Krónika

Gyertyaszentelő Boldogasszony: Jézus bemutatását a templomban ünnepeljük

Ha ezen a napon jó idő van, akkor későn tavaszodik

Szent II. János Pál pápa 1997-ben nyilvánította február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepét a megszentelt élet világnapjává. Azóta ezen a napon az egyház azt a mintegy egymillió férfit és nőt is ünnepli, akik a világon megszentelt életet élnek.

Gyertyaszentelő Boldogasszony: Jézus bemutatását a templomban ünnepeljük
Születése után negyven nappal Jézust bemutatják a templomban (Giotto Di Bondone freskója, 1304 – részlet)
Fotó: Wikioo

A mai ünnepen arra emlékezünk, hogy Szűz Mária, negyven nappal Jézus születése után, bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. Azért szenteljük meg az emberi természetünket jelképező gyertyákat, hogy az isteni fény kiáradjon, és eltöltsön bennünket is.

Jézus bemutatása a jeruzsálemi templomban előírt vallásos cselekmény volt. Az elsőszülött fiúgyermeket Istennek szentelték a szülők. József és Mária ez alkalommal mutatott be áldozatként a két gerlicét vagy galambfiókát. A Kivonulás könyve előírja az elsőszülött bemutatását és megváltását a templomban.

Lakott Jeruzsálemben egy Simeon nevű férfiú, egy igaz és istenfélő ember, aki Izrael vigaszára várt, és a Szentlélek lakott benne. A Szentlélek kinyilatkoztatta neki, hogy nem hal meg addig, míg meg nem látja az Úr Fölkentjét. A Lélek arra indította, hogy menjen a templomba, amikor a gyermek Jézust odavitték szülei, hogy a törvény előírásai szerint cselekedjenek vele. Simeon a karjára vette őt, és így magasztalta Istent: Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben, mert szemeim meglátták Szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél, hogy világosság legyen: kinyilatkoztatás a pogányoknak, és dicsőség népednek, Izraelnek. 

Simeon a karjába vette Jézust a templomban
Simeon a karjába vette Jézust a templomban
Fotó: gregolsen.com

Az ókori Rómában tavaszkezdő nap volt a mai, fáklyás engesztelő körmenetet tartottak, amelyben a pogány rómaiak körbejárták a város bálványszobrait. Ennek megkeresztelése a gyertyás körmenet ezen a napon. A szentmise a gyertyák megszentelésével kezdődik, majd a körmenet következik.

A népszokások szerint a megszületett gyermeket, amíg még nem keresztelték meg, „pogánykának” tartották. Jézus Krisztus jelképe volt a gyertya, ezért a pogányka mellett világított kereszteléséig, hogy Jézus vigyázzon rá, nehogy rossz szellemek „kicseréljék”. Majd a keresztelőre az anya vitte az égő gyertyát.

Gyertyát égettek jégeső, vihar, villámlás esetén, illetve krónikus betegek és halottak mellett is. Egyes helyeken (például Tápiószentmárton) még a haldokló kezébe is égő gyertyát helyeztek.

Ha ezen a napon jó idő van, akkor későn tavaszodik. Mondogatták is: „Gyertyaszentelő napján inkább farkas ordítson be az ablakon, mint hogy kisüssön a nap!”

Közismert hiedelem szerint, ha a medve gyertyaszentelőkor meglátja az árnyékát, elnyúlik a tél, de ha nem, korai tavaszra számíthatunk. Claude Gaignebet feltevése szerint ez a babona a naptárrendszer félreértéséből született. A francia tudós úgy véli, hogy a medvének nem nappal, hanem éjjel kellene megnéznie az árnyékát, kiderítendő, telihold van-e vagy sem (már a félhold is vet némi árnyékot, teliholdnál olvasni is lehet).

Az időjóslásnak, legalábbis naptári vonatkozásban, csak így van értelme. Ha ugyanis gyertyaszentelőkor telihold van, messze esik — no, nem a tavasz, de a böjt végét jelző tavaszünnep: a húsvét. Ha újhold lévén az orráig sem lát a mackó, közel lehet március 22-ike, a csillagászati tavasz kezdete.

Szép, szép, de mi köze ehhez a medvének?


 

Kapcsolódó írásaink