Gazdaság

Elérhető a paksi beruházásra vonatkozó szerződés

Már nyilvánosan elérhető a Paksi Atomerőmű kapacitásfenntartó beruházására vonatkozó fővállalkozói (úgynevezett EPC-) szerződés a Paks II Zrt. honlapján. A dokumentumból kiderül, hogy (erős jogi garanciák mellett) jó szerződést kötött Magyarország az orosz fővállalkozóval, az Atomsztrojekszporttal (amely a Roszatom vállalatcsoport tagja).

Elérhető a paksi beruházásra vonatkozó szerződés
Jó szerződést kötött Magyarország az orosz fővállalkozóval, az Atomsztrojekszporttal
Fotó: Paks 2

A megvalósítási megállapodások a projekt teljes életciklusát lefedik, a tervezéstől az üzembe helyezésen át a blokkok majdani leszerelésig. A magyar kormány a projekt „kulcsrakész” megvalósítását várja el, természetesen rögzített áron. Mindez magába foglalja a VVER–1200-as típusú reaktorok üzembe helyezését, a szükséges rendszerkiegészítéseket, illetve a nukleáris üzemanyag leszállítását az első töltethez és az első újratöltéshez. Ha összegezni akarunk: a megrendelő a két új blokkot kereskedelmi üzemre kész állapotban kapja meg.

A szerződéses keretrendszert az Európai Bizottság majdnem három éven át vizsgálta és jóváhagyta azt, miután úgy ítélte meg, hogy az megfelel az uniós gyakorlatnak.

Mindezek összhangban van azzal, amit a kormány illetékesei már többször is elmondtak a szerződés feltételeiről. A szerződés megteremti a fővállalkozó feletti kontroll lehetőségét is, hiszen kizárólag a magyar megrendelő folyamatos ellenőrzése alatt valósulhat meg az eszközöknek nemcsak a beépítése, hanem a gyártása is. A felelősség pedig – a szerződés teljesítéséért és az alvállalkozók munkájáért is – kizárólagos a fővállalkozót terheli.

Az angol nyelvű dokumentumban szerepel az a kitétel is, miszerint a projektnek a befejezésekor meg kell felelnie az alkalmazandó jogszabályokban, szabványokban és minden vonatkozó nemzetközi előírásban, kódexben, iránymutatásban meghatározott valamennyi nukleáris biztosítéki és nukleáris biztonsági követelménynek. Bárminemű hiányosság esetén pedig a fővállalkozó saját költségére és kockázatára köteles a javítást, cserét elvégezni.

A tervezési, beszerzési és kivitelezési szerződés az engedélyek beszerzését, a nagy berendezések telephelyre való beszállítását és a veszélyes anyagok elszállítását is szabályozza. Az építkezésről szóló rész rendelkezik például arról, hogy az építési naplót angol és magyar nyelven is vezetni kell. Az is rögzített, hogy az építkezés releváns, jóváhagyott tervek birtokában kezdődhet az egészségügyi, biztonsági és környezeti előírások betartása mellett. Ugyanakkor a Paks II Zrt. az új atomerőművi blokkok engedélyese, illetve üzemeltetője is.

A szerződés kitér az úgynevezett rendelkezésre állási garancia esetleges megfizetésére is: meghatározza az új blokkokra vonatkozóan az adott időszakban elvárt, minimális rendelkezésre állást. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha nem megfelelő működés miatt az elvártnál kevesebb áramot termel az adott blokk, a fővállalkozónak kompenzációt kell az üzemeltető Paks II Zrt.-nek fizetnie.

A részletes műszaki ajánlat nem nyilvános – ám a felek részéről korábban több alkalommal elhangzott, hogy a legszigorúbb magyar és európai követelményeknek megfelelően Fukusima-álló erőmű épül. A 11 ezer tételt tartalmazó kritériumrendszernek megfelelően a létesítmény rendkívül extrém külső hatásokat is kibír, akár egy utasszállító repülőgép rázuhanását is.

A Paks II által közzé tett dokumentumokban nem olvasható a munkavégzési időszakokra és a befejezési határidőkre vonatkozó rész, valamint a szerződéses ár és a fizetési feltételek, illetve nem ismerhető meg a kötbér és a felelősség általános korlátozása, mivel a jogerős bírósági végzés szerint üzleti érdekeket sérthet, ha ezek az adatok nyilvánosságra kerülnek.

Megismerhető viszont az üzemeltetés és karbantartás támogatásáról szóló szerződés, amely kimondja, hogy a fővállalkozó igény esetén karbantartási és üzemeltetési szolgáltatásokat nyújt az atomerőmű 5. és 6. blokkjának, például pótalkatrészekkel látja el, amelyeknek legalább olyan minőségűeknek kell lenniük, mint az eredetieknek. A jogi konstrukció biztosítja azt is, hogy az új blokkok százszázalékos állami tulajdonban maradjanak.

A nyilvánosságra hozott dokumentumokból kiderül továbbá, hogy a szerződésekre a Svájci Államszövetség jogszabályai irányadók, a szerződést érintő esetleges jogvitában svájci választottbíróság jár el.

Tekintettel az Európai Bizottság hivatalos eljárásaira, különösképpen az Euratom-egyezményre, a magyar–orosz kormányközi szerződéskötést követően a Paks II projekthez kapcsolódó megvalósítási megállapodásokat minősített adatként kellett kezelni.