Gazdaság

Sportszer mint tartós fogyasztási cikk

Gyakran hivatkoznak a vásárlók az úgynevezett 72 órán belüli cserére, ez azonban nem egy mindenre korlátlanul érvényes szabály

A sporteszközökre is egy-három év jótállás vonatkozik. Az eltört síléc esete felveti a rendeltetésellenes használatot, vitás ügyekben a békéltető testületek nyújthatnak hathatós segítséget.

Sportszer mint tartós fogyasztási cikk
A ruházat is lehet sportszer, amelynek helytelen tisztításával elvész a jótállás
Fotó: MH

A köznapian sporteszközöknek, sportszereknek, sportfelszereléseknek nevezett termékek egy része az úgynevezett tartós fogyasztási cikkek közé tartozik. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendelet a tízezer forintot elérő eladási árú sporteszközökre, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközökre, tízezer forint eladási árat elérő tartozé­kaikra és alkotórészeikre, az eladási ártól függően egy-három év kötelező jótállást biztosít – ismertette lapunkkal Inzelt Éva. Az ebbe a kategóriába nem tartozó sporteszközökre a Polgári törvénykönyv ingó dolgokra vonatkozó kellékszavatossági rendelkezései érvényesek – tette hozzá. Természetesen bármely sporteszközre szerződéses, vagy kereskedelmi jótállás is vonatkozhat, illetve a gyártó üzletpolitikai okokból gyártói jótállást is biztosíthat – mutatott rá.

A jótállás, amelyet gyakran garanciának hívunk, a hibás teljesítésért való felelősség emelt szintű formája. Ha a megvásárolt sportszer a kormányrendelet hatálya alá tartozik és a kötelező jótállás időtartama alatt meghibásodik, a vevő ugyanazokat az igényeket érvényesítheti, mint a szavatosság esetében: kijavítás, kicserélés, árleszállítás és elállás – magyarázta a Békéltető Testület elnöke.

Hangsúlyozta: a sorrend nem mindegy, mert elsősorban kijavítást vagy kicserélést kérhetünk, amelyek közül főszabály szerint a fogyasztó választ, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az eladónak aránytalan többletköltséget jelentene. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincsen jogunk, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének nem tud eleget tenni, akkor a fogyasztó választhat, hogy megfelelő árleszállítást kér vagy visszakérheti a vételárat. Fontos, hogy jelentéktelen, pél­dául esztétikai hiba miatt elállásnak nincs helye.

Gyakran hivatkoznak a vásárlók az úgynevezett 72 órán belüli ­cserére. Inzelt Éva hangsúlyozta, kizárólag a kormányrendelet szerint kötelező jótállás alá tartozó termékek esetén érvényesíti a fogyasztó a vásárlástól számított három munkanapon belül csereigényét és csak is a rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba esetén. Sajnos arra is van példa, hogy eltörik a síléc, megreped a szánkó. Ilyenkor joggal veti fel a szavatosságra, jótállásra kötelezett a rendeltetésszerű használat kérdését.

A rendeltetésszerű használat feltételezi a megfelelő tárolást, kezelést, alkalmazást, tisztítást. Például egy ugratás következtében eltört síléc, egy helytelenül tisztított, impregnálását vesztett síruha esetén alappal tagadja meg mind a szavatossági, mind a jótállási alapú helytállást a kötelezett. A felek vita esetén bátran forduljanak a békéltető testületekhez, ahol gyors, ingyenes, szakszerű eljárásban nyílik lehetőség egyezségre vagy a jogvita eldöntésére – tette hozzá Inzelt Éva.

Kapcsolódó írásaink