Gazdaság

Emlékérméket bocsát ki a jegybank

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) „30 éve szabadon” elnevezéssel különlegesen magas címletű, 30 000 forint névértékű ezüst emlékérmét bocsát ki május 2-án, az első szabadon választott országgyűlés alakuló ülésének 30. évfordulóján. Emellett május 4-én, a tűzoltók védőszentje, Szent Flórián napján a tűzoltók áldozatos munkájának elismeréseként 50 forintos forgalmi érme-emlékváltozatot, valamint 10 000 Ft névértékű ezüst és 2000 Ft névértékű színesfém emlékérmét is kiadnak - számol be honlapján a jegybank.

Emlékérméket bocsát ki a jegybank
A rendszerváltásra és a magyar tűzoltóság helytállására hívják fel a figyelmet az emlékérmékkel
Fotó: MH/Papajcsik Péter

A rendszerváltozás 30. évfordulójának tiszteletére az MNB egyedülállóan nagy méretű, 59,75 mm-es ezüst és színesfém emlékérméket bocsát ki. Az emlékérme a magyarországi békés rendszerváltozás teljes folyamatának állít emléket kiemelve legfőbb eseményeit. Az emlékérme felidézi, hogy a tömegdemonstrációkkal legitimált egyesült ellenzék 1989-ben tárgyalások útján kiharcolta a szabad választásokat, melynek nyomán 1990. május 2-án megalakult a parlament és Antall József vezetésével felállt a rendszerváltás utáni első magyar kormány, 1991. június 19-én pedig az utolsó szovjet katona is elhagyta az országot. Ezzel békés eszközökkel megvalósult mindaz, amiért 1956 hősei vérüket áldozták: létrejött a szabad, független, demokratikus Magyarország.

A 30 éve szabadon ezüst emlékérme előlapja
A 30 éve szabadon ezüst emlékérme előlapja
Fotó: MNB

A „30 éve szabadon” emlékérmék hazánk törvényes fizetőeszközei, de nem forgalmi célokat szolgálnak, elsődleges szerepük a figyelemfelkeltés, az ismeretterjesztés. A kibocsátással a rendszerváltozás jelentőségére, a szabad, független, demokratikus Magyarország kialakulásának legfőbb állomásaira kívánja felhívni a figyelmet az MNB. Az ezüst és a színesfém változatok azonos érmeképpel rendelkeznek, csak értékjelzésükben térnek el.

Az emlékérme előlapján – körvonallal határolt középmezőben – Orosz István grafikusművész által tervezett 1989-es ikonikus választási plakát központi motívuma, a régi, 1990. július 11. előtti címert szétroppantó új címer érmére adaptált ábrázolása látható. A külső, emelt síkú körgyűrűben olvashatóak az emlékérmék kötelező alaki kellékei: félköriratban fent a MAGYARORSZÁG, lent az egyben az évfordulóra is utaló 30 000, illetve a 3000 FORINT értékjelzés, a vízszintes középtengelyen bal oldalon a biztonsági elemet is tartalmazó BP. verdejel, jobb oldalon a 2020-as verési évszám.

A 30 éve szabadon ezüst emlékérme hátlapja
A 30 éve szabadon ezüst emlékérme hátlapja
Fotó: MNB

Az emlékérmék hátlapján, a felső éremmezőben egy szimbolikus életkép szerepel: egy téglafalat áttörő négy fiatal fa ábrázolása az államszocializmus rendszerén áttörő, azt lebontó demokratikus törekvések allegóriája. Az emlékérme szélén, felső félköriratban a 30 ÉVE SZABADON felirat utal a kibocsátás apropójára. Az emlékérmét tervező Bitó Balázs iparművész mesterjegye a leomló fal ábrázolása fölött jobb oldalon található.

A központi motívum alatt emelt síkon szereplő feliratok a rendszerváltás folyamatát mutatják be, ahogy egy erős társadalmi bázisú ellenzéki összefogásból a demokratikus berendezkedést garantáló szabad választásokon át megszületik a független Magyarország. A feliratok a rendszerváltás legjelentősebb állomásait, eseményeit, illetve azok időpontját jelenítik meg kilenc egymás alatti sorban középre rendezve.

A 30 éve szabadon színesfém emlékérme hátlapja
A 30 éve szabadon színesfém emlékérme hátlapja
Fotó: MNB

Mindkét emlékérme átmérője 59,75 mm, széle recézett. A 30 000 Ft névértékű emlékérme 925 ‰ (ezrelék) finomságú ezüstből, míg a 3000 Ft névértékű színesfém változat réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült. A 93,31 gramm súlyú ezüst érme tükörfényes (proof), a 100 gramm súlyú színesfém érme selyemfényes (BU) kivitelben készült. Az emlékérmék ezúttal is korlátozott példányszámban jelennek meg: az ezüst emlékérméből 5000, míg a színesfém változatból 7000 darab készíthető.

Az emlékpénzek értékközvetítő és ismeretterjesztő szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében a „30 éve szabadon” ezüst emlékérme a rendelkezésre álló készlet függvényében a kibocsátást követő három hónapig, a színesfém emlékpénz egy évig névértéken vásárolható meg a kibocsátást követő első munkanaptól, 2020. május 4-től az érméket gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt. értékesítési csatornáin keresztül. A COVID-19 vírus okozta pandémiás helyzetre tekintettel az érmék személyesen nem vehetők át a Pénzverő éremboltjában, de a vállalat honlapján üzemeltetett webáruházban (https://www.penzvero.hu/) zavartalan az érmeforgalmazás.

A szervezett magyar tűzoltóság 150 éves fennállására, helytállására hívják fel a figyelmet

Mint azt írják, a szervezett magyar tűzoltóság kialakulását a helyi önkéntes, majd hivatásos egyesületek szervezését, végül az egyesületek országos szintű összefogását gróf Széchenyi Ödön alapozta meg. Munkája eredményeként 1870-ben megalakult a Magyar Országos Tűzoltó Szövetség, a jelenlegi Magyar Tűzoltó Szövetség közvetlen jogelődje. Hazánkban hivatalosan 1991 óta május 4-én tartják a Tűzoltók Napját, Szent Flóriánra, a tűzoltók védőszentjére emlékezve.

A szervezett hazai tűzoltóság 150 éves fennállása alkalmából a jegybank 50 Ft-os forgalmi érme emlékváltozat, illetve 10 000 Ft névértékű ezüst, valamint 2000 Ft névértékű színesfém emlékérme kibocsátásával tiszteleg a tűzoltók áldozatkész munkája előtt a tűzoltók napján.

Kiemelik, a kibocsátásra kerülő 50 forintos érmék névértékes oldala megegyezik a jelenleg forgalomban lévő 50 forintos érme címletoldalával, a tematikus oldalon azonban a megszokott kerecsensólyom helyett – körvonalként megjelenített mentőkötél ábrázolással határolt középmezőben – egy részletesen kidolgozott díszsisakból, alatta két keresztben elhelyezett bontó baltából álló kompozíció jelenik meg, háttérben babérkoszorúval övezve. A mentőkötél két végén elhelyezkedő karabinerek között a 2020-as verési évszám olvasható. Az érme szélén gyöngysorszegéllyel határolva, félköriratban, fent a MAGYARORSZÁG, lent a 150 ÉVES A SZERVEZETT MAGYAR TŰZOLTÓSÁG felirat olvasható, a két köriratot egy-egy lángnyelv választja el egymástól.

50 Ft-os forgalmi érme emlékváltozat a 150 éves a szervezett magyar tűzoltóság tiszteletére
50 Ft-os forgalmi érme emlékváltozat a 150 éves a szervezett magyar tűzoltóság tiszteletére
Fotó: MNB

Az érme tematikus oldalát Kósa István tervezte. Az érme technikai paramétereiben megegyezik a készpénz-forgalomban használt 50 Ft-os érmékkel: réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 7,7 gramm, átmérője 27,4 mm, peremvastagsága 1,8 mm, széle sima.

Az 50 forintos forgalmi érme emlékváltozata 2 millió példányban készül. Az új érmével a lakosság a készpénzfizetési forgalomban, a mindennapi vásárlások során találkozhat majd. A 2 milliós keretből 12 000 darab elsőnapi (normál verdefényes) veret sorszámozott díszcsomagolásban vásárolható meg a kibocsátás napjától, május 4-től, a COVID-19 vírus okozta pandémiás helyzetre tekintettel kizárólag online, a Magyar Pénzverő Zrt. webáruházában.

A kibocsátást követően az MNB a lakossági pénztárában (Budapest, V. ker. Kiss Ernő utca 1.) – személyenként maximum 10 darabban korlátozott mennyiségben – címletváltás keretében is biztosítja az érméhez való hozzájutást. Kérjük amennyiben a címletátváltás lehetőségével kívánnak élni, a pénztárban fokozottan ügyeljenek a személyek közötti megfelelő távolságtartás és a fokozott személyi higénia betartására.

A 150 éves a szervezett magyar tűzoltóság emlékérme előlapja
A 150 éves a szervezett magyar tűzoltóság emlékérme előlapja
Fotó: MNB

Tekintettel az évforduló jelentőségére, 150 éves a szervezett magyar tűzoltóság megnevezéssel 10 000 Ft névértékű ezüst és 2000 Ft névértékű színesfém emlékérmét is kibocsát az MNB az új forgalmi érme emlékváltozattal egyidőben. Az emlékérmék hazánk törvényes fizetőeszközei, de nem forgalmi célokat szolgálnak. Elsődleges szerepük a figyelemfelhívás, a tűzoltók hősies munkájának elismerése.

A 150 éves a szervezett magyar tűzoltóság emlékérméket Holló István iparművész tervezte. A két emlékérme azonos érmeképpel jelenik meg, csak értékjelzésükben különböznek.

Az emlékérmék előlapján központi motívumként díszes sisakból és alatta két keresztben elhelyezett bontó baltából álló kompozíció jelenik meg. Az emlékérmék szélén félköriratban, fent a tűzoltóság jelmondata, a „DICSŐ MÚLTBÓL A MÉLTÓ JÖVŐBE!”, lent a MAGYARORSZÁG felirat olvasható. A felső és alsó félköriratot bal oldalon a BP. verdejegy, jobb oldalon az emlékérmét tervező Holló István mesterjegye választja el egymástól. Az emlékérme további kötelező alaki kellékei is az előlapon szerepelnek: a központi motívum alatt középre rendezve 3 egymás alatti sorban a 10 000, illetve 2000 értékjelzés, a FORINT felirat, valamint a 2020-as verési évszám.

A 150 éves a szervezett magyar tűzoltóság emlékérme hátlapja
A 150 éves a szervezett magyar tűzoltóság emlékérme hátlapja
Fotó: MNB

Az emlékérmék hátlapján, a középmezőben a tűzoltók védőszentjének, Szent Flóriánnak az ábrázolása látható. Az emlékérme szélén köriratban a „150 ÉVES A SZERVEZETT MAGYAR TŰZOLTÓSÁG”, lent a talajábrázolásban megjelenítve, az érme széléhez igazítva a SZENT FLÓRIÁN felirat olvasható. Szent Flórián keresztény vértanú, a tűzoltók védőszentje. Kultusza a késő-középkorban terjedt el Közép-Európában. A legenda szerint már gyermekkorában megmentett egy égő házat az elhamvadástól. Az emlékérmén is az a jellegzetes ábrázolásmód szerepel, ahogy római tiszti egyenruhában, egyik kezében egy zászlót tartva, másik kezében egy veder vízzel egy hozzá képest kisméretű ház tüzét kioltja.

Mindkét emlékérme átmérője 38,61 mm, széle finomrecés, a recéken a kétszer ismétlődő „ISTENNEK DICSŐSÉG, EMBERNEK SEGÍTSÉG! •” szélfelirattal. A 10 000 Ft névértékű emlékérme 925 ‰ finomságú ezüstből, míg a 2000 Ft névértékű színesfém változat réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült. A 31,46 gramm súlyú ezüst érme tükörfényes (proof), a 30,8 gramm súlyú színesfém érme selyemfényes (BU) kivitelben készült. Az emlékérmék ezúttal is korlátozott példányszámban jelennek meg: 5-5000 darab készíthető belőlük.

Az emlékpénzek értékközvetítő és ismeretterjesztő szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében a
„150 éves szervezett magyar tűzoltóság” ezüst emlékérme a rendelkezésre álló készlet függvényében a kibocsátást követő három hónapig, a színesfém emlékpénz egy évig névértéken vásárolható meg május 4-től az érméket gyártó és forgalmazó Magyar Pénzverő Zrt. online értékesítési csatornáján keresztül. A COVID-19 vírus okozta pandémiás helyzetre tekintettel az érmék személyesen nem vehetők át a Pénzverő éremboltjában, de a vállalat honlapján üzemeltetett webáruházban zavartalan az érmeforgalmazás.

Kapcsolódó írásaink