Krónika

Nem várt fordulat a veronai buszbaleset kárrendezésében

A kifizetett sérelemdíj többszörösen meghaladja az itthon szokásos összegek nagyságát

Mint ismeretes, a Groupama Biztosító a napokban csaknem kétmilliárd forintot utalt át a veronai buszbaleset károsultjainak. Adódik a kérdés, hogy a kifizetés nyomán immár az eljárás teljes befejezéséről beszélhetünk-e.

A 2017. január 20-án bekövetkezett tragikus veronai buszbalesetről történt híradásunk keretében még 2017 februárjában a balesetben érintett több családot képviselő Kovács Kázmér ügyvéd nyilatkozata alapján arról tájékoztattuk olvasóin­kat, hogy az itthon megszokottnál jelentősen magasabb kártérítést kaphatnak az olasz jog alapján a tragikus veronai buszbaleset sérültjei, illetve az elhunytak hozzátartozói. Ugyanakkor arról is szó volt, hogy bár hosszú évekig a biztosítóknak a teljes kárt felső határ nélkül kellett kifizetniük, ez ma már nincs így. Tekintettel arra, hogy az ügyben érintett Groupama Biztosító az előlegekkel együtt 1,89 milliárd forintot átutalt a károsultaknak, ismét megkérdeztük Kovács Kázmér ügyvédet, milyen előzmények után került erre sor, és hogy ez az eljárás teljes befejeződését jelenti-e.

Az ügyvéd elmondta, hogy az eljárás azért húzódott több mint három évig, mert a már hivatkozott felső határ figyelembe vétele mellett az olasz és a magyar jog rendelkezéseinek megfontolásával a nagyszámú károsulti igény, valamint az autóbusz üzemben tartóján kívü­li kárfelelősség szempontjait is mérlegelni kellett. Hozzátette, hogy három év valóban nagyon sok idő, de kétségtelen, hogy az ügy megítélése sok szempontból nem volt egyszerű. Az eljárás még most sem zárult le teljes egészében, mert van néhány könnyebb sérüléssel érintett károsult, aki még nem írta alá, így nem fogadta el a biztosító egyezségi ajánlatát. Ugyanakkor figyelemre méltó, hogy a több mint százmillió forint, amit döntően sérelemdíjként térít a biztosító – ennyi jut átlagosan egy négyszemélyes családra –, többszörösen meghaladja a magyar bírói gyakorlat szerinti hasonló esetben térítésre kerülő sérelemdíj összegét.

Bár Olaszországban a büntetőeljárás tovább folytatódik az autópályahíd tervezőivel és a buszsofőrrel szemben, ennek ellenére sikerült elérni, hogy a biztosító ne kívánja megvárni a büntetőeljárás befejeződését, hanem az egyezség aláírását követően a meghatározott felső határ mértékéig fizessen az érintetteknek – tájékoztatta lapunkat Kovács Kázmér.

Kapcsolódó írásaink