Gazdaság

A MEKH nyitott az innovatív iparági megoldások ösztönzésére

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese, Ságvári Pál tartotta a nyitóelőadást február 11-én az Egyesült Királyság nagykövetsége és az Okos Jövő Innovációs Klaszter közös szervezésével rendezett III. Energetikai Innovációs Fórumon, ahol a középpontban az energiatárolás és a hálózatok rugalmassága állt - írja közleményében a MEKH.

Az eseményt az Egyesült Királyság magyarországi nagykövete, Paul Fox nyitotta meg, szintén nyitóbeszédet tartott Bertalan Zsolt, az Okos Jövő Innovációs Klaszter elnöke. A fórumon az Egyesült Királyság nemzeti energiaszabályozó hatósága, az Ofgem részéről Tom Corcut, a nagykereskedelmi piaci részleg főosztályvezető-helyettese és Ságvári Pál, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese is előadást tartott. A konferencián brit iparági szereplők mutatták be az energiatárolás és a hálózati rugalmasság területén szerzett tapasztalataikat, tevékenységüket és a terület innovatív lehetőségeit.

A hivatal elnökhelyettese „A MEKH hálózati rugalmasság ösztönzési feladatai a Tiszta energia csomag átültetése tükrében” című előadásában bemutatta a 2018-2019-ben fokozatosan hatályba lépett „Tiszta Energiát Minden Európainak” uniós energetikai jogszabálycsomag keretrendszerét, ahol kiemelte, a hálózatok rugalmasságának fejlesztése a villamosenergia-szektor szabályozásának és szereplőinek széles körére és kölcsönhatására épülhet föl.

Felidézte a 2020. december 7-8-i uniós villamosenergia-iparági fórum (Firenzei Fórum) következtetéseit, kiemelve a rugalmas forrásokhoz történő hozzáférés lehetővé tételét magas-, közép- és alacsony feszültségű hálózatokon egyaránt. Felhívta a figyelmet a helyi hálózatok növekedő szerepkörére a rugalmassági források becsatornázásában.

A Magyar Energia- és Klímastratégia sarokköveinek és innovatív területeinek ismertetése során a MEKH elnökhelyettese rávilágított a 2030-as és 2040-es évekre a villamosenergia-termelési mixben előirányozott jelentős mértékű fotovoltaikus erőművi kapacitások kiépülése és a vele együtt járó hálózati rugalmassági igények növekedése közötti összefüggésre. A nem szabályozható, alapvetően időjáráskövető fotovoltaikus naperőművi kapacitások gyors kiépülése egyre nagyobb kihívást jelent a hálózatok szabályozhatóságában, egyúttal növeli az igényt a hálózat rugalmasságát szolgáló erőforrások bevonására.

Az időjárásfüggő termelők hatékony rendszerbe integrálásához szükséges a határkeresztező kapacitások fejlesztése, piaci kihasználtságuk növelése, és fontos a határokon átnyúló, regionális és EU-s kiterjedésű piacintegrációs projektek megvalósítása (például a másnapi és a napon belüli piac-összekapcsolások fejlesztése, uniós kiegyenlítő-szabályozási energiacsere platformok felállítása). A határkeresztező piac- és infrastruktúraintegráció – bár eltérő sebességgel, de – folyamatos, a célkitűzések világosak. A határokon átnyúló együttműködés azonban szükséges, de nem elégséges feltétele a megújulók sikeres integrációjának. Szükséges a hazai – kiemelten a nagyfeszültségű – elosztó hálózat fejlesztése is, és a rugalmassági források lokális, helyi, elosztói szintű becsatornázása is. Erre nyújt jelentős részben keretet a „Tiszta energia csomag” részeként hatályba lépett irányelv a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról, és az irányelv rendelkezéseit átültető magyar jogszabály, a 2020. évi CLXXVI. törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról.

Ságvári Pál ismertette az új hazai iparági jogszabályi környezetből az aggregátorok és az energiaközösségek megjelenését és szerepkörét, jelezte, a Hivatal készen áll és várja az új piaci szereplők bejegyzés iránti kérelmét a MEKH által vezetett közhiteles hatósági nyilvántartásba. Bemutatta továbbá az elosztói rugalmassági szolgáltatások és az átviteli és elosztói rendszerüzemeltetői engedélyesek közötti együttműködés kereteit. Az új szolgáltatások, szereplők és tevékenységek részletes szabályozása a villamosenergia-ellátási szabályzatokban kerül meghatározásra, ahol a szabályzatok jóváhagyásáért a Hivatal felel. Kiemelte, hogy a MEKH új feladataként figyelemmel kíséri az aktív felhasználók, az együttesen tevékenykedő aktív felhasználók vagy az energiaközösségek által termelt és elfogyasztott villamos energia mennyiségének alakulását, az energiaközösségek alapítását, az aggregátori tevékenység elterjedését, továbbá azonosítja az ezeket akadályozó tényezőket, és azok felszámolása érdekében javaslatokat fogalmaz meg a miniszter számára.

A MEKH nemzetközi kapcsolatokért felelős elnökhelyettese jelezte, a Hivatal nyitott az innovatív iparági megoldások ösztönzésére, a legjobb nemzetközi példák és gyakorlatok vizsgálatára és hazai bevezetésük vizsgálatára. Felvetett kérdéseinek megfelelően a fórum résztvevői megvitatták a rugalmassági források további ösztönzésének lehetőségeit, valamint az innovatív rugalmassági források szerepét és súlyát a fosszilis tüzelésű, szabályozható erőművek kiváltásában.

Kapcsolódó írásaink