Gazdaság

A kiegyenlítő árak gyorsan és nagy mértékben emelkedtek

A kiegyenlítő energiaárak elmúlt hónapokban tapasztalt gyors és nagymértékű emelkedése miatt a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM) és a MAVIR-ral együttműködve intézkedési tervet dolgozott ki, amely hathatós lépéseket tesz a szabályozási piacok egyensúlyának helyreállítása érdekében.
 

Az intézkedési terv részeként a MEKH az alábbi két intézkedésről döntött:

A hivatal jóváhagyta a Nemzetközi Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (NÜKSZ) módosítását, amellyel a kiegyenlítő energia elszámolási képletében szereplő paraméterek nullára csökkennek. Ez a módszertani változás szignifikánsan mérsékli a mérlegkörök terheit. Az intézkedés 2021. május 1-jén lép hatályba.

A hivatal jelentős piaci erő eljárást indít a kiegyenlítő szabályozási energiapiacon. Az eljárás kiterjed a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 5. §-ában megfogalmazott kapacitásvisszatartás tilalmára vonatkozó előírásoknak való megfelelésre, valamint a törvény 107. § alapján a szabályozói energiapiaci ajánlatok árazásának vizsgálatára. A MEKH az elvégzett piacelemzés alapján hoz döntést arról, hogy milyen szabályozási intervencióra van szükség a hatékony verseny kialakulásának előmozdítása érdekében. 

A piaci erőfölény vizsgálat során a hivatal értékeli, hogy a verseny korlátossága milyen mértékben téríti el az árakat a hatékony verseny esetén jellemzőtől. Versengő piacon az ár megegyezik a terméket legdrágábban előállító szolgáltató határköltségével. Ezért a MEKH piaci szegmensenként (negatív és pozitív aFRR, negatív és pozitív mFRR) meghatározza, hogy melyek azok a technológiák, amelyek a legmagasabb határköltség mellett tudják biztosítani az adott szegmensben a szabályozási energia szolgáltatását. E kiválasztott referencia-technológiák határköltsége határozza meg azt az ár-tartományt, amelyet a hivatal hatékony verseny esetén megvalósuló piaci működéssel összeegyeztethetőnek tekint. 

A Hivatal előzetes számításokat végzett a potenciális referenciatechnológiák költségszintjének meghatározására. Ezen előzetes kalkulációk alapján az egyes technológiák indokolt költségei a pozitív aFRR és mFRR piacokon nem haladják meg a 112 000 Ft/MWh szintet, míg a negatív aFRR és mFRR piacokon nem haladják meg a 70 000 Ft/MWh szintet. Az előzetes számítások pontosítása érdekében a piaci szereplők arról is nyilatkoznak az eljárás során, hogy a szabályozási energia költségei összhangban vannak-e a hivatal előzetes kalkulációja alapján meghatározott értékekkel. 
 

Kapcsolódó írásaink