hogy a NATO nem terjeszkedik kelet felé. Bár a finnek nem igazán tartják magukat „keletieknek”, a bejelentés aggodalmat okozott az állami vezetésben, amely fenntartotta a kapcsolatot Putyinnal a háború kiterjesztéséig. Utána azonban Sauli Niinistö elnök szavaival élve lehullott az álarc, és gyakorlatilag megszűnt a kapcsolat. Az oroszok Finnországba való belépését is sokkal szigorúbban kezdték kezelni. Vannak Finnországban a mozgósítás elől menekült orosz állampolgárok is.

Amíg a közelmúltban a Finnországban feltalált homok alapú akkumulátor hírét fel nem kapta a sajtó – ez az az akkumulátor, amely képes a megtermelt villamos energiát hosszasan tárolni, a benne lévő homok segítségével –, annak sem nagyon volt híre, hogy Finnországban mennyire általános a katonai kiképzés a civilek számára. Mit lehet tudni erről a felkészülésről, illetve mi a háttere?

– A világpolitikai helyzet egyértelműen feszültebbé vált, miután Oroszország kiterjesztette a támadást Ukrajnában. Ezt Finnországban általános fordulópontnak tekintik, amelyet a határszomszédunk, Oroszország kezdeményezett. Emiatt lett több a tartalékos hadgyakorlat, ami korábban is létezett. Ez az, amikor a kötelező katonai szolgálatot teljesítetteket behívhatják gyakorlatra.

Arról is szólnak a hírek, hogy Finnország évtizedek óta tudatosan fejleszti a haderejét, és GDP-arányosan sokkal több pénzt költ hadi fejlesztésekre, mint több NATO-tagország. Alá lehet ezt támasztani és ha igen, mi ennek az oka?

– Ez nem ilyen egyszerű. A NATO-ban is vannak úgynevezett „ingyen utazók”, akik nem teljesítik a két százalékos ajánlást. Néhány évvel ezelőtt az Egyesült Államokon kívül csak az Egyesült Királyság, Észtország, Görögország és Lengyelország fordította a GDP több mint két százalékát védelmi célokra a NATO ajánlása szerint. A független védelem is sok pénzbe kerül, és Finnország kész volt erre áldozni. Több európai ország is található a világ azon országai között, amelyek 2020-2021-ben a legnagyobb mértékben növelték a katonai kiadásaikat. Az élen Horvátország van, 62 százalékkal, majd Görögország, 46 százalékkal, Finnország a harmadik 36 százalékkal, utána 30 százalékkal Észak-Macedónia, illetve 22 százalékkal Szlovénia következik.

Finnország semleges ország, hasonlóan Svájchoz. Mi vezetett oda, hogy kérje felvételét a NATO-ba? Mennyiben volt ehhez köze Svédországnak, hiszen a két ország együtt nyújtotta be a kérelmét, azaz: ki volt a kezdeményező?

– Valójában a finn vezetés győzte meg Svédországot is a NATO-tagság fontosságáról, amit személy szerint okos politikának tartok. Ebben tehát Finnország volt a kezdeményező, és ami Finnországot illeti, azt gondolom, hogy Putyin tolt minket a NATO felé. A finn politikának eddig is része volt az úgynevezett NATO-opció, vagyis megvolt a lehetősége annak, hogy szükség esetén kérelmezze az ország a tagságot, és ez most vált aktuálissá. Ami a Svédországgal és főleg Svájccal való összehasonítást illeti, mindkettő sokkal kedvezőbb geopolitikai és történelmi helyzetben van Finnországnál.

Pekka Haavisto finn külügyminiszter közölte, hogy a finn kormány a NATO-csatlakozási terv jóváhagyását kéri a finn parlamenttől. Miután ez megtörténik, Sauli Niinistö finn elnök hozhatja meg a végső döntést Finnország NATO-csatlakozásáról. Hogyan áll most Finnországban a NATO csatlakozás előkészítése jogi oldalról?

– A parlament a napokban megkezdte a téma tárgyalását, attól függetlenül is, hogy még nem minden tagország ratifikálta a kérelmet.

A csatlakozási tervezet azt javasolja a finn törvényhozóknak, hogy fogadják el a NATO alapdokumentumait. Az Észak-atlanti Szerződés és az Ottawai Egyezmény tartalmazza azokat a kölcsönös védelemre vonatkozó garanciákat, amelyek a tagállamokat ért külső támadás esetén lépnek életbe. Sanna Marin finn miniszterelnök álláspontja szerint a két dokumentum aláírása nem korlátozná Finnország szuverenitását és nemzetközi befolyását. Mire alapozhatja véleményét a finn kormányfő?

– Ez inkább csak úgymond retorika, Finnország természetesen arra törekszik, hogy maximalizálja a befolyását.

A NATO 30 tagállama közül Magyarország és Törökország még nem hagyta jóvá a svéd és a finn tagfelvételt. Magyarország jelezte, hogy 2023 elején megtörténik a jóváhagyás, Törökország azonban megfogalmazott néhány feltételt ennek érdekében. Mennyire látják megalapozottnak Finnországban a török álláspontot, amely inkább Svédországra vonatkoztatható? Tett, illetve tesz-e valamit Finnország annak érdekében, hogy meggyőzze Törökországot a jóváhagyás szükségszerűségéről?

– Meglátjuk, beváltja-e a magyar miniszterelnök az ígéretét és az ígért időpontban megtörténik-e a jóváhagyás, amit szintén sokan kétségbe vonnak a társadalmi vitákban. Ami a török álláspontot illeti, nem igazán tulajdonítanak neki nagy jelentőséget Finnországban, az a fő politikai irány, hogy Svédországgal együtt legyünk NATO-tagok. Persze ne felejtsük el azt se, hogy Törökország éppen háborút folytatott Szíria kurd területein, ami egyértelműen kevesebb figyelmet kapott az Ukrajnában folyó háború árnyékában.

Mit gondolnak Finnországban ma Magyarországról? Mennyire fogadják el a magyar kormány álláspontját, például az energiára kivetett szankciókkal, illetve az orosz–ukrán háborúval kapcsolatban?

– Egyáltalán nem fogadják el, talán egy elenyésző kisebbséget leszámítva. Éppen most olvastam az Iltalehti napilap egyik cikkéhez fűzött kommenteket, semmiképpen nem szimpatizálnak Orbánnal. Az Európai Unióban be kellene tartani a közös játékszabályokat, de Magyarország, vagyis a magyar kormány az EU fenegyereke. Mondhatjuk, hogy Magyarország imázsa igencsak problematikus lett Finnországban.

Mire számítanak Finnországban, mikor fejeződik be az orosz–ukrán háború?

– Ezt lehetetlen megmondani, hiszen gyakorlatilag minden háború hosszabbra nyúlt, mint azt gondolták volna: 1941-ben például a finnek azt mondták, hogy hazatérnek aratásra, úgy gondolták, hogy a folytatólagos háború csak néhány hétig fog tartani, aztán több mint három év lett belőle. A legpesszimistábbak azt mondják, akkor lesz vége a háborúnak, ha az oroszokat kiszorították Ukrajna területéről.

Kapcsolódó írásaink