Gazdaság

Számvevőszék: Felül kell vizsgálni a köztestületek szabályozását

A köztestületek teljes jogszabályi környezetének felülvizsgálata szükséges a feltárt szabályozási és pénzügyi hiányosságok miatt; a tagdíj nyilvántartásával és beszedésével kapcsolatos számviteli és pénzügyi feladatokat nem a köztestülettel, hanem egy tőle elkülönült szervezettel javasolja elvégeztetni az Állami Számvevőszék (ÁSZ).    

Számvevőszék: Felül kell vizsgálni a köztestületek szabályozását
Az Állami Számvevőszék székhelye
Fotó: MH

 Az MTI-nek  szerdán  küldött elemzésben kiemelik: a számvevőszék által 2013. és 2019. között ellenőrzött kilenc köztestületből hét nem szabályszerűen használta fel a kapott állami támogatásokat, többségük adatszolgáltatási, közzétételi kötelezettségét sem teljesítette, gazdálkodása átláthatóságát nem biztosította. Az ÁSZ feltárta továbbá, hogy a köztestületek működését biztosító tagdíjkövetelés nyilvántartási és elszámolási rendszer nem működött szabályszerűen. A tagdíjkövetelések kimutatásának elmaradása, a főkönyv és az analitika közötti egyezőségnek, valamint a leltári alátámasztásnak a hiánya miatt a köztestületek számviteli beszámolói nem mutattak megbízható és valós összképet. A nem valós adatokat tartalmazó beszámoló közzétételével a köztestületek a közvéleményt és a tagságot is megtévesztették, mutat rá az elemzés.

Az ÁSZ által ebben a körben vizsgált testületek a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), a Magyar Orvosi Kamara (MOK), a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT), a Magyar Könyvvizsgálói Kamara, a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGyK), a Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK), a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK), többségüket korábban még nem ellenőrizték.

Emlékeztetnek: az Alaptörvény szerint minden szervezet köteles a nyilvánosság előtt elszámolni a közpénzekből megvalósuló gazdálkodásával, megállapításaival az ÁSZ az ellenőrzöttek közpénzekkel való felelős gazdálkodását segíti elő. A köztestületek kiemelt szerepet játszanak az adott szakmai területen, a kivételektől eltekintve a kamarai tagság a szakma gyakorlásának feltétele.  A köztestületek tagjai szakmai feladatuk ellátása során közigazgatási hatóságként járnak el a tagfelvétel és a tagsági jogviszony megszüntetése, illetve a szakmai tevékenységek engedélyezése, a szakma gyakorlására való jogosultságról szóló hatósági igazolvány kiállítása közben. Stratégiai szerepet kapnak a szakmai politika kialakításában, véleményezésében, a szakterület képzési feltételeinek kialakításában, a képzés bonyolításában és ellenőrzésében. A kamarák emellett érdekképviseletet látnak el - sorolta az ÁSZ.

A feltárt hiányosságok felhívják a figyelmet arra, hogy a köztestületek érdekvédelmi tevékenysége nem összeegyeztethető a hatósági és tagdíjbeszedési feladatokkal. A köztestületi tagok nyilvántartása pedig nem a köztestületek belső feladata csupán, hanem azon túlmutató jelentőségű, hiszen a szakmát gyakorlók nyilvántartását támasztja alá. A számviteli és pénzügyi tevékenységek leválasztása elősegíti a támogatások szabályszerű elszámolását, ezzel a közpénz védelmét támogathatja - írták.

A teljes elemzés a https://www.asz.hu/storage/files/files/elemzesek/2020/a_koztestuletek_ellenorzesi_tapasztalatai_20200729.pdf?download=true oldalon olvasható.
 

Kapcsolódó írásaink