Gazdaság

Fától az erdőig – új támogatási lehetőségek

Több új és még hatékonyabb eszközt kínál a mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók számára az Agrárminisztérium a 2023-tól induló új agrártámogatási időszakra a mezővédő fásítások, a földhasználatváltás és a fenntartható erdőgazdálkodási gyakorlatok ösztönzésére.

Fától az erdőig – új támogatási lehetőségek
A klímaváltozás hatásai nem kikerülhetők
Fotó: MH

A klímaváltozás hatásai nem kikerülhetők, így egyre fontosabb a termőföld-hasznosítás hosszú távon is fenntartható és jövedelmező megválasztása, a gazdálkodás környezeti és gazdasági szempontból is legjobb gyakorlatainak elterjedése. A csapadékviszonyok, az erózióveszély, a piaci és az inputárak kiszámíthatatlanabbá válása változatosabb gazdálkodási szerkezet kialakítását teszi szükségessé, amelyben a fák és az erdők hosszú távon is kiszámítható hozzáadott értéket jelenthetnek minden gazdálkodó és a következő nemzedék számára – írja az Agrárminisztérium közleményében.

Az egyik legfontosabb pozitív újdonság, hogy az agrárerdészeti rendszerek által elfoglalt mezőgazdasági földterület nem esik ki a támogatható területből, így jogosult marad a közvetlen területalapú támogatásokra is. Ezenkívül az agrárökológiai program elemeként, illetve tájelemként is számbavehető. Így tehát a megújított struktúrájú mezővédő fasor, mezővédő erdősáv vagy gyepen telepített faegyedek által elfoglalt terület is támogatott terület marad.

Az alacsony termőképességű mezőgazdasági művelésben álló területeknél időről időre felmerülő kérdés a megszokott hasznosítás fenntartása vagy annak megváltoztatása. Az egyik lehetséges földhasználati alternatíva az elmúlt csaknem húsz évben töretlen népszerűségnek örvendő erdősítés és fásítás, amelynek ösztönző támogatása folytatódik. A gazdálkodó szándékától és a terület adottságaitól függően a telepítés lehet kimondottan gazdasági célú, ún. „ipari célú” faültevény-létesítés akác- vagy nemesnyárállománnyal – ekkor a terület mezőgazdasági művelési ágban marad – vagy hosszú távú földhasználatváltás erdőtelepítéssel.

Az erdőgazdálkodás környezeti fenntarthatóságát szolgáló, nem termelő beruházások támogatása az erdők termelési potenciálját veszélyeztető hatások megelőzését, a károsodott erdőpotenciál helyreállítását, továbbá a felújítások klímaadaptívabb megvalósítását szolgálják egyszerű, egységköltséges támogatási formában.

Az erdő-környezetvédelmi célprogramok esetében 2023-tól minden korábbinál változatosabb, 5–10 éven át támogatható, a jogszabályi és az erdőtervi előírásokon túli erdőgazdálkodási környezeti és klímacélú vállalásokat ösztönző kínálat áll rendelkezésre.

Újdonság, hogy 2023-tól közös cím alá kerülnek az ágazat teljes vertikumának versenyképességét ösztönző támogatások: az erdészeti szaporítóanyag előállításának, az erdőgazdálkodás és a fafeldolgozás telephelyi és technológiai fejlesztéseit is az agrártámogatások ösztönzik.

A szaktárca bízik benne, hogy a számos régi és új lehetőség továbbra is segíti a gazdálkodók rövid és hosszú távú, a környezeti fenntarthatóságra és a gazdasági életképességre irányuló döntéseit.

Kapcsolódó írásaink