Gazdaság

Újabb támogatások a munkaadóknak

Ha foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítenek, a minimálbér harminc százalékával megegyező összeghez, jelenleg havi több mint ötvenezer forinthoz juthatnak

Az új rendelkezések lehetőséget teremtenek arra, hogy az állam a csoportos létszámleépítés elkerülése érdekében három hónapig átvállalja a foglalkoztatottak bérének felét.

Újabb támogatások  a munkaadóknak
A magyar kormány segít a dolgozók megtartásában
Fotó: MH/Hegedüs Róbert

A kormány fokozott figyelmet fordít a munkaerő-piaci szempontból hátrányosabb helyzetben lévő csoportok foglalkoztatására, amelyet dinamikusabb és egyszerűbb támogatási rendszerrel segít elő – mondta Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára.

A márciustól hatályos törvényi és kapcsolódó kormányrendeleti szintű előírások korszerű, rugalmas és hatékony szabályozási kereteket teremtenek a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások és támogatások terén. A hátrányos helyzetű munkavállalók – akik hat hónapja nem állnak alkalmazásban, 15 és 24 év közöttiek, esetleg 50 év felettiek – munkába állását az elérhető támogatások mellett munkaerőpiaci szolgáltatások – köztük tanácsadás is – segíti.

Az állami foglalkoztatási szerv és az álláskereső együtt készít személyre szabott egyéni cselekvési tervet a mielőbbi elhelyezkedés érdekében. Az egyéni képességeket, kompetenciákat figyelembe véve beazonosítják az álláskereső céljait, az azok eléréséhez igénybe vehető szolgáltatásokat és támogatási lehetőségeket.

A súlyosan hátrányos helyzetű munkavállalók – akik 12 vagy 24 hónapja nem állnak alkalmazásban – elhelyezkedésük esetén hat hónapig járó bérkiegészítést is kaphatnak. Ha foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesítenek, a minimálbér harminc százalékával megegyező összeghez, jelenleg havi több mint ötvenezer forinthoz juthatnak. A munkaadó is támogatásban részesül, ha súlyosan hátrányos helyzetű személyt alkalmaz, ugyanis a jogviszony első négy hónapjára a munkavállaló bérének felét megtéríti az állami foglalkoztatási szerv.

A csoportos létszámleépítés elkerülése érdekében a foglalkoztató részére három hónapon keresztül nyújtható támogatás a foglalkoztatottak bérének feléig. Ennek egy főre eső összege nem haladhatja meg havonta a kötelező legkisebb munkabér másfélszeresét. A támogatott munkaadónak többek között vállalnia kell, hogy a kérelem benyújtásakor fennálló statisztikai állományi létszámát fenntartja. Munkavállalói jogviszonyát közös megegyezéssel vagy felmondással nem szüntetheti meg a támogatási időszakot követő három hónapban sem.

Tovább csökken a támogatások adminisztrációs terhe is, az igényléshez mindössze egy egyoldalas kérelmet kell kitölteni. A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatók működését az állami foglalkoztatási szerv által elérhetővé tett szakmai anyagok és módszertani segédletek könnyítik meg. A támogatások és szolgáltatások a járási – kerületi – hivatalok foglalkoztatási osztályainál érhetők el.

Kapcsolódó írásaink