Külföld

Ausztrál egyházszakadás a baloldali püspökök bibliatagadó magatartása miatt

Az egyházi vezetés a keresztény tanok helyett a progresszív elméletek terjesztését tűzte ki célul

Egy májusi zsinati szavazás eredményeként, amelyben az ausztrál anglikán egyház püspökei leszavaztak egy indítványt, miszerint a házasságot a nő és férfi közti frigynek tekintenék, szakadásra került sor az ország második legnagyobb egyházközösségében.

Ausztrál egyházszakadás a baloldali püspökök bibliatagadó magatartása miatt
Glenn Davies volt sydney-i érsek vezetésével indult egy új mozgalom Ausztráliában
Fotó: Vimeo

Az azonos neműek házasságát a gyülekezetekre erőltető liberális egyházi vezetők ellen Glenn Davies volt sydney-i érsek vezetésével indult egy új szakadár mozgalom, amelynek célja a progresszív püspökökkel elégedetlen anglikánok egyesítése.

A Déli Kereszt nevű, új egyházmegyét augusztusban indították el hivatalosan a fővárosban, Canberrában. Davies, aki tavaly fejezte be sydney-i érseki megbízatását, úgy fogalmazott, sok anglikán úgy érzi, hogy az ausztrál egyház eltávolodott a Biblia tanításától, különösen az azonos neműek házasságával kapcsolatban. A papoknak jelenleg más egyházmegyébe kell költözniük, ha nem értenek egyet püspökükkel. Az új egyházhoz azonban bárhonnan csatlakozhatnak – az egész országra kiterjed majd. Már most sok lelkész jelezte, hogy készek csatlakozni a Biblia tanításait hűen megőrző, új keresztény mozgalomhoz – mondta Davies.

Az ausztráliai anglikán egyházmegye közel kétszáz éves történelme során számos kisebb szakadármozgalom indult, de soha ilyen kiterjedésű, amelyet egy magas rangú egyházi vezető képviselt volna. Glenn Davies teológiai nézetei, különösen az, hogy a házasság csak egy férfi és egy nő között köthető, nagy többségi támogatást élvez a sydney-i anglikánok közt, akiket gyakran az angol nyelvű világ társadalmilag legkonzervatívabbjaiként jellemeznek.

Más ausztrál nagyvárosokban viszont népszerűbbek a progresszív társadalmi ideológiák, ezekben többen nyitottak az azonos neműek házasságának megáldására. Az ilyen házasságok kérdése viszont hasonló szakadásokhoz vezetett Észak-Amerikában, Brazíliában, Új-Zélandon és Afrikában is.

A házasságot mint a nő és férfi közt létrejött kapcsolatot definiáló indítványt az ausztrál laikus és egyházi képviselők többsége támogatta, ezért sokan úgy érveltek, hogy a püspökök elutasító szavazása azt mutatja, hogy a vezetés nincs összhangban az egyszerű hívőkkel.

„Azok, akik nem tudnak valamelyik anglikán püspök liberális rendszere alatt élni, jöhetnek, és (az új egyházban) egy püspök alatt valódi anglikánok lehetnek” – mondta Davies. Az ausztrál sajtó annak ellenére, hogy az LMBTQ-ideológia legfontosabb elemeiben teljesen összeegyeztethetetlen a Szentírás tanításaival, az új mozgalom tagjait csak konzervatívoknak hívja, ami az angolban inkább egy maradi, elavult korszellemre utal. Az ausztráliai progresszív anglikánok egyes képviselői a Déli Kereszt keresztény közösséget egyenesen fundamentalistáknak nevezték.

Az új egyházat viszont a jelenlegi sydney-i érsekség és Richard Condie, Tasmánia püspöke is támogatja. „Fontos állomásához érkeztünk az ausztráliai anglikán egyház történetében” – mondta Condie. „Önök is ugyanolyan jól tudják, mint én, hogy vészhelyzet van”, tette hozzá, utalva nem is annyira a szakadásra, mint a keresztény tanoknak ellentmondó, radikális baloldali nézetek terjedésére az egyházon belül.

Az Egyesült Királyságból és az Egyesült Államokból ismert tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy a szakadás, belső viszály és a templomok rohamos elüresedése ellenére a liberális anglikán vezetés nem fogja újraértékelni a Biblia-ellenes ideológiák és más radikális tanokhoz való hűségnyilatkozatát. Ilyen volt az a hatalmas belső viszályt keltő eset is, amelyben az első nyíltan homoszexuális amerikai anglikán püspököt, Gene Robinsont avatták fel. Robinson azóta már elvált Mark nevű férjétől.

Kapcsolódó írásaink