Európai Unió

Szigorú uniós maradékanyag-határértékek a peszticidekre

Védené a beporzókat az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság új szabályokat fogadott el, amelyek alkalmazásukat követően csökkentik két vegyianyag élelmiszerekben található maximális maradékanyag-határértékét.

Szigorú uniós maradékanyag-határértékek a peszticidekre
A méhek védelme érdekében hozott szigorítás az EU-ban előállított összes termékre, de az importált élelmiszer- és takarmánytermékekre is vonatkozik
Fotó: MH/Purger Tamás

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) értékelései kimutatták, hogy a neonikotinoid peszticidek csoportjába tartozó két vegyi anyag, a klotianidin és a tiametoxám nagy kockázatot jelent a méhekre, és hozzájárul a beporzók globális csökkenéséhez. Emiatt kültéri felhasználásukat már 2018-ban betiltották az EU-ban.

Az új szabályok a legújabb technológiával mérhető legalacsonyabb szintre fogják csökkenteni ezen anyagok jelenlegi maximális maradékanyag-határértékét. Az változás az EU-ban előállított összes termékre, de az importált élelmiszer- és takarmánytermékekre is vonatkozik.

Stella Kyriakides
Stella Kyriakides
Fotó: European Parliament

Stella Kyriakides, az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős uniós biztos a szigorítás kapcsán felhívta a figyelmet arra, hogy most először mérsékelik a növényvédő szerek maximális maradékanyagszintjét a beporzók számának csökkentése és környezetünk védelme érdekében. Az intézkedések 2026-tól vonatkoznak az importált termékekre. Ez időt ad a harmadik országoknak, hogy megfeleljenek az új szabályoknak – hangsúlyozta.

Mik is azok a neonikotinoidok?

A neonikotinoidok olyan hatóanyagok, amelyeket növényvédő szerekben használnak a káros rovarok elleni védekezésre, azaz ezek az anyagok rovarölő szerek, szó szerinti fordításban: „új, nikotinszerű rovarölő szerek”. Kémiailag hasonlóak a nikotinhoz. A neonikotinoidok nevét néha „neonics”-ra vagy „NNI-re” rövidítik. Az első NNI-t 2005-ben hagyták jóvá az EU-ban. A neonics-szisztémás peszticideket – ellentétben a kontaktpeszticidekkel, amelyek a kezelt növényi részek (például a levelek) felületén maradnak – a növény felveszi, és az egész növényben elszállítja (levelek, virágok, gyökerek, szárak, virágpor, nektár). Az NNI-k sokkal mérgezőbbek a gerinctelenekre, például a rovarokra, mint az emlősökre, madarakra és más magasabb rendű szervezetekre. Hatással van a rovarok központi idegrendszerére, ami végül bénuláshoz és halálhoz vezet. Gyakoriak az állatorvosi szerek körében is, használják például a kullancsirtáshoz vagy a háziállatok bolhanyakörvei kapcsán.

Permetezés a középpontban
Permetezés a középpontban
Fotó: Axiál

Az EU-ban 2013-ban öt neonikotinoid rovarirtó szert engedélyeztek hatóanyagként növényvédő szerekben való felhasználásra, ezek a klotianidin, imidakloprid, tiametoxam, acetamiprid és tiakloprid. Az Európai Bizottság szorosan figyelemmel kíséri a méhek egészsége és a peszticidek közötti lehetséges összefüggéseket. Megtiltotta az említett neonikotinoidok közül hármat (klotianidint, imidaklopridot és tiametoxámot) tartalmazó növényvédő szerek és kezelt magvak használatát a méhek számára vonzó haszonnövényekben (beleértve a kukoricát, az olajrepcét és a napraforgót) az üvegházakban való felhasználás, illetve egyes kultúrnövények virágzás utáni kezelése és az őszi kalászosok kivételével. Az intézkedés az EFSA 2012-es kockázatértékelésén alapult.

Ugyanakkor a három anyag kérelmezői kötelesek voltak minden egyes anyagukra vonatkozóan további adatokat (úgynevezett megerősítő információkat) szolgáltatni, hogy megerősítsék a továbbra is engedélyezett felhasználások biztonságosságát. Az Európai Bizottság szolgálatai 2017-ben három javaslatot készítettek a három hatóanyag kültéri felhasználásának teljes betiltására.

Kockázatok és értékelések

A klotianidin, imidakloprid és tiametoxam hatóanyagok kockázatértékeléséről szóló EFSA következtetéseket 2018-ban tették közzé az EFSA honlapján. Az Európai Bizottság és a tagállamok alaposan megvizsgálták ezeket a következtetéseket, és arra a következtetésre jutottak, hogy azok megerősítik a kültéri felhasználásra vonatkozó, már azonosított kockázatokat. Ezért a bizottsági szolgálatok fenntartották a három hatóanyag kültéri felhasználásának teljes betiltására vonatkozó javaslatokat, és ezeket a tagállamok minősített többsége támogatta is a szabályozási bizottságban.

A jövő permetezése?
A jövő permetezése?
Fotó: xnetik.hu

Az imidakloprid, a klotianidin és a tiametoxám kültéri felhasználása már tilos, és csak állandó üvegházakban való felhasználása lehetséges. E korlátozások fényében a klotianidin, tiametoxam és imidakloprid engedélyének megújítását kérelmezők visszavonták kérelmüket. Következésképpen ezen anyagok jóváhagyása 2019. január 31-én, 2019. április 30-án, illetve 2020. december 1-jén lejárt.

Egy másik neonikotinoid, az acetamiprid esetében az EFSA alacsony kockázatot állapított meg a méhekre. Ennek az anyagnak a betiltása vagy további korlátozása ezért sem tudományosan, sem jogilag nem helyénvaló. A jóváhagyás megújítását javasoló rendelettervezetet 2017-ben terjesztették a tagállamok elé. A jóváhagyást 2033. február 28-ig megújító rendeletet közzétették az Európai Unió hivatalos lapjában. Az ötödik neonikotinoid, a tiakloprid jóváhagyását 2020. február 3-án visszavonták. Az Európai Bizottság azt javasolta a tagállamoknak a szabályozási bizottságban, hogy ne újítsák meg a jóváhagyást. A tagállamok 2019-ben minősített többséggel kedvező véleményt adtak a rendelettervezetről, az Európai Bizottság 2020-ban fogadta el a rendeletet.

Sürgősségi engedélyek a tagállamokban

A három neonicsra vonatkozó 2013-as korlátozást követően több tagállam ismételten sürgősségi engedélyt adott ki néhány korlátozott felhasználásra. Különösen Románia, Bulgária, Litvánia, Magyarország, Finnország, Lettország és Észtország kért több eltérést a főbb növényekre vonatkozóan a felhasználási korlátozások hatálybalépése óta.

Cukorrépára tíz tagország még használná
Cukorrépára tíz tagország még használná
Fotó: Pixabay

Az Európai Bizottság szorosan figyelemmel kíséri ezt a kérdést, és felhatalmazta az EFSA-t, hogy vizsgálja meg azon uniós országok által 2017-ben kiadott sürgősségi engedélyeket, amelyek korábban többször is megadták azokat. Az EFSA felmérte, hogy e sürgősségi engedélyek ismételt felhasználása valóban indokolt-e egy olyan veszély miatt, amelyet semmilyen más ésszerű eszközzel nem lehetett elhárítani. Az EFSA megállapította, hogy a sürgősségi engedéllyel rendelkező termékek körülbelül egyharmada esetében rendelkezésre álltak volna alternatívák.

Az EFSA értékelésének eredményére és az érintett uniós országok reakcióira tekintettel az Európai Bizottság olyan határozatokat javasolt, amelyek előírják Romániának és Litvániának, hogy ne adjanak sürgősségi engedélyt ezeknek a neonikotinoidoknak a jövőbeli szezonokban való felhasználásár. a szabályozási bizottságban. Az Európai Bizottság 2020-ban elfogadta az intézkedéseket. Miután 2018-ban betiltották a három neonikotinoid, az imidakloprid, a tiametoxám és a klotianidin kültéri felhasználását, és 2020-ban nem újították meg a tiakloprid jóváhagyását, 10 uniós ország ismételten sürgősségi engedélyt adott ki cukorrépában való felhasználásukra. A tagállamok értesítései ezekről a sürgősségi engedélyekről nyilvánosan elérhetők.

Az Európai Bizottság így második felhatalmazást is küldött az EFSA-nak, hogy értékelje az imidaklopridra, tiametoxámra, klotianidinre és tiaklopridra cukorrépa esetében a tíz tagállam részéről kiadott sürgősségi engedélyeket. Az EFSA 2021-ben tette közzé értékelését, amelyben arra a következtetésre jutott, hogy minden sürgősségi engedély indokolt. Az Európai Bizottság jelenleg vizsgálja ezeket a jelentéseket.

Kapcsolódó írásaink