Belföld

Szigorúbb ügyvédi szabályozás

A tapasztalatok szerint egyesek „ráálltak” a sikerdíjas megbízásokra

Számos újdonságot tartalmaz az új ügyvédi törvény tervezete, amelynek alapján megszűnnének például a tisztán sikerdíjas megbízások és megemelkedne a felelősségbiztosítás minimuma.

A következő hetekben tárgyalhatja a kormány az új ügyvédi törvényt, amely rendezi az ügyvédi tevékenység gyakorlásának szabályait, feltéte­leit, korlátait. Az igazságügyi tárca honlapján közzétett koncepció egyebek mellett kimondja, ügyvédi tevékenységgel okozott kár megtérítését, illetve sérelemdíj megfizetésének fedezetét felelősségbiztosítással kell biztosítani. Ennek nyolcmillió forintos minimális összegét tizenötmillióra emelnék. Ugyanakkor egyes ügyvédi tevékenységek folytatásához a Magyar Ügyvédi Kamara ennél magasabb összegű felelősségbiztosítást is előírhat.

A tervezet megszüntetné a tisztán sikerdíjas megbízásokat, sőt az egyik paragrafus szerint a bíróság előtt nem érvényesíthető az ügyvédi sikerdíj, amennyiben annak összege meghaladja a teljes munkadíj kétharmadát. A változtatások része, hogy a jövőben a cégek, vállalatok jogi képviseletét munkavállalóként ellátó jogtanácso­sok is az ügyvédi kamara tagjai lehetnek. A jövőben kirendelt védő személyéről az adott területi kamara dönt majd. Az újdonságok között említhető, hogy az ügyvédek munkájuk segítése érdekében ügyvédasszisztenst alkalmazhatnak. Az általunk megkérdezett ügyvédek között volt, aki korrektnek nevezte a módosítást, különösen a sikerdíjas megbízásokra vonatkozó szigorításokat, mondván, hogy sokan „ráálltak” erre a megoldásra, degradálva a szakmát. Tapasztalataik szerint az ügyfelek is komolyabban veszik az ügyvédet, ha meghatározott munkadíjban állapodnak meg velük. Egy másik ügyvéd azonban nem ért egyet a változtatással, szerinte ha a felek szabadon állapodhatnak meg a megbízási díjban, akkor az adott jogi képviselőre tartozik, hogy ő hogyan vállalja el a megbízást. Többen indokoltnak tartják a felelősségbiztosítás minimális összegének felemelését is, mert ezzel ez ügyfél és az ügyvéd is nagyobb biztonságban kerül, és egyetértenek azzal is, hogy a jogtanácsosoknak is előírják a kamarai tagságot.