Külföld

Erős régiók, erős tagállamok

A Visegrádi Csoport és a Három Tenger Kezdeményezés megerősíti Közép-Európa közös identitását – hangsúlyozta lapunknak Zbigniew Rau lengyel külügyminiszter

A fehéroroszországi helyzet békés rendezése és a regionális együttműködések megerősítése is a lengyel diplomácia prioritásai közé tartozik – nyilatkozta lapunknak Zbigniew Rau új lengyel külügyminiszter, aki hétfőn Budapestre látogatott. A tárcavezető arról is beszélt, hogy jövőre ünneplik a visegrádi együttműködés létrejöttének harmincadik évfordulóját.

Erős régiók, erős tagállamok
A lengyel V4-elnökség jelmondata Back on track, azaz vissza az útra – hívta fel a figyelmet a politikus
Fotó: MH/Purger Tamás

– Melyek a lengyel V4-es elnökség legfontosabb külpolitikai célkitűzései?

– A jelenlegi lengyel elnökség jelmondata Back on track, azaz vissza az útra – ez kifejezi a járvány utáni újjáépítésre való törekvést, de azt is magában hordozza, hogy új impulzust adunk a regionális együttműködésnek, ami megsínylette a Covid–19-világjárványt. Olyan együttműködési kérdésekre akarunk fókuszálni, amelyek kulcsfontosságúak az egész Európai Unióra nézve. Ide tartozik – a hosszú távú költségvetés és az újjáépítési alap tárgyalásainak lezárása után – a Brexit és a Nyugat-Balkánnal való együttműködés, az EU bővítése, a Keleti Partnerség további előmozdítása, és az EU keleti szomszédjaival való kooperáció. Nagy jelentőséget tulajdonítunk a klímaválságnak, ehhez kapcsolódóan az aszályoknak és a korlátolt ivóvízkészletnek, a digitalizációnak, az innováción alapuló fejlesztéseknek, az energetikai biztonságnak, az infrastrukturális összekötöttségnek s végül a védelemnek és a biztonságnak, a kiberbiztonságot is beleértve. Új eljárásokat keresünk, amelyekkel a világjárvány alatt fejleszthető az együttműködés.

– Ez eddig hogyan valósult meg?

– Júliustól mostanáig Lengyelország miniszterelnöki szinten már lebonyolított néhány csúcstalálkozót Varsóban, Brüsszelben és Lublinban. Tető alá hoztunk néhány találkozót a V4-ek diplomáciai vezetőivel. Emellett Lengyelország összehívta a Visegrádi Csoport pénzügyminisztereinek találkozóját, és a gazdasági miniszterek is megtartották megbeszéléseiket videókonferencia formájában. Az év végéig az együttműködés a pandémia függvényében fog alakulni. Az elnökség második felére sok feladatot tűzünk ki. Jövő februárban tervezzük megünnepelni a visegrádi együttműködés fennállásának harmincadik évfordulóját. Ezt egy sor program fogja kísérni, amelyek kiemelik az évforduló szimbolikus voltát. Az évforduló lehetőséget ad a Visegrádi Csoport eddigi eredményeinek összegzésére, arra, hogy a jövőbe tekintsünk, és kitűzzük a céljainkat az elkövetkező évekre. A találkozókat hagyományos V4+ formátumban tervezzük, például a Keleti Partnerség, a Nyugat-Balkán és az Északi-balti Nyolcak vezetőivel kiegészülve.

– Tervez új tisztségében diplomáciai irányváltást?

– Az elmúlt hónapokban, években kitűzött célok tekintetében nem számítok általános változásra a jelenlegi külpolitikában. Ezzel kapcsolatban figyelembe kell venni azokat az új feltételrendszereket és kihívásokat, amelyek a Covid–19-világjárvány miatt a nemzetközi szereplők elé kerültek. Hiszen a világjárvány egy eddig láthatatlan veszélyt és fenyegetést generált. Ide tartozik a dezinformáció veszélye, aminek monitorozása, elemzése és leküzdése bekerül a lengyel diplomácia céljai közé.

– Melyek ezek a célok?

– Először is erősíteni akarjuk jelenlétünket a régióban a Visegrádi Csoport és a Három Tenger Kezdeményezés keretében, hiszen ezen szervezetek együttműködése megerősíti Közép-Európa közös identitását. Kétoldalú és regionális dimenzióban a lengyel Európa-politika egyik fő tengelye a Visegrádi Csoport elnökségi programjának megvalósítása lesz, amely 2021. június végéig tart. A Három Tenger Kezdeményezés pedig az azt alkotó tizenkét ország közös tapasztalataiból és közös identitásából ered, észak–dél tengelyen igyekszünk fejleszteni a közös digitális, közlekedési és energetikai infrastruktúrát. Másodszor, a transzatlanti kapcsolatok Lengyelország és Európa biztonsága szempontjából jelentősek. A kapcsolatok magas dinamikájának fenntartása és a szoros együttműködés az Egyesült Államokkal – beleértve a szövetségi közigazgatást és az Egyesült Államok kongresszusát – továbbra is a lengyel diplomácia egyik kiemelt feladata. Minél instabilabb a bennünket körülvevő világ, annál pontosabban látni, hogy mennyi közös témánk és érdekünk van. Harmadszor, mélyen elkötelezettek vagyunk az EU iránt, ami nemcsak egy természetes fórum a nemzeti érdekeink megvalósításához, hanem egy projekt is, amely megerősíti az azt alkotó nemzetek európai identitását. Állandó prioritás a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus megoldására való törekvés, emellett az orosz agresszió következményeinek enyhítése. Bár rengeteg múlik a másik félen, törekedni fogunk a holtpontra jutott kétoldalú orosz kapcsolatok feloldásán.

– A lengyel kormány többször is hangsúlyozta, hogy nem támogatja a külföldi beavatkozást Fehéroroszországban. Milyen stratégiát javasol Európának?

– A fehérorosz konfliktus kezdetétől az a vé-leményem – ami mellett kitartok –, hogy meg lehet békés úton oldani, és így is kell megoldani. Megérdemli ezt mind a fehérorosz társadalom, mind azok, akik aggodalommal követik nyomon a fejleményeket, vagyis az ország szomszédjai. Fehéroroszországban olyan változások mentek végbe, amelyek hosszú távon visszafordíthatatlanok. A társadalom önálló alannyá vált, aminek a közös nevezője az érzékenység a demokrácia kérdéseiben. A külföldi intervenció helyett a segítség nyújtásának, valamint a nemzetközi pénzintézetek jelenlétének és aktivitásának növelésére kell törekedni.

– Milyen konkrét javaslatokat tettek?

– Fehéroroszország ügye abszolút európai ügy. Ezért sürgetjük az uniós szankciók bevezetését a fehérorosz állam tisztviselőivel szemben, akik a választások elcsalásáért és a tüntetőkkel szemben tanúsított erőszakért tehetők felelőssé. Ezen kívül, ahogyan azt Andrzej Duda elnök javasolta a litván és a román elnökkel közös nyilatkozatában, Fehéroroszország gazdaságának demokratikus átalakulásához az EU-nak ki kellene terjesztenie egy segélycsomagot. Szorgalmazzuk többek között az unióval bonyolított kereskedelem megkönnyítését, az energiaellátás diverzi­fikálását, hozzáférést a gazdaság átstrukturálásához, segítséget a WTO-csatlakozáshoz, valamint vízummentes rendszer bevezetését, miután Fehéroroszország teljesítette az ehhez elengedhetetlen feltételeket. Mateusz Morawiecki miniszterelnök bemutatott egy javaslatot, amelyben szerepel a nyitás a fehérorosz befektetők felé és egy stabilizációs alap létrehozása is, akár a Nemzetközi Valutaalap részvételével. A lengyel kormányfő megemlített egy közös uniós alapot is a kis- és középvállalkozóknak és támogatást a fehérorosz vállalkozóknak, hogy jobban kihasználhassák az egységes piac lehetőségeit. Válaszul a romló helyzetre a lengyel kormány már elfogadta a Szolidaritás Fehéroroszországgal nevű segélycsomagját. Még ha fel is ismerjük, hogy Aljakszandr Lukasenka jelenléte a közéletben orosz politikai és pénzügyi támogatásból ered – ami azt jelenti, hogy ma egyfajta hibrid intervencióval van dolgunk –, a fenti bölcs uniós lépések megfordíthatják és a demokrácia útjára állíthatják ezt a folyamatot. Minden érintett szereplőnek meg kell értenie, hogy a fehéroroszoknak joguk van dönteniük a saját jövőjükről.

– Hogyan értékeli a Lengyelország ellen folyó jogállamisági eljárást?

– Lengyelország azokat a jogállamisághoz kötődő uniós kezdeményezéseket támogatja, amelyek összhangban vannak a szerződések tartalmával és szellemével, és nem jelentik az uniós szervek beavatkozását a tagállam szuverenitásába és kizárólagos hatáskörébe. Nyitottak maradunk a párbeszédre az unió intézményeivel, amennyiben az igazságos és egyenlő minden tagállam esetében. Ezt megerősíti például Lengyelország szerepvállalása az Európai Bizottság által minden tagállamban végzett jogállamisági vizsgálatokban. Lengyelország és az EU intézményei között a jogállamisági kérdések kapcsán jelenleg jogi színtéren, az Európai Unió Bíróságán folyik a vita. Ezzel párhuzamosan a viták politikai fórumon történő megvitatása a bíróság előtti eljárások szabályai – különösen a saját érvek védelmének joga – szempontjából kérdéses. Lengyelország eleget tesz az uniós bíróság valamennyi ítéletének, és részt vesz a folyamatban lévő eljárásokban. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy amikor rendszerszintű kérdésekről és a nemzeti jogszabályok alkotmánynak való megfeleléséről van szó, a végső szót a tagállamok alkotmánybíróságai mondják ki.

– Melyek Lengyelország számára a legfontosabb pontok az új brüsszeli migrációs javaslatban?

– Az Európai Bizottság migrációs paktumát alkotó jogalkotási javaslatok tartalmát illetően a válságeszközről szóló rendelettervezet külön figyelmet érdemel. Ez a javaslat a közelmúltban Lengyelország számára kedvezőtlenebb irányba fejlődött a korábbi elképzelésekhez képest. Jelenleg a válságeszköz projektje teljes egészében az úgynevezett kötelező szolidaritáson alapul. Lehetőség lesz arra, hogy a tagállamok úgymond kivásárolják az áthelyezési kötelezettséget, de csak korlátozott mértékben. A javaslat elmozdul az első belépési ország elvétől is, amely szerint a menedékkérőért vállalt felelősség azon tagállamokat terheli, amelyek határán az illető először lépett be az EU-ba. Az új javaslatok szerint a felelősséget egy automatikus rendszeren belül kell felosztani, és az áttevődik, a tagállamokban áthelyezett menedékkérővel együtt vándorol. Az Európai Bizottság elnöke utalt arra, hogy csak az maradhasson az EU területén, aki arra jogosult, és hogy a migrációs politikát a külső határok védelmére, a harmadik országokkal való együttműködésre, az embercsempészek elleni küzdelemre és a legális migráció lehetőségeinek megteremtésére kell alapozni. Ugyanakkor egyértelműen jelezte, hogy az emberi élet mentése a tengeren nem választás kérdése, és e tekintetben a terheket felvállaló tagállamoknak számítaniuk kell mások szolidaritására.

Kapcsolódó írásaink