Belföld

Állatvédelmi alapítvány létrehozásáról határoznak ma a képviselők az Országgyűlésben

Közfeladatot ellátó állatvédelmi alapítvány létrehozásáról határoz kedden az Országgyűlés, amelynek napirendjén szerepel az információszabadságról szóló törvény, valamint fogyasztóvédelmi tárgyú törvények módosítása is.

Állatvédelmi alapítvány létrehozásáról határoznak ma a képviselők az Országgyűlésben
A kép illusztráció

Az ülés 9 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, majd a határozathozatalok között a kormány kezdeményezésére a képviselők elfogadhatják a Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány létrehozásáról szóló törvényjavaslatot, amelynek célja az állatok jóléte és védelme, a felelős állattartás és az állatvédelem népszerűsítése, valamint az állatvédelemmel foglalkozó civil szervezetekkel való együttműködés megerősítése.

Döntés lesz az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek 2021-es tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról.

Határoznak a digitális platformok üzemeltetői által szolgáltatott adatokkal összefüggő, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló törvény módosításáról.

A központi költségvetés címrendjének az Integritás Hatósággal összefüggő módosításáról szóló határozati javaslat elfogadása esetén az újonnan felálló hatóság új fejezetet fog alkotni a központi költségvetésben.

Számos nemzetközi egyezményről is döntenek a képviselők. A határozathozatalok után négy, az igazságügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslatot tárgyal a parlament.

Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény módosítása gyorsítaná a közérdekű adat megismerésére irányuló pereket, továbbá létrehozná a bárki számára elérhető, nyilvános központi információs közadat-nyilvántartást, amely tartalmazná a költségvetési szervek, illetve a helyi és nemzetiségi önkormányzatok legfontosabb gazdálkodási adatait.

A cselekvő fogyasztóvédelem érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló előterjesztés lehetővé tenné a fogyasztók kollektív érdekeit képviselő feljogosított szervezeteknek, hogy képviseleti kereseteket indítsanak a jogsértés megszüntetése, valamint a jogorvoslat érdekében azokkal a vállalkozásokkal szemben, amelyek megsértik az uniós és a magyar jogot.

Az egyes igazságügyi tárgyú törvények módosítása egyebek mellett az iparjogvédelmi, a szerzői jogi szabályokon változtatna. Tartalmaz a közjegyzőkre, a hagyatéki eljárásra vonatkozó szabályokat, továbbá uniós jogharmonizációt hajt végre több területen.

Az egyes igazságügyi együttműködési tárgyú nemzetközi szerződések kihirdetéséről szóló törvények módosítása három hágai egyezményt kihirdető jogszabályon változtatna.

Kapcsolódó írásaink