Gazdaság

Regionális együttműködésre van szükség a klímacélok eléréséhez

A 2050-re kitűzött uniós klímacélok teljesítése érdekében be kell vezetni az áramlás alapú határ-kapacitásszámítást a villamosenergia kereskedésben és a piacintegrációt ki kell terjeszteni az Energiaközösség országaira is – emelte ki Ságvári Pál a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elnökhelyettese a Firenzei Fórum, az Európai Unió mértékadó villamosenergia-iparági fórumának végkövetkeztetései kapcsán.

Az idén 36. alkalommal megrendezett Firenzei Fórumon az Európai Bizottság, a tagállamok, a szabályozó hatóságok és az iparági szervezetek a villamosenergia-szektor jövőjét vizsgálták. A fórum résztvevői rávilágítottak, ahhoz, hogy a 38-40 százalékos megújuló részarány megvalósítható legyen 2030-ig, meg kell szüntetni a megújuló energiatermelés terjedése előtt álló akadályokat, vagyis gördülékenyebbé kell tenni az engedélyezést és elő kell segíteni a megújuló alapú hosszú távú áramvásárlási szerződések létrejöttét. A fórum felhívta a figyelmet az energiarendszer integrációját hátráltató tényezőkre is, köztük az adózási szabályok tagállamonkénti különbözőségére.

A résztvevők egyetértettek, hogy az üzemi és kereskedelmi szabályzatok végrehajtása prioritás marad a következő években is, és további erőfeszítések szükségesek a villamosenergia-piaci módszertanok határidőre történő átültetéséhez. A szabályozó hatóságok feladata a kikényszerítő intézkedések meghozatala, ha a módszertanok átültetésére nem kerül sor az előírt határidőre.

Az Energiaközösség képviselete kérte, hogy az uniós partnerek vegyék be az Energiaközösség tagországait is a másnapi piac-összekapcsolást célzó együttműködésbe (SDAC), amennyiben a csatlakozni szándékozó felek teljesítik a szükséges piaci, versenyjogi és környezetvédelmi jogszabályi keretfeltételeket.

Ságvári Pál, a MEKH nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese kiemelte, a hivatal is fokozott figyelemmel ellenőrzi az uniós üzemi és kereskedelmi szabályzatok, valamint a kapcsolódó iparági módszertanok átültetését, és támogatja a piacintegráció további kiterjesztését. Erre jó példa az átmeneti piacösszekapcsolás (Interim Coupling) 2021. június 17-i sikeres indulása, ami jelentős mérföldkőként a régióban hozzájárul az európai uniós célmodell, az úgynevezett áramlás alapú piacösszekapcsolás bevezetéséhez, várhatóan 2022 februárjában. Az átmeneti piacösszekapcsolás a szabályozó hatóságok aktív támogatása mellett valósult meg.

A MEKH nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese hozzátette, fontos a piacintegráció földrajzi kiterjesztése is. A hivatal egyetért az Energiaközösség felhívásával, és nyitott az aktív közreműködésre, hogy az Energiaközösség tagországai is minél hamarabb részesei lehessenek az Unió belső energiapiacának és a másnapi piacok egységes elvek szerinti összekapcsolásának.

Kapcsolódó írásaink

Inspirálja a fiatalokat az szja-mentesség

ĀAz ifjúságnak most olyan nehézségekkel kell megküzdeni a munkába állás kapcsán, amelyekkel korábban nem, ezért szükségük van a segítségre – mondta lapunknak Szalai Piroska