Gazdaság

Fenntarthatósági jelentést kell készíteniük a cégeknek

Az Európai Unió Tanácsa ma véglegesen jóváhagyta a vállalati fenntarthatósági jelentésekről szóló irányelvet. Ez azt jelenti, hogy a vállalatoknak hamarosan részletes információkat kell közzétenni a fenntarthatósággal kapcsolatos kérdésekről, ami a várakozások szerint növeli a cég elszámoltathatóságát, megakadályozza az eltérő fenntarthatósági szabványokat, és megkönnyíti a fenntartható gazdaságra való átállást.

Fenntarthatósági jelentést kell készíteniük a cégeknek
Uniós zászlók Brüsszelben
Fotó: MH

A jövőben a gazdasági társaságoknak gyakorlatilag be kell számolniuk arról, hogy üzleti modelljük hogyan hat a fenntarthatóságukra és arról, hogy a külső fenntarthatósági tényezők (például az éghajlatváltozás vagy az emberi jogi kérdések) hogyan befolyásolják tevékenységüket. Ez az uniós döntéshozók várakozásai szerint jobban felkészíti majd a befektetőket és más érdekelt feleket arra, hogy megalapozott döntéseket hozzanak a fenntarthatósági kérdésekben.

A kkv-k sem kivételek

A vállalati fenntarthatósági jelentésekről szóló irányelv (CSRD) módosítja a 2014. évi nem pénzügyi beszámolási irányelvet (NFRD), és megerősíti a nem pénzügyi jelentéstételre vonatkozó meglévő szabályokat, amelyek már nem az EU fenntartható gazdaságra való átállásához igazodnak. A CSRD részletesebb jelentéstételi követelményeket vezet be, és biztosítja, hogy a nagyvállalatok kötelesek jelentést készíteni olyan fenntarthatósági kérdésekről, mint a környezeti jogok, a szociális jogok, az emberi jogok és az irányítási tényezők.

A Volkswagen-csoporthoz tartozó vállalat forgalma 8,6 milliárd euró volt
Az új szabályok előreláthatóan az autógyártókra is vonatkoznak
Fotó: MH

Az új fenntarthatósági jelentési szabályok az 500 fő feletti közérdekű nagyvállalatokra, a 250 fő feletti és 40 millió eurós árbevételű nagyvállalatokra, valamint a mikrovállalkozások kivételével minden szabályozott piacon jegyzett társaságra vonatkozni fognak. Ezek a vállalatok felelősek a leányvállalataikra vonatkozó információk értékeléséért is. A szabályok a kkv-kra is vonatkoznak, figyelembe véve azok sajátos jellemzőit. A kkv-k számára egy átmeneti időszak alatt lesz lehetőség a kimaradásra, ami 2028-ig mentesíti őket az irányelv alkalmazása alól.

A bevezetés szakaszai

A nem európai vállalatok esetében a fenntarthatósági jelentés benyújtásának kötelezettsége minden olyan vállalatra vonatkozik, amely 150 millió euró nettó árbevételt ér el az EU-ban, és amely legalább egy leányvállalattal vagy fiókteleppel rendelkezik az EU-ban. Ezeknek a vállalatoknak jelentést kell benyújtaniuk környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) hatásaikról, az irányelvben meghatározottak szerint. Az európai szabványok kidolgozásáért az Európai Pénzügyi Beszámolási Tanácsadó Csoport (EFRAG) lesz a felelős, számos európai ügynökség technikai tanácsát követve.

A tisztán digitális ügymenet megkönnyíti az azokon a településeken alakuló cégeket működését is, ahol nincs például ügyvédi iroda
Az európai szabványok kidolgozásakor európai ügynökségek technikai tanácsát is követik
Fotó: Pixabay

A vonatkozó uniós rendelet alkalmazása négy szakaszban történik: a 2025-ös jelentéstétel a 2024-es pénzügyi évről az NFRD hatálya alá tartozó társaságok esetében; 2026-ban jelentés a 2025-ös pénzügyi évről azon vállalatok esetében, amelyek jelenleg nem tartoznak az NFRD hatálya alá; 2027-ben jelentést kell készíteni a 2026-os pénzügyi évről a tőzsdén jegyzett kkv-k esetében, kivéve a mikrovállalkozásokat, a kis és nem összetett hitelintézeteket és az úgynevezett captive biztosítókat (utóbbi olyan biztosító, amelynek célja biztosítási fedezet biztosítása kizárólag azon vállalkozás vagy vállalkozások kockázatai tekintetében, amelyeknek a zárt biztosító tulajdonát képezi, vagy azon csoport vállalkozása vagy vállalkozásainak kockázatai tekintetében, amelynek a zárt biztosító a tagja); 2029-ben jelentést kell készíteni a 2028-as pénzügyi évről a harmadik országbeli vállalkozások esetében.

Az előzmények és a jövő

Az előzményekhez tartozik, hogy az Európai Bizottság 2021. április 21-én terjesztette elő a CSRD-javaslatot az európai zöldmegállapodás és a fenntartható pénzügyi menetrend részeként azzal a céllal, hogy a CSRD pótolja a nem pénzügyi információkra vonatkozó meglévő szabályok hiányosságait. A pénzügyi piacoknak ugyanis megbízható, releváns és összehasonlítható környezeti, társadalmi és irányítási információkhoz kell hozzáférniük, ha a magántőkét a zöld- és társadalmi átmenet finanszírozására kívánják fordítani. A fenntarthatósággal kapcsolatos információk nyilvánosságra hozatala további befektetéseket és finanszírozást vonzhat a fenntartható gazdaságra való átmenet megkönnyítése érdekében, amint azt a Green Deal ismerteti.

Egyre fontosabb szempont a fenntarthatóság
Egyre fontosabb szempont lett a fenntarthatóság – a válság előtt
Fotó: MH

Az EU tagállamai 2022. február 24-én egyhangúlag elfogadták az Európai Uniós Tanácsa álláspontját a CSRD-javaslattal kapcsolatban. Az Európai Unió Tanácsa és az Európai Parlament pedig 2022. június 21-én ideiglenes megállapodásra jutott a CSRD-ről, amit az uniós tagállamok képviselői 2022. június 30-án hagytak jóvá.

Mivel az Európai Unió Tanácsa ma jóváhagyta az Európai Parlament álláspontját, a jogalkotási aktust lényegében elfogadták. Miután pedig az Európai Parlament elnöke és az Európai Unió Tanácsa elnöke aláírta, a jogszabályt közzéteszik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, és 20 nappal azt követően lép hatályba. Az új szabályokat 18 hónappal később kell végrehajtaniuk a tagállamoknak.

Kapcsolódó írásaink