Gazdaság

Előnyös koncesszió

Az állami érdekek elsőbbséget élveznek a fizetős utak üzemeltetésénél

A költségvetés szempontjából is előnyösebb, devizaszempontból pedig biztonságosabb a most megkötött útépítési-karbantartási koncessziós szerződés a korábbiaknál.

Az állam, lehívható uniós források híján koncesszióban, 35 évre engedi át a fizetős utak építését és karbantartását a Themis magántőkealapnak. Ez azt jelenti, hogy az állam útkilométerenként úgynevezett rendelkezésreállási díjat fizet, úgy, hogy az utak tulajdonjoga és a jogosultsági díjak beszedése is állami kézben marad, és 35 év alatt fizeti ki a karbantartás-építés teljes összegét. Az eljárás mindenben megfelel az uniós előírásoknak, egységes kiírás vonatkozik az új szakaszok építésére és karbantartására. Az új építéseknek 317 kilométer hosszan 2032-ig kell megvalósulniuk, a sávbővítéseknek 265 kilométer hosszan az első tíz év alatt kell elkészülniük.

Az időtartam sem ritka gyakorlat, más európai országokban is hasonló időtartamra biztosítanak koncessziós jogokat, mélygarázsok esetében jellemzően 40–45 évre. A koncesszornak saját költségére kell felvennie a projekt megvalósításához szükséges hitelt. A mostani szerződés előnye, hogy a magyar fizetőeszköz aránya több mint hatvanszázalékos, szemben a korábbi, M5-ös és M6-os autópályákra vonatkozó szerződésekkel, ahol jóval kockázatosabb volt, kilencven százalékban euróalapú. Mindez onnan tudható, hogy az új szerződések előtt koncessziós tanács értékelte az 1994 és 2008 között kötött megállapodásokat.

Az összefoglalóban az áll, a korábban megkötött, M5 és M6 jelzésű gyorsforgalmi utakra vonatkozó szerződések több vizsgálati szempont alapján is jelentősen eltértek a nemzetközi téren kialakított gyakorlattól, emiatt a magyar állam mint koncesszióba adó érdekei jelentősen sérültek. Az elkészített pontozásos rendszer alapján megállapítható, hogy az M5-ös autópályára vonatkozó szerződés az állam számára kedvezőtlen rendelkezéseknek köszönhetően 25,5/40 pontot (64 százalék) ért el. Ez az arány az M6-osra vonatkozó szerződések esetében valamivel jobb, 28,5–30/40 pont (71–75 százalék) között mozog.

Az új koncessziós szerződés esetében ez az érték kimagasló, a szerződéses konstrukció 34,5/40 pontot (86 százalékot) kapott az értékelés során. Az értékelés nyolc szempont alapján zajlott, ezek sorrendben: a vis maior, lényegesen kedvezőtlen kormányzati lépések, a jogszabályi környezet megváltozása, a teljesítéssel létrejött vagyonelemek átadása a szerződés megszűnésekor, az állami beavatkozási jog, a lejárat előtti megszűnés és az ennek esetén járó kifizetések, valamint a vitarendezés. Jó hír, hogy az M5-ösre vonatkozó eredeti szerződésben van felülvizs-gálati lehetőség, a kormány a tervek szerint élni fog vele, mivel az előnytelen megállapodások újratárgya-lásával jelentős összegek takarít-hatók meg.

Kapcsolódó írásaink