Gazdaság

Megújul és bővül az M1-es

A beruházás alatt figyelembe veszik, hogy az autópálya nagy forgalmi igényű szakasz, de az átépítés alatt irányonként két sáv megmarad a járműveknek

Zajlanak az előkészületi munkálatok az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszának átépítéséhez. Az autópálya 93 kilométeres szakasza 2x3 sávosra bővül.

Megújul és bővül az M1-es
Indokolttá vált a bővítés, az első szakaszban Tatabányáig szélesítik a sztrádát
Fotó: MH

Az M1-es autópálya Budapest és Győr közötti szakasza 2x3 sávosra épül át, ugyanis a forgalmi igények ezt indokolttá teszik. A beruházás előkészítése már megkezdődött. Mint azt a beruházó Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő (NIF) Zrt. lapunkkal közölte, tavaly már elkészült a projektre vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány és a költség–haszon elemzés. Ez a tanulmány szolgált a tervezési és közbeszerzési kiírás alapjául. A fejlesztés nagyságából adódóan a tervezés két szakaszban, különböző cégek által valósult meg.

Az autópálya is két ütemben épül át. Az első munkaterület az M1–M0-csomóponttól az M1 Tatabánya–Újváros csomópontjáig tart, ez a szakasz 47 kilométer hosszú. Mint azt a NIF közölte, megtörténik a 2x3 sávos bővítés, ezzel együtt megvalósul a pálya rekonstrukciója, a műtárgyak szélesítése, valamint a pihenőhelyek fejlesztése is. Ugyancsak megújul a bicskei mérnökségi telep is. A közbeszerzési eljárás eredményeként az Utiber Kft. és az Unitef’83 Zrt. tervezheti meg a felújítást. A második szakasz az M1 Tatabánya–Újváros csomópontjától Győr M1–M19-csomópontig tart, a szakasz 46 kilométer hosszú. Ezen a szakaszon is ugyanaz a munka valósul meg, a tervezést a Főmterv Zrt., valamint a Roden Kft. által alkotott konzorcium végezheti el.

A tervező már elkészítette és benyújtotta a döntéselőkészítő dokumentációt, a közúti biztonsági hatásvizsgálatot, valamint
a környezetvédelmi engedélyek megszerzéséhez és módosításához szükséges dokumentációkat (környezeti hatástanulmány, Natura 2000-vizsgálat). A döntéselőkészítő dokumentációban a tervező különböző műszaki megoldási lehetőségeket vizsgált, hasonlított össze. Ennek alapján kialakult a pontosított tervezési javaslat, amely az engedélyezési tervek készítésének alapjául szolgál. A megbízott cég jelenleg a tervek elkészítésén dolgozik, ezután kerül sor az engedélyek megszerzésére irányuló eljárások lefolytatására. A szükséges engedélyek megszerzését követően készülnek el a kivitelezői közbeszerzés kiírásához szükséges tendertervek, és megkezdődhet a kiviteli tervek kidolgozása.

Az első szakasz engedélyezési tervének elkészülte nyár elejére várható, ezt követően az építési engedélyezési eljárást követően kora ősszel állhatnak elő a szükséges építési engedélyek. A második szakaszban, 2019 őszén a környezetvédelmi engedélyezési eljárás indítása várható. A környezetvédelmi engedély birtokában 2020 nyarára készülhet el az építési engedélyezési dokumentáció. A NIF közölte azt is: a tervezés alatt figyelembe veszik, hogy az M1-es kiemelt jelentőségű, nagy forgalmú autópálya, és a kivitelezési munkák idején az irányonkénti kettő forgalmi sávot folyamatosan biztosítani kell. Arról viszont egyelőre nincsenek információk, hogy a beruházás mikor kezdődne, meddig tartana, mennyibe kerülne, és milyen forrásból valósulna meg.

Kapcsolódó írásaink