Belföld

Felkészült, mozgósítható tartalékos önkéntesek

Meghaladja a kétezer-ötszázat a jelenlegi létszám, és legalább évi kétezres növekedéssel terveznek, a tisztképzés is beindult

A húsznapos kiképzés alatt megszerzik az alapvető katonai készségeket, megismerkednek a harcászattal, és olyan feladatokat kapnak, amelyeket a terepen kell megoldaniuk.

tartalékos önkéntesek 20181104
Az érintetteket évente húsz, de legfeljebb hatvan napra hívják be kiképzésre (Fotó: Katona László)

Tartalék nélkül nincs hadsereg, hiszen minden nemzet hadereje a hivatásos katonákon túl a felkészült és sokoldalú tartalékosokon nyugszik – jelentette ki lapunknak Takács Attila dandártábornok. Hangsúlyozta, a kormány döntése alapján történelmi lehetőség nyílt a Magyar Honvédség előtt, az ország hadseregének fejlesztése, modernizálása hosszú távra tervezhető lett.

Az önkéntes tartalékos rendszerbe való befektetés, illetve annak fejlesztése a biztonságunk egyik záloga – mondta lapunknak az MH Hadkiegészítő, Felkészítő és Kiképző Parancsnokság parancsnoka. Takács Attila dandártábornok közölte, az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer kiépítésének első ütemében tavaly január elsejétől a honvédség a jelenleg is aktív katonai alakulatokkal rendelkező tíz megyében létrehozta az előkészítő részlegeket, a megyei kiképző századokat, valamint az ezeket felügyelő hét körzetparancsnokságot. A második szakaszban tavaly december elején a katonai alakulatokkal nem rendelkező részeken és Budapesten is megjelent további kilenc megyei és egy budapesti előkészítő részleg és kiképző század. Mindennek köszönhetően született meg az önkéntes területvédelmi alakulatok vezetését és kiképzését biztosító katonai szervezeti rendszer. A honvédség, követve az ország közigazgatási rendszerét, százkilencvenhét járásban – közte a huszonhárom budapesti kerülettel – hozza létre az önkéntes területvédelmi századokat. A dandártábornok felidézte, 2026-ra húszezer fős tartalékos létszámot céloztak meg, ám ahhoz, hogy ezt a mutatót elérhessék, az Országgyűlésnek módosítania kellett a honvédelmi törvény vonatkozó passzusait.

Azzal kapcsolatban, hogy 2026-ig feltölthető-e a területvédelmi tartalékos létszám, a parancsnok elmondta, a századok állománya múlt év december elejére elérte az ezer főt, idén márciusban Szentendrén újabb csaknem hétszáz ember tett esküt, míg a jelenlegi létszám augusztusra meghaladta a kétezer-ötszázat. Takács Attila szerint reális, hogy minimum évi kétezres növekedéssel kalkuláljanak. Ha valaki büntetlen, egészséges, nagykorú és nem múlt el hatvan esztendős, nyugodtan jelentkezhet önkéntes területvédelmi tartalékosnak – hangoztatta a parancsnok. A jelentkezőket először egészségügyi ellenőrzésnek vetik alá, amelynek része egy pszichológiai vizsgálat is, hiszen fegyver viselésére nem mindenki alkalmas.

A kor követelményeinek megfelelő kiképzés moduláris jellegű, és folyamatosan fejlesztik a harctéri tapasztalatok alapján. Húsz nap alatt a résztvevők megszerzik az alapvető katonai készségeket, megismerkednek a harcászattal és olyan feladatokat kapnak, amelyeket a terepen kell megoldaniuk. Bővül az egészségügyi ismeretük, javul a tájékozódási képességük, továbbá elsajátítják a közelharc és a lövészet alapjait is. Mindenki megtudhatja, hol rejtőzik az egyéni teljesítőképességének határa – tette hozzá Takács Attila.

A területvédelmi tartalékosokat behívásuk, továbbképzésük esetén minden esetben igyekszünk olyan feladattal ellátni, ami az adott ember tudásához és a habitusához legközelebb áll – folytatta a parancsnok. Így például egy vadászból inkább lesz felderítő, mint mondjuk logisztikus, hiszen az előbbi a rejtőzködéshez és a csöndes figyeléshez ért míg az utóbbi a számok világában mozog otthonosan. Az érintetteket alapesetben évente húsz napra hívják be kiképzésre, a maximum hatvan nap lehet. Mivel dolgozó-tanuló emberekről beszélünk, a honvédség vezetése igyekszik a leggondosabban eljárni, ennek része, hogy a tervezett bevonulás előtt hatvan nappal értesítik az embereket arról, hogy mikor számítunk rájuk – mondta Takács Attila. Ha valaki jelzi, hogy családi vagy egészségügyi okból az időpont nem alkalmas a számára, akkor ezt a vezetés tiszteletben tartja és igyekszik kialakítani valamiféle kompromisszumot. Természetesen egy vészhelyzet vagy katasztrófa ezt felülírhatja, tehát például ha jön az árvíz, akkor mindenkinek mennie kell, aki képes rá.

Az önkéntes tartalékos katona a tényleges szolgálatteljesítése időtartamára – beosztásának és besorolási kategóriájának megfelelő – alapilletményre, laktanyai elhelyezésre, térítésmentes élelmezési és ruházati ellátásra, továbbá egyes szociális támogatásokra és bizonyos utazási költségeinek a megtérítésére is jogosult. Egyszeri alkalommal a honvédelmi illetményalap hetvenöt százaléka erejéig szerződéskötési díjban részesül, ha legalább két évet ír alá. Az önkéntes területvédelmi tartalékos a teljesített szolgálati esztendőnként utólag rendelkezésre állási díjra jogosult, amelynek összege megegyezik a mindenkori minimálbérrel.

A rendszer kiépítésének fontos feladata az önkéntes tartalékos tisztképzés is. A dandártábornok emlékeztetett arra, e téren sok esztendős kihagyás után tavaly indult újra az oktatás. A jelöltek idén jú­liusban vettek részt összevont felkészítésen az MH Altiszti Akadémián Szentendrén és az MH Ludovika Zászlóalj kiképző bázisán Ócsán. A tartalékos tisztképzés kéthetes gyakorlati foglalkozást jelent az egyetemi és főiskolai tanulmányokat folytatók részére. A friss statisztika szerint már több százan vannak. Egyébként azon felső-, illetve középfokú tanulmányokat folytatók részére, akik az iskola mellett a tartalékos rendszerben vállalnak szolgálatot, pályázat alapján ösztöndíjat biztosít a Magyar Honvédség, s ennek összege a sikeres vizsgák nyomán folyamatosan emelkedik.

Tartalék nélkül nincs hadsereg, hiszen minden nemzet ereje a hivatásos katonákon túl a felkészült és sokoldalú tartalékosokon is nyugszik – jelentette ki Takács Attila. A dandártábornok úgy fogalmazott, a kormány döntése alapján történelmi lehetőség nyílt a Magyar Honvédség előtt, az ország hadseregének fejlesztése és modernizálása hosszútávra tervezhető lett. A Zrínyi 2026 haderőfejlesztési program egy profi, technikai eszközeiben megújuló, valós, azaz mozgósítható tartalékkal rendelkező, hagyományait tisztelő és hazájukat szerető katonákból álló, ütőképes hadsereg felépítését célozza.