Gazdaság

A naperőművek éve volt 2019

Jelentősen nőtt tavaly a kötelező átvételi rendszerben értékesített beépített kapacitás

Második alkalommal jelenik meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal beszámolója a kötelező átvételi és prémium támogatási rendszerekről. Ebből egyértelműen kiderül, hogy a hazai villamosenergia-termelés egyre nagyobb hányada származik megújuló energiaforrásokból.

A naperőművek éve volt 2019
A hazai villamosenergia-termelés egyre nagyobb hányada származik megújuló energiaforrásokból, köztük napenergiából
Fotó: MH/Bodnár Patrícia

Jelentősen nőtt tavaly a kötelező átvételi rendszer (KÁT) keretében értékesítő erőművek beépített kapacitása (43 százalékkal, 1077-ről 1536 MW-ra), ami annak köszönhető, hogy 2019-ben nagyszámú, korábban KÁT-támogatási jogosultságot szerzett naperőmű kezdte meg a termelést – mondta Scherer Zsolt, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) sajtófőnöke a hivatal második alkalommal közzétett beszámolója kapcsán, amely a kötelező átvételi és a prémium típusú támogatási rendszerek elmúlt évi alakulását mutatja be. A kiadvány – megújuló energiaforrásokra és támogatási kategóriákra lebontva – részletezi az ezekkel támogatott beépített kapacitás- és villamosenergia-értékesítés alakulását, továbbá a kifizetett támogatásokat.

Scherer Zsolt a részletes adatok kapcsán kifejtette, a KÁT keretében értékesített villamosenergia-mennyiség is jelentősen megugrott (mintegy harmadával, 2216-ról 2938 GWh-ra). A KÁT-rendszerben értékesítő termelőknek juttatott fajlagos – azaz a támogatott mennyiségre vetített – KÁT-támogatás az elmúlt két év csökkenő tendenciája után enyhén nőtt (2019-ben három százalékkal, 16,6 Ft/kWh-ra). A növekedés elsősorban az átvételi árak növekedésének (inflációkövető indexálásának) tudható be. A fajlagos támogatást alakító másik fő tényező az, hogy a villamos energia piaci ára az előző évek növekedését követően 2019-ben lényegében változatlan maradt.

KÁT-ban és prémiumban támogatott villamos energia mennyisége

A prémium rendszerben a termelők maguk értékesítik a megtermelt villamos energiát, ami ösztönzőleg hat a piaci árjelzések figyelembevételére is – mondta a hivatal sajtófőnöke. A piaci ár feletti prémiummal támogatott villamos energia mennyisége a biomassza-alapú termelés visszaesése miatt 2019-ben csökkent (körülbelül egyharmadával, 653-ról 436 GWh-ra). Tavaly megkezdték a termelést az első zöldprémiumra jogosult naperőművek is.

A kötelező átvételi és prémium támogatási rendszer működteté­sé­nek a kötelezően átvett villamos energia értékesítését követően fennmaradó, termelők által nem fedezett költségeit az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult (főként ipari) villamosenergia-fogyasztók fizetik meg az általuk vásárolt villamos energia mennyisége alapján. Ez az úgynevezett KÁT és prémium pénzeszköz, ami a villamos energia pia­ci árának növekedése miatt számottevően csökkent 2017-ben és 2018-ban, azonban 2019-ben a piaci ár növekedése nem folytatódott, ezzel egyidejűleg a támogatott termelés jelentősen növekedett. Ily módon a KÁT és prémium pénzeszközök összesített mértéke 1,72 Ft/kWh-ról 2,16 Ft/kWh-ra (+26 százalék) nőtt 2019-ben. A beszámoló a kötelező átvételi és prémium támogatási rendszerek 2019. évi alakulásáról a hivatal honlapján olvasható.

A hazai villamosenergia-termelés egyre nagyobb hányada származik megújuló energiaforrásokból, köztük napenergiából

METÁR-tender 2020

A megújuló energiaforrásból és hulladékból történő villamosenergia-termelés ösztönzésének egyik eszköze a kötelező átvételi (KÁT) rendszer. Ennek keretén belül a villamosenergia-termelők – bizonyos feltételek teljesítése esetén – a termelt villamos energiát egy előre meghatározott átvételi áron, garantált átvételi lehetőség mellett értékesíthetik. A villamos energia a piaci árnál jellem­zően magasabb, jogszabályban meghatározott átvételi áron értékesíthető, a termelt villamos energia átvételét pedig egy jogszabályban kötelezett átvevő (jelen esetben a MAVIR Zrt. mint befogadó) garantálja. A vonatkozó villamosenergia-törvény alapján a termelő kérésére a hivatal határozatban állapította meg a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia KÁT-, illetve METÁR–KÁT-rendszer keretében átvehető mennyiségét és az átvétel időtartamát. A kötelező átvételi rendszerben a 2016. december 31. előtt benyújtott kérelmek alapján KÁT-jogosultságot elnyerő, valamint a 2017. január 1-je és 2018. április 26-a között benyújtott kérelem alapján METÁR–KÁT-jogosultságot elnyerő termelők értékesíthetnek. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az innovációs és technológiai miniszter felkérésére 2020 júliusában hirdetett újabb METÁR-pályázatot, amelynek keretében megújuló energiaforrásból történő villamosenergia-termelésre kapható támogatás. A pályázaton jelentős, összességében mintegy 5,5-szörös volt a túljelentkezés (2145 GWh-ra igényeltek támogatást a kiosztható 390 GWh-val szemben). A pályázók többsége napelemes erőművet tervez építeni, de érkezett pályázat geotermikus és hulladéklerakóból származó gázt hasznosító erőműre is. A pályázó napelemes erőművek összteljesítménye 1335 MW. Az eredményhirdetés 2021. január végén várható.

Szabályozási környezet

Az Európai Bizottság 2014-ben kiadott közleménye megváltoztatta a megújuló energiaforrásokkal történő villamosenergia-termelés támogatásának szabályait. Az iránymutatás alapján bizonyos méret felett a termelőknek közvetlenül a piacon kell értékesíteniük a villamos energiát, és a működési támogatást a piaci áron felül fizetett felárként (prémiumként) kaphatják.
A pré­miumra jogosult kedvezményezetteknek más erőművekkel azonos kiegyenlítési feladataik vannak, amennyiben vannak likvid, napon belüli piacok. Egy MW teljesítőképességtől prémium kizárólag versenyeztetéses ajánlattételi eljárás során nyújtható, tiszta, világos, átlátható, nem diszkriminatív módon. E szabályok alapján 2017. január elsejével vezették be hazánkban a megújuló energia támogatási rendszert, rövidebb nevén a METÁR-t.

Összeállításunk a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal támogatásával készült
 

Kapcsolódó írásaink