Gazdaság

Megjelent Matolcsy György: Az idő mintázatai című könyve

A Pallas Athéné Könyvkiadó legújabb kiadványa azoknak a rendhagyó üzeneteknek a lenyomata, amelyek javarészt nyugati liberális véleményformáló személyiségek és egy közép-európai gondolkodó között zajlottak.


Megjelent Matolcsy György: Az idő mintázatai című könyve
Matolcsy György: Az idő mintázatai
Fotó: MH

Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke 2019 őszén írta meg a 100 Words néven futó, gondolatébresztő sorozatának első darabját, amelyet azután 2022 májusáig még további 252 követett. A Pallas Athéné Könyvkiadó ezeket az angol nyelvű hozzászólásokat On the Edge of Times címmel rendezte kötetbe, és most magyar nyelven is átnyújta az olvasóknak.

Az MNB elnöke a cikksorozatban aktuális közgazdasági, pénzügyi, geopolitikai és fenntarthatósági témákban született cikkekre reflektált, bekapcsolódva a nyugati világban folyó eszmecserékbe. Az eredeti írások jelentős része a The Financial Times véleményrovatában jelent meg. Mint az elnök a kötet köszönetnyilvánító soraiban megfogalmazza, ezek remekül megírt, alapos kutatásokon nyugvó írások, „így a vita középpontjában inkább a megközelítés és az érvek, semmint maguk a tények álltak”.

Vitáik oroszlánrésze a korábbi liberális és a jelenleg felemelkedőben lévő, fenntarthatóságon alapuló megközelítés között zajló barátságos viadalnak tekinthető. Figyelembe véve ugyanakkor, hogy e globális kihívások megoldása nem a liberalizmus és a liberális gondolkodás eszmerendszeréből fakad – teszi hozzá a szerző. „Ezen túlmenően »beszélgetéseink« a nyugati és a keleti, vagyis az ázsiai álláspontok összecsapásának is tekinthetők. Amint a nyugati birodalmak ideje lassan, de biztosan lejár – amelyek közül az utolsó talán az amerikai birodalom 1945 és 2075 közötti időszakra tehető fennállása lesz –, Eurázsia korának felemelkedése hosszú távon fenntartható jövőképeken, stratégiákon és technológiákon alapulva már elindult. Ehhez a történelmi átalakuláshoz égető szükség van egy új közgazdaságtani iskolára, amelyet új fenntartható közgazdaságtannak nevezünk” – írja. Épp ezért új szempontokra, nem szokványos megoldásokra hívja fel a figyelmet a kötet.

A Pallas Athéné Könyvkiadó a cikkfolyam rövid üzeneteit témák szerint csoportosítva tette közzé, és megjelentette minden reflektált cikk elérhetőségét is.

A 100 Words írásai foglalkoznak a gazdasági fejlődésben tapasztalható ciklusokkal, a válságok mintázataival, a kormányzás és a növekedés összefüggésével, költségvetési kérdésekkel, a koronavírus-járvány hatásaival, Kína 200 éves maratonjaival, az európai dilemmákkal, a pénz jövőjével, az euró maradandó hibáival, a felfedezések új korával, a fenntartható társadalmi környezettel vagy éppen a szabadság kontra biztonság kérdéskörével. Emellett tartalmazza például a kötet az elnök azon kommentárját is, amelyben gratulál George Friedman Amerika jövőjéről szóló könyvéhez.

Gazdaságtörténeti példákkal illusztrálva az MNB elnöke arra is felhívja a figyelmet, hogy a Covid–19-járvány kitörése óta az 1970-es évek eseményei köszönnek vissza, amikor az Egyesült Államokban Németország és Japán visszafogását célzó politikai döntéseket hoztak, amelyek gyötrelmes évtizedet, magas inflációt és alacsony növekedést indukáltak a világgazdaságban. Az amerikai gazdaság által fizetett ár is meghaladta a gazdasági riválisoknak korábban okozott károkat. A 2020-as évek mintázatai hasonlónak tűnnek a 70-es években tapasztaltakhoz, vagyis a gazdasági mellékhatások jóval jelentősebbek lesznek, mint amit most bárki el tud képzelni – írta.

A kötetben a szerző vissza-visszatérően reflektál a jegybanki működéssel kapcsolatos felvetésekre is.

Kapcsolódó írásaink