Gazdaság

A szellemi jogokat is befolyásolja a Brexit

Az európai uniós védjegyek, lajstromozott közösségi formatervezési minták ingyen és automatikusan párhuzamos oltalmat kapnak az Egyesült Királyságban

Az Egyesült Királyság hivatalosan 2020. január 31-én lépett ki az Európai Unióból, de ahhoz, hogy ez a távozás minden ország számára zökkenőmentes legyen, a megállapodásban átmeneti időszakot jelöltek ki, amely 2020. december 31-én lejárt. A szellemi tulajdonra más-más szabályok vonatkoznak az átmeneti és a tényleges Brexit utáni időszakban.

A szellemi jogokat is befolyásolja a Brexit
Új időszámítás kezdődött a földrajzi jelzések és eredetmegjelölések esetében is
Fotó: AFP/Lewis Joly

Az Egyesült Királyság kilépésével változhatnak a szellemi tulajdonjogokra – például az uniós védjegyekre, formatervekre vagy eredetmegjelölt termékekre – vonatkozó szabályok. Célszerű ezért ellenőriznünk az ezekre vonatkozó licencszerződéseinket és megállapodásainkat – hívta fel a figyelmet a Baker McKenzie ügyvédi iroda. Érdemes jogi segítséggel áttekinteni a hatályos és új szellemi tulajdoni licencszerződéseket és megállapodásokat, különös tekintettel azokra, amelyek tartalmazzák az Európai Unió fogalmát – írta Lendvai Zsófia, a Baker McKenzie szellemi tulajdonjogi szakértője az iroda lapunknak küldött közleményében. Ügyelni kell arra is, hogy más-más védelem illeti meg a már meglévő szellemi tulajdonjogokat, mint azokat, amelyek csak az átmeneti időszak után részesülnek majd végleges oltalomban.

Ha az európai uniós védjegy, lajstromozott közösségi formatervezési minta vagy a közösségi növényfajta-oltalom nem nemzetközi lajstromozáson alapul, és azt a jogosult az átmeneti időszak vége előtt szerezte meg, arra az alábbi szabályok vonatkoznak. Az európai uniós védjegyek, lajstromozott közösségi formatervezési minták és közösségi növényfajta-oltalmak ingyen és automatikusan párhuzamos oltalmat kapnak az Egyesült Királyságban az átmeneti időszak után. Ehhez még csak nem is kell ténylegesen használni az átmeneti időszak lejárta előtt az európai uniós védjegyet az Egyesült Királyságban.

A védelem legalább annyi ideig megmarad, mint amennyi az uniós jog szerint még megilletné a jogosultat. Ha meg kívánjuk újítani a párhuzamos jogot, azt az uniós jog megújításának időpontja előtt meg kell tenni. Ha egy védjegy európai uniós jó hírnevet szerzett, az azzal járó jogok csak az átmeneti időszak végéig gyakorolhatók, utána már az Egyesült Királyság saját szabályozása szerint bírálják el. A lajstromozás nélküli közösségi formatervezési mintáknak és adatbázisoknak szintén párhuzamos jogot biztosítanak, és legalább olyan védelem illeti meg azokat, mint amilyeneket az uniós jog előírt. Ahhoz, hogy az adatbázis jogi védelme fennmaradjon, a vállalkozásnak vagy az Egyesült Királyságban letelepedettnek kell lennie, vagy székhelyének az Egyesült Királyságban bejegyzettnek kell lennie, és működésének ténylegesen folyamatosan össze kell kapcsolódnia az Egyesült Királyság vagy egy uniós tagállam gazdaságával.

A földrajzi jelzések, eredetmegjelölések, hagyományos különleges termékek és a borra vonatkozó hagyományos kifejezések szintén automatikusan kapnak párhuzamos jogot az Egyesült Királyságban – hacsak nem nemzetközi lajstromozáson alapulnak, vagy az EU és az Egyesült Királyság nem állapodnak meg máshogy ezekről a jogokról. Ezek legalább olyan szintű védelmet élveznek majd, mint korábban az uniós jog szerint. Az átmeneti időszak végén – azaz 2020. december 31-én – még folyamatban lévő eljárásokra speciális szabályok vonatkoznak. Ha az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) előtt védjegybejelentést vagy lajstromozott közösségi formatervezési minta oltalom iránti bejelentést teszünk, és annak napját elismerték, akkor ezt 2021. szeptember 30-áig bejelenthetjük az Egyesült Királyságban is, így ennek a bejelentési napja ugyanaz lesz, mint az uniós bejelentésé. Közösségi növényfajta-oltalom iránti bejelentés esetén ez a dátum 2021. június 30.

Ha az uniós védjegyet, lajstromozott közösségi formatervezési mintát vagy növényfajta-oltalmat megsemmisítik, visszavonják, semmisnek nyilvánítják, törlik, esetleg a jogosult joga kimerül, ugyanaz a változás fog történni az egyesült királyságbeli joggal is (kivéve, ha annak oka ott nem alkalmazható).

Kapcsolódó írásaink