Hétvégi melléklet

2021. október 16.

1016

Hungarikum Liget

Az értékek kikötője

Hungarikum Liget

Népfőiskola Alapítvány tulajdonosa, kuratóriuma, igazgatója

Kiss-Rigó László, Lezsák Sándor, Bakos István, Bíró Zoltán, Gálfalvi György, Kassai Lajos, Lezsákné Sütő Gabriella
Kiss-Rigó László, Lezsák Sándor, Bakos István, Bíró Zoltán, Gálfalvi György, Kassai Lajos, Lezsákné Sütő Gabriella
Fotó: MH/Papajcsik Péter

A Lakitelek Alapítványt Lezsák Sándor és felesége alapította 1991-ben, az egykori szőlészeti és borászati kutatóintézet lakiteleki telepén, amely mára huszonhat hektáros Hungarikum Ligetté bővült. A kuratórium 1999-ben a tulajdonjogot átadta a Szeged-Csanádi Egyházmegyének azzal a kitétellel, hogy a Népfőiskola Alapítvány ötven esztendeig marad a vagyon kezelője és üzemeltetője.


 

Értékfeltáró Kollégium

ÉRTÉKFELTÁRÓ KOLLÉGIUM

A Népfőiskola Alapítvány szervezésében 2014 és 2020 között a következő térségeket mértük fel: Alsó-Bodrogköz, Drávaszög és Szlavónia, Felső-Bodrogköz, Garam mente, Gyergyó, Gyimes, Háromszék–Orbaiszék, Hegyköz, Kárpátalja, Kiskunság, Kisvárda, Komárom, Martos, Moldva, Muravidék, Nyugat-Bácska, Őrvidék, Szerémség, Torockó–Aranyosszék, Vasvár, Zenta, Zoboralja.


 

Bibliaház

Bibliaház
Fotó: MH/Papajcsik Péter

A Bibliaházban minden látogatónak lehetőséget biztosítunk arra, hogy kézírással lemásoljon egy – az éppen soron következő – mondatot a Szentírásból, amit egy könyvjelzőn ajándékba megkap.
Csoportok bejelentkezése: Kis Mártánál
Elérhetőség: [email protected]


 

Retörki

A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum és az Országgyűlés Hivatalának Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatósága tisztelettel meghívja a SORSOK ÉS HORIZONTOK című, az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján rendezett konferenciára és könyvbemutatóra
Az esemény fővédnöke: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Az esemény védnöke: Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke
Időpont: 2021. november 3. szerda 10.00–17.00
Helyszín: Országház, Vadászterem (Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.)
A rendezvény védettségi igazolvánnyal, előzetes regisztrációt követően látogatható Kérjük, részvételi szándékát – nevének, születési helyének és idejének, illetve személyiigazolvány-számának megadásával – 2021. október 27-ig írásban jelezze a [email protected] e-mail címen.

Program:
10:00–10:05 Lezsák Sándor köszöntője
10:05–10:10 Nyári Gábornak, a RETÖRKI ügyvezető igazgatójának köszöntője
10:10–10:30 RETÖRKI-könyvbemutató
10:30–10:50 M. Kiss Sándor, a RETÖRKI tudományos igazgatója: Értékek mentén – Utak 1956-hoz és azután
10:50–11:10 Horváth Miklós, a Károli Gáspár Református Egyetem egyetemi tanára: A Magyar Néphadsereg a forradalom és a szabadságharc idején
11:10–11:30 Zinner Tibor, a Kúria nyugalmazott főosztályvezetője: Munkások és parasztok: bent és fent – Adalékok a kegyelmi intézkedésekhez, 1956–1963
11:30–11:50 Földváryné Kiss Réka, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnöke: Fegyelmi eljárások budapesti ügyvédek ellen
12:00–12:20 Szekér Nóra, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára tudományos kutatója: 1956 – 1989-ben: az újraértékelés és a párt
12:20–12:40 Riba András László, a RETÖRKI Archívum igazgatója: „Kinek a” rendszerváltása? 1956 – pártállam – vezetők – viszonyok
12:40–13:00 Strausz Péter, a RETÖRKI tudományos főmunkatársa, kutatócsoport-vezető: 1956 narratívája a szocialista időszak két vonatkozó alapművében
13:40–14:00 Albert Zoltán, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem doktorandusza:  Tildy Zoltán, a kisgazdapárt és a nyugati magyar emigráció 1956-ban
14:00–14:20 Fejérdy Gergely, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezető kutatója: 1956 a budapesti belga követ szemével
14:20–14:40 Kávássy János, a RETÖRKI tudományos főmunkatársa: 1956 és az Eisenhower-adminisztráció
14:40–15:00 Pálinkás Barnabás, a RETÖRKI kutatási referense: Vázlatok az 1956-os forradalom és a határon túli magyarok kapcsolatáról
15:00–15:20 Nagymihály Zoltán, a RETÖRKI tudományos segédmunkatársa: Egy 1956-os emigránsvita tanulságai „az előre nem látott forradalom” tükrében
15:30–15:50 Marschal Adrienn, a RETÖRKI tudományos munkatársa: A politikai foglyok szövetségeinek megalakulása 1956-ban
15:50–16:10 Erdős Kristóf, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tudományos munkatársa: Rendpárti forradalmárból
a megtorlás „klerikális reakciós” áldozata: Gulyás Lajos 16:10–16:30 Hajagos Csaba, a Kecskeméti Katona József Múzeum osztályvezetője: Túri Mihály, a kiskunmajsai ’56-os események áldozata
16:30–16:50 Kahler Frigyes nyugalmazott törvényszéki kollégiumvezető: Ellenszélben
– 1956 politikai szerepe a rendszerváltoztatás folyamatában
16:50–17:00 Hozzászólások, vita, zárszó.
A Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum ügyvezető igazgatója Nyári Gábor történész.
Elérhetőség: [email protected]


 

Mindszenty Társaság

A Mindszenty Társaság ügyvezető elnöke: Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke
A Mindszenty Társaság tagjai:
Bartos Mónika – a magyar diákok külföldi nyelvi kurzusainak szervezéséért felelős miniszteri biztos,országgyűlési képviselő
Cey-Bert Róbert Gyula – író
Csallóközi Zoltán – miniszterelnök-helyettesi tanácsadó
Dabóczi Kálmán – a Hetvenkét Tanítvány Mozgalom elnöke
Déri Péter – Jánosháza plébánosa (Csehimindszent korábbi plébánosa)
Ékes József – volt országgyűlési képviselő
Fukszberger Imre – Csehimindszent polgármestere
Gyurácz Ferenc – író, a Vasi Szemle ny. főszerkesztője
Horváth Béla – volt országgyűlési képviselő, a Kölcsey Kör vezetője, a Hit Pajzsa díj alapítója
Juhász Judit – a Magyar Művészeti Akadémia szóvivője, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke
Kahler Frigyes – jogtörténész, nyugalmazott törvényszéki kollégiumvezető
Lévai Jánosné – Kecskemét város önkormányzati képviselője
Soós Viktor Attila – történész, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága tagja
Szabó Imrefia Béla – szobrászművész
Szécsi Árpád – politológus
V. Németh Zsolt – akiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos, országgyűlési képviselő.
A Mindszenty Társaság titkára: Bágya Rita
Elérhetőség: [email protected]


 

Nemzeti Művelődési Intézet

A Nemzeti Művelődési Intézet az elmúlt évtizedben olyan országos programok elindítását kezdeményezte, mint az amatőr színjátszó közösségeket megszólító Pajtaszínház Program vagy a rokoni, szomszédsági kötelékeket megerősítő népszokás, a komatál átadásának hagyományát felelevenítő Komatál Program. A Pajtaszínház Program hat éve alatt összesen százhúsz, ötezer fő alatti magyar kistelepülésen jött létre vagy szerveződött újra helyi színjátszó csoport, több ezer amatőr színjátszó tapasztalhatta meg a közösségi színházcsinálás örömét olyan településeken, ahol évtizedek óta nem működött színjátszócsoport. A Pajtaszínház Program sok esetben túlmutatott eredeti célján is, mivel a színjátszáson kívül más közösségi együttlétekre is sarkallta a csoporttagokat: több településen egyesületeket alapítottak, hagyományőrző kört indítottak, vagy éppen önálló színjátszó találkozót, fesztiválokat szerveztek a programban részt vevő közösségek.

A települések kölcsönös megismerését, a döntéshozók és a közművelődési szakemberek közötti közvetlen kommunikációt a tapasztalati tanulásra építő Látóúton program segítette, az elmúlt két nyáron tízezrek részvételével megvalósuló, Közösségépítő Kultúránk elnevezéssel elindított komplex előadóművészeti programsorozat pedig már a települések lakosságát szólította meg, és hívta őket országjárásra. Ugyancsak a Nemzeti Művelődési Intézet koordinálásával valósult meg az átmeneti foglalkoztatást nyújtó Kulturális Közfoglalkoztatási Program, amely2018-ig több mint harmincezer álláskeresőnek nyújtott segítséget, valamint a 2020 novemberében elindított Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Program, amely képzésekkel és gyakorlati tapasztalatszerző szakmai fejlesztésekkel biztosítja, hogy minimum egy középfokú végzettségű közművelődési szakember legyen minden településen.
A Nemzeti Művelődési Intézet ügyvezető igazgatója: Závogyán Magdolna.
Elérhetőség: [email protected]


 

Keresztény panteon

Márton Áron
Fotó: MH/Papajcsik Péter

Márton Áron 1896–1980 az erdélyi katolikus főegyházmegye püspöke
„Méltó és igazságos”
A szobrot készítette: Ugor Csaba


 

MEGHÍVÓ

A Nemzeti Fórum Egyesület és a Honvédelmi Minisztérium tisztelettel meghívja önt a MAGYAR ORVOS HŐSI HALOTTAK EMLÉKMŰVÉNÉL tartandó megemlékezésre
Időpont: 2021. november 4. (csütörtök) 17.00
Helyszín: a Magyar Orvos Hősi Halottak Emlékszobra (Budapest VIII. ker., Üllői út 78/a)

Köszöntő: Lezsák Sándor, a Nemzeti Fórum elnöke

Megemlékezik:
Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség parancsnoka

A rendezvényen kötelező a járványügyi előírások betartása!
A beszédek elhangzását követően vendégeink, a meghívott ’56-os szervezetek és a Nemzeti Fórum helyi szervezetei katonai tiszteletadás mellett koszorúznak. A koszorúzást követően a résztvevők az emlékműnél elhelyezhetik a kegyelet virágait, valamint az emlékezés fáklyáit, amelyeket biztosítunk.


 

Kertészet

Kertészet
Fotó: MH/Papajcsik Péter

Az 5500 négyzetméter alapterületű, modern technológiával ellátott, termálvízzel fűtött üvegházban öko minőségben zöldségek és dísznövények termesztése történik 2018 óta. A megtermelt zöldségek egy részét a Tisza vendéglő konyhájában használják fel, más részét pedig zöldségfeldolgozó üzemünk tartósítja befőzéssel, savanyítással, illetve fagyasztással. Dísznövényeink a Hungarikum Liget területén is megtalálhatók. A zöldségek és virágok fennmaradó részét pedig helyben, illetve a környékbeli piacokon értékesítjük.


 

Zöldségfeldolgozó

Zöldségfeldolgozó
Fotó: MH/Papajcsik Péter

Amit készítünk, és megvásárolható:
Lekvárok, dzsemek: cseresznye–meggy, körte, körte–alma, málna, meggy, őszibarack, sárgabarack, szamóca, szamóca–meggy, szilva
Befőttek: birsalma, cseresznye, meggy, őszibarack, szilva
Szörpök: bodzavirág, bodzavirág mentával, bodzavirág–akácvirág, citromfű, hársfavirág, levendula, meggy, menta, szamóca, szamóca–bodza
Rostos levek: almalé, cékla–almalé, cékla–alma–répalé, céklalé, körtelé, meggylé, narancslé, őszibaracklé, paradicsomlé, sárgabaracklé, sárgarépa–almalé, szamócalé, szilvalé
Krémek, pürék: babos zakuszka, lecsó, padlizsánkrém, paprikakrém (csemege, erős), paradicsompüré, zakuszka
Aszalványok: meggy, szilva
Savanyúságok: almapaprika, cékla, csemege uborka, erős hegyes paprika, kovászos uborka, paprika, uborka, vegyes
Elérhetőség: [email protected]


 

Felhívás

SINKOVITS IMRE KOLLÉGIUM

Az Ifjú Konzervatívok a Nemzetért Egyesület (IKoN) Sinkovits Imre Kollégium néven 2021 novemberében szakirányú képzést indít. A kollégium célja az, hogy a kevesebbek által ismert magas művészeten kívül a könnyedebb, mindenkihez eljutó művészetértelmezésben is feltárja és erősítse a meglévő nemzeti jelleget, olyan területeken, ahol nincs jelen, pedig meg kell honosítani. Azért választottuk Sinkovits Imrét a kollégiumunk név- és irányadójának, mert az ő munkássága,  élete és hazája iránti mély szeretete példaértékű a mai fiataloknak, és irányt tud mutatni ebben a viharos, identitásháborúktól terhes időszakban. A kollégium keretein belül két nagy területet érintünk. Az egyik a film- és színművészet, a másik pedig a kortárs próza. Minden kollégiumi hétvégén neves előadók, művészek, közéleti személyiségek tartanak majd előadást és vitaindító konzultációs alkalmakat a megadott témakörökben. Célcsoport: olyan 35 év alatti, felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató egyetemi hallgatók, doktoranduszok, illetve a terület iránt érdeklődő fiatal felnőttek, akik jelenlegi vagy későbbi tanulmányaik, valamint munkájuk kapcsán szeretnének mélyebb ismereteket szerezni a filmelmélet, a filmesztétika, a kultúra és a nemzet-politika, valamint a szépirodalom területein.
A képzés időtartama: 2021 novembere és 2022 decembere között hat alkalommal, két-három havonta egy-egy bentlakásos hétvége a lakiteleki Népfőiskolán, amelynek költsége ötezer forint/alkalom. Ezen felül 2022 júliusában nyári szabadegyetemet tartunk a hallgatók részére. A képzés sajátossága és célja: a kollégium által biztosított tudás és kapcsolatrendszer lehetőséget teremt arra, hogy a tagok a jövőben sikeres tudományos és szakmai munkát végezzenek, valamint sokkal összetettebb képet kaphatnak a kultúra és a nemzetpolitika összekapcsolódásáról.
Jelentkezés és további információ: fényképes önéletrajz, valamint motivációs levél megküldésével
az [email protected] e-mail címre.
Határidő: 2021. október 31. (vasárnap).


 

Kácsor-tanya

KÁCSOR-TANYA
Fotó: MH/Papajcsik Péter

A Botz Terem Felsőalpár avarkori régészeti leleteinek a kiállítótere, itt kerül bemutatásra Lakitelek és a Népfőiskola, valamint a lakiteleki sátor története is. Lakitelek csaknem ötezer lakosú település a Tisza partján. Mai területe Kecskeméthez tartozó puszták egyesítésével alakult ki 1949–1950-ben. E külterületi lakott helyek: Felsőalpár, Kisalpár, Oncsatelep, Árpádszállás, Szikra, Kapásfalu voltak. Az ásatások során előkerültek területünkről a rézkori bodrogkeresztúri kultúra, a bronzkori zóki kultúra, a vaskori kelta népesség, valamint a szarmaták, germánok, avarok és honfoglaló őseink emlékei is. A kecskeméti Katona József Múzeum munkatársainak 2018–2019 során nyolc temetkezés feltárására nyílt lehetőségük a népfőiskola területén. A sírok közül egyben gyermeket, kettőben férfit, míg ötben nőket helyeztek végső nyugalomra.
Nyitva: hétfőtől péntekig, 14.00 és 15.00 óra között.


 

Bethlen Gábor Alapítvány

A járvány miatt halasztott 2020. évi Bethlen Gábor-díjátadó ünnepségre a közelmúltban kerülhetett sor, a Pesti Vármegyeháza dísztermében. Tarnai Richárdnak, a Pest Megyei Kormányhivatal vezetőjének köszöntőjét Bartos Mónika kurátor olvasta fel. A 2020. évi Bethlen Gábor-díjat Andrásfalvy Bertalan kapta, a 90. életévében járó néprajzkutató, az Antall-kormány művelődési és közoktatási minisztere meghatódva vette át a díjat, méltatója az egykori BGA-alapító, Bakos István művelődéstörténész volt. A Márton Áron-emlékérmet Szövényi Zsolt pedagógiai szakíró, köztisztviselő kapta, aki – mint méltatójától, Bíró Zoltán irodalom-történésztől hallottuk – alázattal, hűségesen szolgálta a tanító- és tanárképzést. A Teleki Pál-érdemérem kitüntetést sem tavaly, sem idén nem tudtuk a hagyományos június 4-i emlékest keretében átadni, de most ez is megtörtént. Beke István és Szőcs Zoltán, a koncepciós perben elítélt, nyáron szabadult székelyföldi fiatalemberek, hála Istennek, személyesen vehették át elismerésüket. Grezsa István orvos, miniszteri biztos Kárpátalja fejlesztése érdekében végzett munkája elismeréseként kapta meg a kitüntetést, Gyurácz Ferenc író, a Vasi Szemle ny. főszerkesztője pedig a nemzet és közössége áldozatos szolgálatáért. Az Ismerős Arcok zenekar minden tagja jelen volt a díj átvételekor, a kitüntetéssel is biztatni szeretnénk őket a kulturális életben eddig végzett, több mint két évtizedes értékteremtő munkájuk folytatására. Kassai Lajos lovasíjász hagyományőrző a magyar kultúra és őseink hagyományai éltetése okán vehette át a kitüntetést. A Székelyföld Jövőjéért ösztöndíj díjazottai közül ezúttal személyesen csak Ónodi Henrietta tudott jelen lenni. Az ünnepséget Lezsák Sándor, a kuratórium elnöke zárta.
A Bethlen Gábor Alapítvány titkára: Házi Balázs
Elérhetőség: [email protected]


 

Padok

Csoóri Sándor padja
Fotó: MH/Papajcsik Péter

Csoóri Sándor padja


 

Kollégium

A legutóbbi kollégiumi hétvégén Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos értékes előadást tartott a magyar űrkutatás és űrtevékenység aktuális helyzetéről.


 

Népfőiskolai Hálózat

Népfőiskolai Hálózat
Fotó: MH/Papajcsik Péter

A Kárpát-medencei Népfőiskolai Hálózat alapító települései:
Agyagosszergény – Közi Horváth József Népfőiskola – vezetője: Póczáné Németh Alojzia
Gömörpéterfala – Felföldi Dalia Népfőiskola – Kopecsni Gábor
Kápolnásnyék – Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány – Rodics Eszter
Kiscsősz – Hunyor Népfőiskola – Kovács Norbert Cimbi
Királyszállás – Összetartozás Népfőiskola – Szabó Pál Csaba
Kondoros – Fehér Liliom Népfőiskola – Kasnyik Márton
Lakitelek – Népfőiskola Alapítvány – Lezsák Sándor
Martos – Martosi Népfőiskola – Gubík László
Mezőörs – Gr. Széchenyi István Népfőiskola – Szabó Gyula atya
Mórahalom – Kapocs Népfőiskola – Battancs Erika
Szürte – Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület – Molnár Eleonóra
Tata – Magyary Zoltán Népfőiskolai Társaság – Borsó Tibor
Tokaj – Tokaji Pap Miklós Népfőiskola – Mankovits Tamás
Vasvár – Vasvári Nagytérségi Népfőiskola Alapítvány – V. Németh Zsolt
Megbízott vezetői: Kárpáti Árpád és Sütő Linda
Elérhetőség: [email protected]


 

Antológia

Antológia

Zsuffa Tünde: Az ég tartja a Földet
A könyv ára: 3500 Ft
(B/5, 256 oldal, cérnafűzött, keménytáblás, ISBN 978 615 5862 60 1)
A könyv megrendelhető az Antológia Kiadó címén: Antológia Kiadó és Nyomda Kft. 6065 Lakitelek, Felsőalpár 3.
[email protected]
06-76-549-045; www.antologia.hu.
Az Antológia Kiadó és Nyomda Kft. vezetője: Agócs Sándor
Elérhetőség: [email protected]


 

Borkatedrális

Borkatedrális

Megnyitotta kapuit a Magyar Borok Katedrálisa. A Borkatedrális Bodonyi Csaba építész tervei alapján valósult meg, méltó bemutatóteret és otthont adva valamennyi hazai borvidéknek, kiváló magyar borászoknak. Az ünnepélyes megnyitón Lezsák Sándor, a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte a megjelent vendégeket. A Borkatedrálist Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök, valamint a lakiteleki Bagi Ferenc plébános és Kókai Géza református lelkész áldotta meg. Az ünnepségen neves borászok: Borbély Tamás, a 2020 Év Bortermelője (Badacsony), Frittmann János, Koch Csaba, Dabasi Gábor gondolatai mellett Zelnik Józsefet, a Magyar Bor Akadémia alelnökét, valamint Koczor Kálmánt, a Magyarországi Borlovagrendek elnökét hallhatták a jelenlévők. A Borkatedrális megnyitóját szüreti felvonulás követte, amelyen fellépett a Kösöntyű Néptánccsoport. A katedrális a bortermelő vidékek, borászok és boraik bemutatásán túl családi vagy baráti kisközösségek borkóstolására is lehetőséget ad.
A Magyar Borok Katedrálisa vezetője: Szappanos Benedek
Elérhetőség: [email protected]


 

Gyarmati Dezső Tanuszoda

GYARMATI DEZSŐ TANUSZODA
Fotó: MH/Papajcsik Péter

A Népfőiskola Alapítvány alapító kurátora, Gyarmati Dezső nevét viselő tanuszodánkat 1994 tavaszán adták át. A szálló- és külsős vendégeink mellett fogadjuk a lakiteleki és a környékbeli települések kisdiákjait és óvodásait is tanrendbe épített, díjmentes úszásoktatás keretében. A gyógyvizes termálfürdőt a helyi és a környező települések lakosai kedvezményes áron vehetik igénybe. A komplexum magába foglalja többek között a tanmedencét, a szaunát, a sószobát,  a kültéri gyógyvizes medencét ötféle élményelemmel, a kültéri gyermekpancsolót és a strandröplabdapályát. Vendégeinknek a Tisza vendéglőben à la carte étkezésre lehetőséget biztosítunk.


 

Tájoló

TÁJOLÓ
Fotó: MH/Papajcsik Péter

A térképen játékos feladatok segítségével ismerhetik meg a diákok az anyaországi és határon túli nemzetrészek településeinek elhelyezkedését. Arad (Románia), Belgrád (Szerbia), Beregszász (Ukrajna), Bugac, Csáktornya (Horvátország), Dunaszerdahely (Szlovákia), Farkaslaka (Románia), Felsőőr (Ausztria), Győr, Huszt (Ukrajna), Jászberény, Kecskemét, Losonc (Szlovákia), Mosonmagyaróvár, Nyírtelek, Sátoraljaújhely, Szabadka (Szerbia), Tokaj, Ungvár (Ukrajna), Vajdahunyad (Románia), Visegrád.
Folytatása következik


 

Gabriella Gyógyfürdő

GABRIELLA GYÓGYFÜRDŐ
Fotó: MH/Papajcsik Péter

A Gabriella Gyógy- és Strandfürdő 2021 májusában nyitotta meg kapuit. A fürdőben családi élménymedence, pancsoló- és gyerekmedence, hideg és meleg vizes ülőmedence, úszómedencék, gyógyvizes ülőmedencék, többcsúszdás gyermekmedence, tágas vizes játszótér, Kneipp-taposó található. A télen is használható, 38 °C hőfokú, száz négyzetméteres Barlangmedence kupola alakú borítást kapott, melyben az adott évszaknak megfelelő csillagképek láthatók vetítő segítségével az év minden szakában. A gyógymedencék töltővizét a Népfőiskola Alapítvány saját kútja adja, amelynek nátrium-hidrogénkarbonátos gyógyvize bizonyítottan kedvező hatással bír kopásos ízületi bántalmak esetén. A fedett részben található a wellness-részleg, amelyben gőzkamra, infrakabin, aroma- és finn szauna, tepidárium, élményzuhany/merülőmedence és tágas szaunapihenő várja a vendégeket.
A Gabriella Gyógyfürdő októbertől – májusig téli nyitva tartás szerint: 10.00–19.00 között szeretettel várja a vendégeit.


 

Vaspatkó Lovarda

Vaspatkó Lovarda
Fotó: MH/Papajcsik Péter

A lakiteleki Népfőiskola Alapítvány az Országos Polgárőr Szövetség Lovas és Kutyás Tagozatának közreműködésével szeptember végén Kincsem Kollégium néven szakmai képzést indított. Vezetője: Reszegi Rita.  A kollégiumban megszerezhető ismeretek hozzájárulnak ahhoz a komoly lovasszakmai alaptudáshoz, amelyet a hatékony bűnmegelőzés, a határvédelmi feladatokba való bekapcsolódás vagy akár a rendezvények biztosítása megkövetel. Megszilárdítja azt a hagyományőrző és kultúrtevékenységet, melyet a tagozat a lovasai révén fejt ki. Célja a kötelékben szolgáló, valamint a delegált önkéntesek motiválása, a lovas és polgárőr ismeretek elmélyítése, a lovaglás tömegsportként történő népszerűsítése, ezzel segítve a humánerőforrások fejlesztését, megbecsülését.
A Vaspatkó Lovarda vezetője: Keserű Roland
Elérhetőség: [email protected]


 

Épületek

Vezéri Kőjurta
Vezéri Kőjurta
Fotó: MH/Papajcsik Péter

Vezéri Kőjurta
2005. október 8-án avattuk fel a Vezéri Kőjurtát, amelyben Ferencz Béla fafaragó kiállítása található. Az eredeti mongol jurtasátrak szomszédságában álló, kör alakú épületben található faragások az avar kori leletekből Magyarország uniós csatlakozásáig jelenítik meg a magyar történelem fontosabb eseményeit. Ferencz Béla művei Budapesten, a Gellért-hegyi Sziklatemplomban is láthatók.


 

Sportjátékok

A minigolf pályát és a szabadtéri sakkot 2020 második felében kezdtük el felújítani. A tizennyolc minigolf pálya tematikája a hungarikumok köré összpontosul. A pályák bérlésére a Hotel Club Tisza recepcióján biztosítunk lehetőséget. A felújított, 6,5 × 6,5 méter alapterületű szabadtéri sakktáblánk fából faragott egyedi bábukkal várja kedves vendégeinket az év minden időszakában.


 

Kincsem Fogadó

Kincsem Fogadó
Kincsem Fogadó
Fotó: MH/Papajcsik Péter

A felújított épületben 2019 óta működő Kincsem Fogadónk csendes környezetben várja azokat a kedves vendégeket, akik egyénileg vagy akár csoportosan szeretnék szabadidejüket pihenéssel tölteni. A szálláshely nevét a többszörös díjnyertes, Magyarországon tenyésztett versenylóról kapta. Fogadónkban húsz kétágyas és tizenhárom háromágyas, klimatizált, tévével, zuhanyzóval felszerelt szoba található. A fogadó falfelületeit lovas hagyományainkat bemutató fényképek díszítik.
A Kincsem Fogadó elérhetősége: 06 76 549-050


 

Ligetszépe Gyógyászat

Ligetszépe Gyógyászat
Fotó: MH/Papajcsik Péter

A Ligetszépe Gyógyászat kedvezményes csomagajánlatai: LIGETSZÉPE csomag (4500 Ft/négy kezelés): négyféle fürdőgyógyászati kezelést tartalmaz, amelyhez díjmentes orvosi vizsgálat is jár, ötalkalmas bérlet vásárlása esetén LIGETSZÉPE PRÉMIUM csomag (6500 Ft/három kezelés + masszázs): háromféle fürdőgyógyászati kezelést és egy negyvenperces orvosi gyógymasszázst tartalmaz Fürdőgyógyászati kezelések: víz alatti vízsugármasszázs (15 perc); szénsavas kádfürdő (20 perc); iszappakolás (30 perc); víz alatti csoportos gyógytorna (25 perc); szárazföldi egyéni vagy csoportos gyógytorna (30 perc); mágnesterápia (30 perc); ultrahang (10 perc); orvosi gyógymasszázs (20 perc); súlyfürdő (kizárólag orvosi javaslatra). A gyógyászati kezelések társadalombiztosítási finanszírozással is igénybe vehetők. A kezelések felírásában kérje mozgásszervi szakorvosa/reumatológusa segítségét, és az orvos által javasolt kezeléseket kedvezményes áron elvégezzük.
A Ligetszépe Gyógyászat – vasárnap és ünnepnap kivételével – 10.00–18.00 óra között szeretettel várja vendégeit. Bővebb információ: 06-76-549-053


 

Útjelzők

Útjelzők
Útjelzők
Fotó: MH/Papajcsik Péter

Pozsony, 320 km – Árpád győztes csatája 907-ben
Ópusztaszer, 58 km – Nemzeti Történeti Emlékpark, Feszty-körkép
Wadowice, 504 km – II. János Pál pápa (1920–2005) szülővárosa
Baja, 130 km – A halászlé fővárosa
Verecke, 447 km – Árpád népének honfoglalása, 895
Felsőrácegrespuszta, 134 km – Illyés Gyula (1902–1983) szülőfaluja.
Folytatása következik


 

Footgolf

Footgolf
Fotó: MH/Papajcsik Péter

A Hungarikum Liget – Nimród Szabadidő- és Footgolf Parkjában található Európa és Magyarország első, kifejezetten footgolfra tervezett, 18 szakaszos pályája, amely – nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas helyszínként – nagy szeretettel várja a kalandra vágyókat, akik szeretnék „lejárni” a Nimród csillagkép pontjaira leképezett
footgolfpályát.  
A Nimród Szabadidő és Footgolf Park vezetője: Molnár Arnold
Elérhetőség: [email protected]


 

Szerkesztette: Bágya Rita
Elérhetőség: [email protected]

 

Hungarikum Liget összeállításunk a Népfőiskola Alapítvány támogatásával készült

Aki Lakitelekre látogat, testi, lelki, szellemi értékekkel gazdagodik

„Nem lehet különbséget tenni magyar és magyar ember között”

Varga Bence

Ami Lakiteleken történik, az egy csodálatos szellemi és kulturális építkezés, Lezsák Sándor pedig lényegében a magyar kultúra és művelődés papja – fogalmazott lapunknak Kiss-Rigó László, a Szeged–Csanádi Egyházmegye püspöke, aki egyebek mellett arról is beszélt, miért különösen fontos megőrizni a nemzeti identitásunkat.

Aki Lakitelekre látogat, testi, lelki, szellemi értékekkel gazdagodik – hangsúlyozta a püspök
Aki Lakitelekre látogat, testi, lelki, szellemi értékekkel gazdagodik – hangsúlyozta a püspök

– Hogyan került kapcsolatba a Lakitelek Alapítvánnyal?

– Lezsák Sándort nagyon régóta ismerem, körülbelül azóta, hogy tizenhat évvel ezelőtt Szegedre kerültem. Tőle szereztem tudomást arról, hogy a Lakitelek Népfőiskola gyakorlatilag az egyházmegye tulajdona. Ezt a megállapodást még az elődöm, Gyulay Endre püspök kötötte, mivel a népfőiskola akkor nehéz helyzetben volt. Az épületek és a fejlesztések azonban ma is a népfőiskolához tartoznak, a működésébe semmilyen módon nem szól bele az egyházmegye.

– Mikor járt legutóbb Lakiteleken?

– Gyakran járok oda, egyrészt, hogy Lezsák Sándorral találkozzam, másrészt a programokon is rendszeresen részt veszek. Legutóbb éppen tíz napja jártam ott, a borkatedrális felavatási ünnepségén, ahol lehe-
tőségem nyílt kifejteni a véleményem, miszerint mindaz, ami Lakiteleken történik, az egy csodálatos szellemi és kulturális építkezés. A katedrális kapcsán jutott eszembe a hasonlat, hogy amit Lezsák Sándor fölépített, az a kultúra, a sport, a művelődés temploma. Most éppen ténylegesen egy katedrálist is épített, ami egy elnevezés arra a szép épületre, amelyben a Kárpát-medence borait tárolják és mutatják be. Ennek kapcsán mondtam azt is, hogy Lezsák Sándor lényegében
a magyar kultúra és a művelődés papja.

– Vagyis egy fontos misszió, amit Lakiteleken végeznek?

– Igen, hiszen a mostani időkben különösen aktuális az a nemes szolgálat, amely ott történik. Amikor ugyanis azt látjuk, hogy Európa nagy részében az emberek és a társadalmak – szinte érthetetlen módon önként és dalolva – feladják az identitásukat, azaz egyfajta öngyilkosságot követnek el, addig Kelet-Közép-Európában, hála Istennek, azt láthatjuk, hogy mi úgy szeretnénk egy erős Európának a részei lenni, hogy az identitásunkat erősítve minél jobb szövetségesei
és partnerei legyünk azoknak, akik szintén erős identitással rendelkeznek. Más szóval, az erős nemzetek együttműködése jelenti Európa jövőjét. A saját identitásunk azért is fontos, mert enélkül gyökértelenek lennénk. Ami Lakiteleken történik, az tényleg a nemzeti identitás értékeinek továbbadásáról szól, az ember testi, lelki, szellemi egészségének megőrzéséről.

– Ezért fektetnek hangsúlyt a külhoni magyarsággal való viszony ápolására is?

– A népfőiskola küldetése meglátásom szerint valójában az összmagyarsághoz szól, nem tesz különbséget határon innen és határon túl élő magyar között. Azt hiszem, ez így helyénvaló, mivel nem lehet különbséget tenni magyar és magyar ember között.

– A hívek részéről érkeznek önhöz visszajelzések?

– Azt látom, hogy a hívek közül sokan felkeresik a Hungarikum Ligetet, sok programban részt vesznek. De ebben az esetben is azt gondolom, hogy a Lakitelekre látogatókat nem érdemes szétválasztani hívőkre és nem hívőkre. Ez a nagyszabású létesítmény a maga rendkívül változatos és szerteágazó programjaival, szolgáltatásaival mindenkit szolgálni kíván. Aki csak egyre is ellátogat, az mindenképpen testi, lelki, szellemi értékekkel gazdagodik, valamint közösségi élményekben gyarapodik.

– Mit gondol, hogyan lehetne még több emberhez eljuttatni a Hungarikum Liget üzenetét?

– Lakitelek természetéből fakad, hogy nem öncél vezeti, hiszen nem véletlenül használtam korábban azt a kifejezést sem, hogy ott egy nemes szolgálatot végeznek. Arra célzok, hogy nincs szüksége reklámozásra, hiszen a híre természetes módon, mondhatni, organikusan terjed. A legfontosabb, hogy áldozatosan, nagy lelkesedéssel végezzék ezután is azt a munkát, amelyet ott megkezdtek.

Kiss-Rigó László püspök atya faragott széke a Hungarikum Ligetben
Kiss-Rigó László püspök atya faragott széke a Hungarikum Ligetben
Fotó: MH/Papajcsik Péter

Kiss-Rigó László (1955) katolikus pap, 1981-ben szentelték pappá Esztergomban, 2004 és 2006 között az Esztergom–Budapesti Főegyházmegye segédpüspöke, 2006 óta a Szeged–Csanádi Egyházmegye püspöke.