Külföld

A Vatikánban is elismerik a magyar erőfeszítéseket

Követendő példának tartja a családalapítást támogató magyar intézkedéseket Marta Rodriguez, a vatikáni Világiak, Család és Élet dikasztérium női szekciójának leköszönő vezetője. A hagyományos családot erősítő alkotmánymódosító javaslat véleménye szerint Nyugat-Európában elképzelhetetlen lenne.

A Vatikánban is elismerik a magyar erőfeszítéseket
Csendőrnő szolgálatot teljesít az üres Szent Péter téren
Fotó: Massimo Valicchia / NurPhoto /

– A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony, az anya nő, az apa férfi – mondja ki a magyar Alaptörvény módosítására vonatkozó javaslat. Evidencia, amit kimond, vagy diszkriminatív?
– Azt hiszem, hogy egy kormánynak joga és kötelessége szabályozni a család meghatározását a társadalom védelme, stabilitása és a nemzet fennmaradása érdekében. Nem avatkozhat be az állampolgárok magánéletébe, dönthet azonban úgy, hogy bizonyos társadalmi értékeket és javakat különös védelemben részesít. Egy társadalom számára ilyen értéket képviselhet egy nő és egy férfi kötelékén nyugvó család meghatározása, akik gyermekeinken keresztül gondoskodnak a nemzet fennmaradásáról. Ez a fajta jogokon és kötelességeken alapuló kölcsönös felelősségvállalás olyan kötelék, amelyet egy nemzet kormánya megőrzendő értéknek tekinthet. Úgy vélem, a kormányoknak jogukban áll, hogy a közösség stabilitásának megőrzése, a gyermekek nevelésének és kiegyensúlyozott fejlődésének érdekében beavatkozzon és szabályozza a jogalkotáson keresztül.

– Elképzelhetőnek tartja, hogy más európai állam a magyar példát követve állást foglaljon a hagyományos család védelmében?

– Azt hiszem, hogy a nyugat-európai országok már annyira eltávolodtak a hagyományos család védelmétől, hogy komoly társadalmi konfliktushoz vezetne egy hasonló javaslat. Valószínűleg Magyarországon a kultúra megengedhetővé teszi, hiszen magától értetődő, hogy egy gyermeknek az egészséges fejlődéséhez anyára és apára van szüksége. Olaszországban vagy akár Spanyolországban legalább tizenöt éves munkába telne ezen alapértékek újbóli felépítésére.

– Mint a Regina Apostolorum Pápai Egyetem, a nőiség és az anyaság kérdésével foglalkozó kutatóközpontjának vezetője, mit gondol a magyar kormány családpolitikájáról?

– Csodálattal tekintek a magyarok családvédelemben hozott erőfeszítéseire. Szeretném még jobban megismerni. Azt hiszem, hogy erre európai szinten óriás szükség lenne, hiszen komoly aggodalmakra ad okot az kontinens népességének csökkenése. Egyetemünkön évek óta azon fáradozunk, hogy az anyaság értékét és elismerését a társadalomban és az intézményekben egyre szélesebb körben elfogadtassuk. Egy hetes programsorozattal ünnepeljük az anyák napját, hasznos eligazításokkal támogatjuk az anyák elhelyezkedését vagy magán vállalkozásuk útnak indítását. Az Anya érték című színes magazinunk lapjain keresztül elkísérjük őket, az anyaság fáradságos ugyanakkor csodálatos hivatásában.

– Hogyan vélekednek az anyaságról Olaszországban és milyen lehetőségeik vannak az anyáknak?

– Olaszországban és Spanyolországban az anyaságra úgy tekintenek, mint személyes ügyre. Úgy lehet elképzelni, hogy egy új autóba való beruházás szinte azonos szintre került egy újabb gyermek vállalásával. Ha sikerülne elérni, hogy a társadalom megértse, hogy a gyermekvállalás nem csupán magánügy, hanem egy nemzet stabilitása és gazdasági jóléte is ezen múlik, akkor Európának talán még lenne túlélési reménye. A gyermekvállalás nem csupán személyes családi felelősségvállalás, hanem szolgálat a társadalom egésze iránt. Pontosan ezért lenne elengedhetetlen, hogy a kormányok minden anyagi és erkölcsi támogatást biztosítsanak a családoknak. Emma Ciccarelli, a Nemzeti Családfórum elnöke úgy fogalmaz, hogy ma Olaszországban a gyermekvállalás extrém sportágnak számít, hiszen több gyermek vállalása emberfeletti anyagi és fizikai erőfeszítéseket követel a családoktól. A munkavállalás és a gyermeknevelés összehangolása sokak számára lehetetlen. Az anyák gyakran kénytelenek feladni a munkahelyüket, lemondani a szakmai kiteljesedésükről. Követni kellene minden olyan kormánydöntést, amely a családok méltóságteljes életét biztosítja és a gyermekvállalási kedvet ébren tartja.

Kapcsolódó írásaink