Krónika

Gulyás Gergely: Március 15. a magyar szabadság egyetemes ünnepe + GALÉRIA

„A szabadságharcban benne rejlik a magyarság túlélni képes, reményt keltő sorsa”

Március 15. a magyar szabadság egyetemes ünnepe – hangsúlyozta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a nemzeti ünnep alkalmából adományozott állami kitüntetések és miniszteri elismerések ünnepélyes átadásán kedden Budapesten.

Gulyás Gergely: Március 15. a magyar szabadság egyetemes ünnepe + GALÉRIA
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából állami kitüntetéseket és miniszteri elismeréseket adott át
Fotó: MH/Török Péter

A Várkert Bazárban tartott rendezvényen a politikus kiemelte, március 15. büszkeséggel tölthet el – és kell is, hogy eltöltsön – minden magyart, hiszen ezen a napon arra emlékezünk, hogy olyan dicső, nemzetformáló tetteket volt képes véghezvinni a magyarság, amelyek elemi erővel mutatták meg a világnak a magyarok ösztönös szabadságvágyát, nemzeti összetartozását.

1848 márciusában, a népek tavaszán Budapesten is győzött a forradalom, a polgári Magyarország felülírta az akkorra már recsegő-ropogó feudális viszonyokat – jelentette ki a miniszter, hozzátéve: 175 évvel ezelőtt a márciusi ifjak forradalmával született újra – a már akkor is ezeréves hazában – a magyar nemzet, s született meg a polgári Magyarország. Szabad lett a sajtó – folytatta a miniszter –, lett Országgyűlés, közteherviselés és felelős minisztérium, ahogyan ezt a magyarok sokasága óhajtotta, akik egy nemzetként tűzték ki mellükre az azóta is hordott nemzeti színű kokárdát.

Gulyás Gergely úgy fogalmazott, március 15. az a nap, amikor a reformkor magyar nemzettudatot felvirágoztató évtizedei beteljesedtek.

Most is és minden március 15-én megdobban a magyarok millióinak szíve az anyaországban, az elcsatolt nemzetrészeken, Erdélytől Kárpátalján át a Délvidékig és a diaszpórában az Egyesült Államoktól Ausztráliáig – hangsúlyozta.

Gulyás Gergely szerint a szabadságharc nyelvünk egyik legszebb és a magyarság történetének egyik legbeszédesebb kifejezése. „Benne rejlik a magyarság tragédiákat elszenvedő, mégis túlélni képes, reményt keltő sorsa. Benne rejlik, hogy nekünk a szabadságot nem ingyen adják, nem örökül kaptuk. Számunkra a szabadság vágya magától értetődő, de a léte nem. Mert nekünk a szabadságért mindig meg kellett harcolnunk” – mondta.

A miniszter felidézte, hogy 1848-ban nem volt elegendő a magyar szabadság kivívásához a forradalom átmeneti győzelme. „Az 1848-as forradalom vívmányait, a magyar szabadságot meg kellett védeni a Habsburgoktól, Jellasicsoktól, Windischgrätzektől és a cári csapatoktól. Az újjászületést és reményt hozó forradalmi szabadság napjai mindösszesen fél évig tartottak, amíg Jellasics – átlépve a Drávát – Budapest felé indult, hogy rendet tegyen a renitens Magyarországon” – magyarázta a tárcavezető, megjegyezve: ezzel vette kezdetét a szabadságharc vesztes, de mégis dicsőséges küzdelme.

„Oly korszak volt ez, amikor Kossuth egy szavára ezrek álltak honvédnek, olyan korszak volt ez, amikor a hazáért mindhalálig felkiáltás a mindennapi élet rendezőelve volt Magyarországon. Olyan kor volt ez, amikor Petőfi szavaival egy szóvá, egy érzelemmé olvadt össze a haza” – húzta alá.

A kitüntetettekhez fordulva a miniszter úgy szólt: „ami önöknek, a kitüntetetteknek az elmúlt évtizedek mindennapi munkája, az távlatosan visszatekintve kiemelkedő hozzájárulás a rendszerváltozás utáni magyarországi élethez”.

Az ünnepségen Gulyás Gergely átadta a Magyar Érdemrend tisztikeresztje, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje, a Magyar Arany Érdemkereszt, a Magyar Ezüst Érdemkereszt, a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetéseket, a Batthyány Lajos-díjat és a Magyary Zoltán-díjat, valamint miniszteri elismerő okleveleket.

Az eseményen részt vett Áder János, Magyarország korábbi köztársasági elnöke, Szili Katalin, az Országgyűlés volt elnöke és Tarlós István miniszterelnöki megbízott, Budapest korábbi főpolgármestere is.

Novák Katalin köztársasági elnök asszony megbízásából Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést adott át:

a köz szolgálatában végzett közel négy évtizedes kiemelkedő szakmai és vezetői munkája elismeréseként

dr. Józsa Fábián, volt országgyűlési képviselőnek, a Belügyminisztérium volt államtitkárának, Budapest Főváros Kormányhivatala Jogi és Koordinációs Főosztálya nyugalmazott főosztályvezetőjének, a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület alelnökének,

évtizedek óta nagy hozzáértéssel és elkötelezetten végzett szakmai munkája elismeréseként

dr. Schillinger Erzsébetnek, a Hegyvidék című újság főszerkesztőjének, az egykori Miniszterelnöki Hivatal volt sajtófőnökének, a Köztársasági Elnöki Hivatal Kommunikációs és PR Főosztálya volt vezetőjének.

Miniszter úr Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést adott át:

a magyar történelem és kultúra belgiumi megismertetésében, illetve az ott élő magyar közösség támogatásában vállalt szerepe, valamint az anyaországi és a határon túli magyaroknak nyújtott önzetlen segítsége elismeréseként

dr. Balogh András Zsolt, rendkívüli követ és meghatalmazott miniszternek, a brüsszeli Magyar Nagykövetség nyugalmazott első beosztottjának,

magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként

dr. Bozsóki Éva ügyvédnek, a Nemzeti Választási Bizottság volt elnökhelyettesének,

a nemzetközi és a hazai távközlés területén, az első mobiltelefonok megjelenésétől az 5G hálózatot használó eszközök elterjedéséig tartó, meghatározó munkája, valamint munkahelyteremtő tevékenysége elismeréseként

Éry Gábor mérnök-közgazdásznak, az Ericsson Magyarország volt elnök-vezérigazgatójának, a közép-európai régió alelnökének,

a nemzeti, keresztény értékek védelme érdekében végzett, kiemelkedő szakmai tevékenysége és közösségszervező munkája elismeréseként

Hegedűs Zoltánnak, a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány kuratóriumi tagjának, a Kommentár folyóirat szerkesztőbizottsága tagjának, a Tranzit közéleti rendezvénysorozat szervezőjének,

magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként

dr. Lugossy-Sági Krisztina ügyvédnek, a Nemzeti Választási Bizottság volt tagjának,

a település fejlesztése érdekében végzett településvezetői munkája elismeréseként

Nyíri Csabának, Leányfalu Nagyközség Önkormányzata Kulturális, Kommunikációs és Külkapcsolati Bizottsága elnökének, Leányfalu Nagyközség volt polgármesterének,

hitéleti szolgálata, példaértékű közösségépítő tevékenysége, valamint a felnövekvő generációk oktatása és tehetséggondozása érdekében végzett munkája elismeréseként

dr. Róna Tamás főrabbinak, a Magyarhoni Zsidó Imaegylet Egyesület elnökének, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem címzetes egyetemi tanárának,

magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként

dr. Tóta Áronné dr. Zentai Ildikónak, a Nemzeti Választási Bizottság volt tagjának, a volt Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közigazgatási Hivatal nyugalmazott hivatalvezetőjének.

Miniszter úr Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adott át:

a köz szolgálatában végzett több évtizedes, magas színvonalú szakmai és vezetői munkája elismeréseként

Hodos Juliannának, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Karcagi Járási Hivatala nyugalmazott hivatalvezetőjének,

a közigazgatás közegészségügyi területén végzett több évtizedes, példaadó szakmai és vezetői munkája elismeréseként

dr. Homor Zsuzsanna Judit nyugalmazott fővárosi és megyei tisztifőorvosnak, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztálya nyugalmazott főosztályvezetőjének,

a kecskeméti evangélikus gyülekezetben és a hozzá tartozó szórvány egyházközségekben végzett több mint három évtizedes, áldozatos lelkipásztori szolgálata, közösségépítő tevékenysége elismeréseként

Kis Jánosnak, a Kecskeméti Evangélikus Egyházközség nyugalmazott lelkészének,

a magyar-izraeli kapcsolatok ápolása érdekében több évtizeden át végzett tevékenysége elismeréseként

Kovács Lászlónak, a Magyar-Izraeli Baráti Társaságok és Körök Országos Szövetsége elnökének,

több évtizedes, példaadó pedagógiai tevékenysége, különösen a tanulási illetve fejlődési nehézségekkel küzdő gyermekekért végzett áldozatos munkája, valamint Rákosmente polgári, kulturális és sportéletében vállalt aktív szerepe elismeréseként

Mátéfy Anna Mária konduktor-gyógypedagógiai tanárnak, a XVII. Kerületért Egyesület alapító elnökének, a Gyurkovics Tibor Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény volt igazgatóhelyettesének,

a civil közösség érdekében végzett munkája, valamint a Fejér vármegyei civil szervezetek tevékenységének szakmai támogatásában vállalt szerepe elismeréseként

dr. Zugor Zsuzsannának, a Szegényeket Támogató Alapítvány kuratóriuma, valamint az Echo Innovációs Műhely elnökének, az Echo Network Zrt. gazdasági igazgatójának, a Kodolányi János Egyetem címzetes egyetemi docensének.

Miniszter úr Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adott át:

a közigazgatásban több évtizeden át magas színvonalon végzett szakmai munkája és eredményes vezetői tevékenysége elismeréseként

Bíróné Palotai Évának, a Pest Vármegyei Kormányhivatal Nagykátai Járási Hivatala nyugalmazott hivatalvezető-helyettesének,

a vendéglátóipari szakmák megbecsültségének növelését szolgáló, több évtizedes szakmai tevékenysége, Szolnok város társadalmi és gazdasági életében vállalt szerepe elismeréseként

Fülöp Attilának, a szolnoki Galéria Étterem vezetőjének,

a kerékpározás, mint alternatív közlekedési forma népszerűsítése érdekében végzett sokoldalú munkája elismeréseként

Kürti Gábor Dezsőnek, a Hajtás Pajtás futárszolgálat cégvezetőjének, a Critical Mass mozgalom hazai társalapítójának, a Magyar Kerékpárosklub elnökének,

a környezetvédelem területén végzett ismeretterjesztő és közösségépítő tevékenysége elismeréseként

Molnár Attila Dávid filmrendezőnek, biológusnak, a Természetfilm.hu Tudományos Filmműhely és a Tiszai PET Kupa alapító elnökének,

a venezuelai magyar közösség megmaradásában és kulturális hagyományainak megőrzésében vállalt aktív szerepe elismeréseként

Müller Carlosnak, a Caracasi Magyar Ház elnöksége volt tagjának,

a köz szolgálatában végzett több mint három évtizedes, magas színvonalú munkája elismeréseként

Sántha Istvánnak, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Bonyhádi Járási Hivatala Foglalkoztatási Osztálya nyugalmazott osztályvezetőjének,

odaadó közéleti szerepvállalása, különösen a Szent János Kórház felújítása és a pesthidegkúti közösség érdekében végzett sokoldalú tevékenysége elismeréseként

Szilágyi Zsolt nyugalmazott villamosmérnöknek, az Új Szent János Kórházért polgári kezdeményezés alapító vezetőjének,

a rászorulók és a hátrányos helyzetben élők szolgálata, különösen a Katolikus Karitász országos hálózatának fejlesztése érdekében elkötelezetten végzett munkája elismeréseként

Zagyva Richárdnak, a Katolikus Karitász országos igazgatóhelyettesének.

Miniszter úr Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adott át:

a civil közösség érdekében végzett munkája, valamint a Pest vármegyei civil szervezetek tevékenységének szakmai támogatásában vállalt szerepe elismeréseként

Nagyné dr. Csobolyó Eszternek, a Pest Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ szakmai tanácsadójának.

A Batthyány Lajos-díj kiemelkedő életmű elismeréseként adományozható annak a személynek, aki a Miniszterelnökség feladatainak megvalósítását tevékenyégével elősegítette.

Miniszter úr Batthyány Lajos-díjat adományozott:

a köz szolgálata iránti elkötelezettséggel végzett több évtizedes munkássága elismeréseként

Prőhle Gergelynek, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Stratégiai Tanulmányok Intézete, valamint a Habsburg Ottó Alapítvány igazgatójának.

A Magyary Zoltán-díj a közigazgatásban végzett magas színvonalú kormánytisztviselői szakmai munka, illetve a közigazgatással összefüggő, annak érdekében végzett kiemelkedő tevékenység elismeréseként adományozható.

Miniszter úr Magyary Zoltán-díjat adományozott:

a közigazgatásban végzett több évtizedes kimagasló munkája elismeréseként, Vas vármegye érdekében végzett elkötelezett szolgálatáért

Ágh Ernő Péternének, a Vas Vármegyei Kormányhivatal főigazgatójának,

a közlekedési igazgatás területén több mint négy évtizeden át nagy elhivatottsággal és elkötelezettséggel végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként,

Biró Józsefnek, Budapest Főváros Kormányhivatala Országos Közúti és Hajózási Hatósági Főosztálya főosztályvezetőjének,

a közigazgatásban végzett magas színvonalú szakmai munkája és vezetői tevékenysége elismeréseként

dr. Kálcsics Adriennek, a Miniszterelnökség Perképviseleti és Döntőbizottsági Főosztálya főosztályvezetőjének,

a közigazgatásban végzett magas színvonalú szakmai munkája és vezetői tevékenysége elismeréseként

Petrény Gábornak, a Miniszterelnökség Pénzügyi és Számviteli Főosztálya főosztályvezetőjének,

az építésügy, a területfejlesztés, a településrendezés és az örökségvédelem területén végzett több évtizedes kimagasló színvonalú szakmai munkája elismeréseként

Tóth Ferencnek, a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkári Kabinete politikai tanácsadójának.

Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetés dr. Józsa Fábián volt országgyűlési képviselőnek, a Belügyminisztérium volt államtitkárának, Budapest Főváros Kormányhivatala Jogi és Koordinációs Főosztálya nyugalmazott főosztályvezetőjének, a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület alelnökének
Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetés dr. Józsa Fábián volt országgyűlési képviselőnek, a Belügyminisztérium volt államtitkárának, Budapest Főváros Kormányhivatala Jogi és Koordinációs Főosztálya nyugalmazott főosztályvezetőjének, a Közigazgatási Eljárási Jogi Egyesület alelnökének
Fotó: MH/Török Péter


Kapcsolódó írásaink