Gazdaság

Egy fenntartható gazdasági modell 

Megjelent a Pallas Athéné legújabb kiadványa, Christian Felber: A közjó gazdasága című könyve. A szerző, Christian Felber egyetemi tanár, politikai aktivista szerint a gazdaságnak emberibbnek, szociálisabbnak, az elosztásban igazságosabbnak, fenntarthatóbbnak, demokratikusabbnak – összességében etikusabbnak kell lennie, azaz nagyobb hangsúlyt szükséges fektetnie a közjóra.

Egy fenntartható gazdasági modell 
Megjelent a Pallas Athéné legújabb kiadványa, Christian Felber: A közjó gazdasága című könyve
Fotó: PABooks

Könyvében egy teljesen új, alternatív modellt mutat be a gazdaság működésére vonatkozóan, amelyhez gyakorlatias és részletes útmutatót is ad. A helyenként merésznek és radikálisnak tűnő, ugyanakkor a realitásokat is maximálisan figyelembe vevő vízió nem kevesebbre vállalkozik, minthogy újrarajzolja a gazdaság működéséről alkotott képünket.

A Pallas Athéné Könyvkiadó legújabb sikerkönyvének szerzője szerint ugyanis a profit és a verseny elsődlegességét hirdető, jelenlegi gazdasági modellnek van alternatívája. A kérdés csak az, hogy ez az új rendszer milyen legyen? Ökológiai, fenntartható és a növekedés kényszeres hajszolásától megszabadított gazdaság? Erősebb állami befolyással és kisebb társadalmi egyenlőtlenségekkel, amelyben a verseny helyett az együttműködés áll a középpontban? A regionális szempontok magasabb szintű jelenlétével? A Christian Felber által bemutatott „közjó gazdaságának” modelljében ezek mindegyike a mostaninál nagyobb mértékben valósulna meg.

E modell lényege, hogy a gazdasági tevékenységet az értékalapú kooperatív rendszerek irányába mozdítja el, a pénzt kizárólag eszközként és közjóként kezeli, a pénzügyi profitot az új értékeknek megfelelően használja fel, a kíméletlen verseny helyett pedig az együttműködést ösztönzi. Továbbá pozitív megkülönböztetésben részesíti az etikusan működő vállalatokat, befektetőket, fogyasztókat, és a szociális biztonság szintjét megtartva csökkenti a munka jelentőségét az élet egyéb társadalmi dimenzióival szemben. A modell alapvető tézise, hogy a gazdaság működésének végső célja a „közjó”, nem pedig a GDP növelése legyen.

A fentiek megvalósítása újszerű eszközökkel, illetve a jelenlegi gazdasági rendszert működtető automatizmusok és visszacsatolások újrakalibrálásával lehetséges. Például az úgynevezett „közjómérleg” bevezetésével, amely az etikus, az új gazdasági célokkal összhangban működő vállalkozások jutalmazásának lenne az egyik fontos eszköze. Ezen kívül szükséges lehet a tulajdonjogok és az örökölhető vagyon valamilyen szintű korlátozása is, amely megakadályozhatná a hatalom és vagyon túlzott koncentrációját is.

Természetesen nem feledkezhetünk meg a gazdaságban élő, és azt működtető társadalomról sem. A szerző szerint a jelenlegi helyzet kialakulásához nagyban hozzájárult, hogy emberek nem találják a saját belső motivációjukat, és nincs elég önbizalmuk ahhoz, hogy felismerjék, ők a felelősek a saját döntéseikért és életükért. Ezt az űrt pedig könnyedén kitölti a siker, a pénz és a hatalom iránti mesterségesen felkorbácsolt vágy. A szerző szerint ezért az új modell sikerességéhez elengedhetetlen az oktatás radikális reformja is, amelyben a fő hangsúlyokat az alábbi értékek és ismeretek átadására kell helyezni: érzelmi, érték-, kommunikációs, demokratikus és természetélmény-ismeretek, továbbá kézművesség és testi tudatosság.

Christian Felber osztrák közgazdász, a bécsi közgazdaságtudományi és üzleti egyetem tanára, politikai aktivista, globális előadó és kortárs táncos. Az Attac Austria társalapítója, számos bestseller szerzője, mint például az “50 javaslat a tisztességesebb világhoz”. A közös javak bankja projekt kezdeményezője.

A közjó gazdasága című kötet, valamint a Pallas Athéné Könyvkiadó (PABooks) korábban megjelent kiadványai megvásárolhatók a PABooks könyvesboltjában, a Bölcs Várban, valamint webáruházában, a www.pallasathenekiado.hu oldalon.

Kapcsolódó írásaink