Külföld

Román „szívesség” a magyaroknak

Még mindig az Erdélyhez való jogukat próbálják igazolni; Bukarest a centenáriumi év után most Trianon évfordulójának menne elébe – mondta lapunknak Illyés Gergely

Történelemhamisítástól és csúsztatásoktól hemzsegő beszéddel avatták fel a Budapestet 1919-ben megszálló román hadosztálytábornok, Gheorghe Mardarescu egész alakos köztéri szobrát Kolozsváron. A tendencia nem új, lapunknak nyilatkozó szakértő szerint a trianoni békediktátum közelgő századik évfordulóján pedig csak fokozódhat
a román nemzeti propaganda.

Román „szívesség” a magyaroknak
Mardarescu szobrának leleplezése jókora adag történelemhamisítással körítve
Fotó: Facebook

Tegnap közölték az erdélyi magyar lapok: egész alakos szobrot avattak Kolozsváron szerdán Gheorghe Mardarescu román tábornoknak, méghozzá Gabriel Les román védelmi miniszter jelenlétében. Az esemény szónokai a román „történelmi tettet” méltatták, miszerint a Mardarescu vezette román hadsereg Budapest megszállásával menekülésre késztették a Kun Béla vezette bolsevik kormányt, azaz megmentették Európát a bolsevizmustól. Les maga úgy fogalmazott, „három és fél hónapon át Mardarescu tábornok vezette a magyar főváros közigazgatását, és biztosította a háború és a bolsevik terror által elnéptelenített város lakosságának az élelmiszert és az alapszolgáltatásokat”. A miniszter arra elfelejtett kitérni, hogy a román megszállók totálisan kifosztották a megkaparintott magyar területeket, beleértve az állatállomány elhajtását, a MÁV több ezer személy- és teherkocsijának elrablását, vagy éppen teljes gyárak leszerelését és Romániába hurcolását. Arról sem ejtett szót, hogy a Budapesten garázdálkodó román rablók csak Harry Hill Bandholtz amerikai tábornok határozott fellépése miatt nem tudták kifosztani a Nemzeti Múzeumot.

De ennél is továbbment Ioan Aurel Pop történész, a Román Akadémia elnöke, aki szerint a románok nem egy, hanem egyenesen két alkalommal tettek szívességet Európának, mert az 1919-es megszállás után 1944–45-ben pedig a fasizmus fölötti győzelemhez járult hozzá a román hadsereg. „Ezek a fegyvertények tették lehetővé, hogy Erdély jogilag és ténylegesen is a román államhoz tartozzék” – mondta Pop.

Ez az utolsó mondat a lényeg Illyés Gergely, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa szerint. Mint lapunknak rámutatott, Pop prominens képviselője azoknak a magyarellenes köröknek, akik a román nacionalista nézőpontot próbálják igazolni Erdély tekintetében, csak ezúttal a román nép akarata helyett egyfajta morális érveléssel, megérdemelt jutalomként próbálják bemutatni Erdély megszerzését. Ilyesmire még lehet számítani, egyrészt az 1918-as egyesülés centenáriumi éve, másrészt Trianon közelgő századik évfordulója miatt – mondta a szakértő. Az is súlyos, hogy Pop a Babes-Bolyai tudományegyetem rektora is, tehát egy multikulturális intézmény vezetőjeként fogalmaz meg nacionalista állításokat.

Egyébként Románia egy másik, száz éve kommunikált országimázsa, hogy ő a térségben a stabilitás kulcsa és a kisebbségi jogok paradicsoma, szemben a békétlenkedő szomszédokkal, különösen Magyarországgal – tette hozzá Illyés – és a román sajtóban is rendszeresen pörögnek az orosz-magyar összeesküvés-elméletek Erdély visszaszerzésé­ről. Illyés hozzátette: várható, hogy 2020-ig hasonló nyilatkozatok és szimbolikus lépések követik majd egymást a román fél részéről, már csak azért is, mert a tavalyi centenáriumi évet nem sikerült érdemi tartalommal megtölteni.

Kapcsolódó írásaink