Gazdaság

Új szabályok a MEKH hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatköreiben

Június 22-től új szabályok érvényesek a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által ellátott egyes hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokra.

A hulladékgazdálkodással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 312/2021. (VI. 7.) kormányrendelet új részletszabályokat állapított meg a hulladékgazdálkodási közszolgáltatáshoz kapcsolódó megfelelőségi vélemény kiállításával, valamint a szerződések és kötelezettségvállalások hivatal általi jóváhagyásával kapcsolatban. A rendelet június 22-én lép hatályba.

A részletszabályok értelmében megfelelőségi vélemény kiállítása iránti kérelmet a hulladék­gazdálkodási közszolgáltatók és kizárólag a hulladék átvételére, gyűjtésére vagy előkezelésére, kezelésére irányuló tevékenységet végző közszolgáltatói alvállalkozók kötelesek benyújtani. A hivatal a megfelelőségi vélemény kiállításával azt állapítja meg, hogy a kérelmező tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltaknak. A kérelmet a hivatal által biztosított interaktív alkalmazás vagy formanyomtatvány útján lehet előterjeszteni. A megfelelőségi vélemény kiállítására irányuló eljárásban a hivatal ügyintézési határideje 60 nap. A kiadott megfelelőségi vélemény visszavonásig, de legfeljebb egy évig hatályos. A hivatal jogosult ellenőrizni, hogy a közszolgáltató vagy a közszolgáltatói alvállalkozó tevékenysége megfelel-e a megfelelőségi véleményben foglaltaknak. A hivatal az ellenőrzési tevékenysége során helyszíni ellenőrzést tarthat.

A közszolgáltatók kizárólag a MEKH jóváhagyásával köthetnek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás teljesítésével összefüggő szerződést vagy vállalhatnak kötelezettséget. A hivatal jóváhagyásához kötött kötelezettségvállalásnak minősül az, amely a közszolgáltató számára fizetési kötelezettséget keletkeztet, és jóváhagyást igényel a fizetési kötelezettséggel együtt járó szerződésmódosítás is. A közszolgáltató a jóváhagyásra irányuló kérelmét a szerződés létrejöttétől, illetve a kötelezettségvállalásra irányuló jognyilatkozat megtételétől számított 15 napon belül köteles előterjeszteni a hivatal által biztosított formanyomtatvány útján. A szerződések és kötelezettségvállalások jóváhagyására irányuló eljárásban az ügyintézési határidő 45 nap. A MEKH jóváhagyásához kötött szerződés vagy kötelezettségvállalás a hivatal jóváhagyása nélkül semmis.

Kapcsolódó írásaink