Belföld

Segítség a hátrányos helyzetű kollégistáknak

Modellprogram felső tagozatosoknak száztízmillió forintos kerettel

Fenntartható, esélyteremtő, a társadalmi felzárkózást segítő plusz funkció modellezése működő kollégiumok bázisán, amelynek révén áthidalható a gyermekjóléti rendszerben tapasztalható szolgáltatási hiány – ezt célozza a hamarosan induló, Kollégium Plusz elnevezésű kezdeményezés.

Száztízmillió forintos keretösszeggel indul kollégiumi modellprogram halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok számára – tudta meg lapunk. A kormányzati tájékoztató szerint a Kollégium Plusz elnevezésű projekt lényegében egy kollégiumi körülmények között megvalósuló gyermekjóléti prevenciós kezdeményezés, célja pedig „olyan fenntartható, esélyteremtő, a társadalmi felzárkózást segítő plusz funkció modellezése működő kollégiumok bázisán, melynek révén áthidalható a gyermekjóléti rendszerben tapasztalható szolgáltatási hiány, elősegítve így a gyermek családban történő nevelkedését”. A modellprogramot olyan felső tagozatos gyermekek számára szükséges kialakítani, akik egyszerre igénylik a kollégiumi elhelyezést és a gyermekjóléti prevenciót.

A kezdeményezés abból indul ki, hogy valamennyi gyermek magában hordozza azokat a belső adottságokat, amelyek fejlesztésével és megfelelő segítséggel képes jól teljesíteni az iskolában, nevelési hátrányait képes ledolgozni és megtalálni helyét előbb a szűkebb, majd a tágabb társadalomban, a munka világában. Az intézményes oktató-nevelő munkának, a pedagógiai hatásfolyamatnak olyan környezetet és helyzeteket kell teremtenie, olyan értékeket közvetítenie, amelyek eredményeképpen a gyermekek belső adottságai kiteljesednek, a társadalmi szerepek betöltéséhez szükséges kompetenciák fejlődnek – olvasható a pályázati kiírásban. Mint írják, a célcsoportnak tekinthető gyermekekben és családjukban fel kell ébreszteni a motivációt a tanulásra, és tudatosítani kell körükben az iskolázottság munkaerő-piaci hasznát.

A dokumentum hét diákotthont, illetve kollégiumot jelöl meg, amelyek jogosultak a pályázat benyújtására, s mivel a támogatható pályázatok számát is hétben jelölték meg, a vissza nem térítendő forrásra alighanem valamennyi érintett sikerrel szállhat versenybe. A támogatás felhasználása kapcsán ugyanakkor számos feltételt is szabott a kiíró, így biztosítani kell például sport- és egyéb szabadidős tevékenységet, az intézménynek együtt kell működnie az illetékes gyermekjóléti szolgálattal, továbbá egyéni fejlesztési tervet is szükséges készíteni.

Hangsúlyozzák, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében a kollégiumi szolgáltatást továbbra is a normatív támogatásból kell biztosítani, a mostani program csupán az alapműködésre épülő szakmai többletszolgáltatásnak tekinthető. Pályázni szeptember 9-ig lehet, a támogatási időszak jövő év június 30-ig tart.