Külföld

Döntött az uniós bíróság: elmarasztaló ítélet a CEU ügyében

Az uniós joggal összeegyeztethetetlenek találta az Európai Unió luxemburgi székhelyű bírósága kedden azokat a feltételeket, amelyeket az Országgyűlés a külföldi felsőoktatási intézmények tevékenységének magyarországi gyakorlásához szabott.

Döntött az uniós bíróság: elmarasztaló ítélet a CEU ügyében
Soros még több pénzt ad az egyetemének
Fotó: MH

A parlament 2017. április 4-én úgy módosította a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényt, hogy az elfogadott módosítások túlnyomó része a külföldi felsőoktatási intézmények működését érintette. Az Európai Bizottság szerint a módosított törvény több tekintetben is uniós jogot sért, ezért kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bíróságon.

Az uniós bíróság megállapította, hogy ha a származási országban folytatott képzési tevékenységre vonatkozó követelményt az unió más tagállamaiban székhellyel rendelkező oktatási intézményekre kell alkalmazni, akkor az indokolatlanul korlátozza letelepedési szabadságot és a szolgáltatások szabad mozgását.

Amennyiben a követelményt a Kereskedelmi Világszervezetben (WTO) tagsággal rendelkező unión kívüli államban letelepedett felsőoktatási intézményekre is alkalmazni kell, a WTO keretében kötött, a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény (GATS) rendelkezéseit is sérti.

Ezenfelül e követelmény sérti az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt, a tudományos élet szabadságára, a felsőoktatási intézmények alapításának szabadságára és a vállalkozás szabadságára vonatkozó rendelkezéseket is - mondta ki a bíróság.

Az uniós bíróság ítéletében kimondta, mivel a magyar szabályozás a külföldi felsőoktatási intézmények magyarországi tevékenységét azon feltételhez köti, hogy az érintett intézmények a székhelyük szerinti államban felsőoktatási képzést nyújtsanak, Magyarország nem teljesítette a GATS alapján a nemzeti elbánás tekintetében vállalt, valamint az Európai Unió Alapjogi Chartájának rendelkezéseiből eredő kötelezettségeit.

A vitatott intézkedések alkalmasak arra, hogy veszélyeztessék az érintett külföldi felsőoktatási intézmények Magyarország területén folytatott tudományos tevékenységét, és ennélfogva megfosszák az érintett egyetemeket a tudományos kutatásaik végzéséhez és oktatási tevékenységük gyakorlásához szükséges autonóm infrastruktúrától. Az említett intézkedések korlátozzák a tudományos élet szabadságát, ezenfelül az említett jogokba való beavatkozásnak minősülnek - tette hozzá indoklásában a luxembourgi székhelyű EU-bíróság.

A magyar felsőoktatási törvény 2017 áprilisában elfogadott módosítása arról rendelkezik, hogy akkor működhet oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik. A külföldi felsőoktatási intézménynek a székhely szerinti országban működő, államilag elismert felsőoktatási intézménynek kell lennie. A folytatni kívánt képzésnek és oklevélnek államilag elismert felsőfokú fokozatot adó képzésnek kell minősülnie.

Kapcsolódó írásaink

Manipulatív hálózat segíti a CEU-t

ĀIsmét baráti rangsoron „tarolt” a Soros-egyetem: bár a tíz vizsgált témakörben sehol sincs a huszonöt legjobb felsőoktatási intézmény között, mégis a magyar lista élére került