Krónika

Elmarad az MTA rendes közgyűlése

A járványhelyzetre tekintettel elhalasztják a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) május 4-5-re összehívott, 193. rendes, egyben tisztújító közgyűlését, a vezetők megbízatását legkésőbb szeptember 30-ig meghosszabbították.

Elmarad az MTA rendes közgyűlése
A járványhelyzetre és a kormányzati intézkedésekre tekintettel elhalasztják az MTA május 4-5-re összehívott közgyűlését
Fotó: MH

A közlemény szerint az Elnökség az Akadémia elektronikus választási rendszerén keresztül hozott, április 7-i döntésében arról is határozott, hogy a jelenlegi vezetők meghosszabbított megbízással - legkésőbb 2020. szeptember 30-ig - lássák el a vezetői feladatokat, ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a Közgyűlést „a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül meg kell tartani”.

Az akadémiai hagyomány szerint az MTA éves rendes közgyűlését minden év május hónap első teljes hetének első napjain tartja. Az eredeti tervek szerint idén is a közgyűlés első napján adták volna át az akadémiai díjakat és elismeréseket, valamint aznap hangzottak volna el a kötelező beszámolók is, amelyekről ezt követően szavaztak volna. Mivel a 2020. évi közgyűlés egyben tisztújító közgyűlés is, a második napon került volna sor a tisztújításra - benne az Akadémia új elnökének megválasztására -, a Külső Tagok Fórumára, majd az ezutáni napon a közgyűléshez kapcsolódó Fiatal Kutatók Fórumára.

A beszámoló szerint az MTA Elnöksége egyhangúlag támogatta, hogy a jelenlegi vezetők, közgyűlési állandó bizottsági elnökök és tagok, valamint póttagok az elhalasztott Közgyűlés által megválasztandó tisztségviselők hivatalba lépéséig, de legkésőbb 2020. szeptember 30-ig meghosszabbított megbízással lássák el feladataikat.

Az Elnökség emellett támogatta a tudományos osztályok elnökei megbízásának meghosszabbítását az akadémiai tisztújítást követő legközelebbi osztályülésekig terjedő időszakra. Az Elnökség határozatai között szerepelt még, hogy a 193. közgyűlés tárgysorozatának azon napirendi pontjai esetében, amelyek az akadémiai törvény és az MTA Alapszabálya értelmében nem tartoznak a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, az Elnökség az Akadémia elektronikus választási rendszerén (e-választás) keresztül, elektronikus szavazás útján hoz döntést.

Ezeken túl az Elnökség egyhangúlag felkérte az Akadémia elnökét, hogy kezdeményezzen soron kívüli jogszabály-módosítást, miszerint a veszélyhelyzet megszűnéséig a köztestület döntéshozó szerve, a Közgyűlés legyen jogosult távjelenlét útján döntéseket hozni, és ennek eljárásrendjét az Elnökség legyen jogosult meghatározni.

Ha az MTA soron következő közgyűlésének megrendezése a hagyományos formában túlságosan hosszú ideig nem lenne lehetséges, akkor az MTA elnöke szorgalmazni fogja a közgyűlés elektronikus formában való megtartását.

Az MTA közleménye szerint az Elnökség arról is határozott, hogy a 193. közgyűlésen adományozandó díjakról 2020. május 4-én jelenjen meg tájékoztatás az Akadémia honlapján, az mta.hu-n, a díjakat pedig a következő közgyűlésen adják át a hagyományoknak megfelelő, ünnepélyes keretek között.