Belföld

Szeptember 5-én nyitja meg a Károli Gáspár Református Egyetem a 2022/2023. tanévet

Trócsányi László számos új kezdeményezés elindításával kezdte meg rektori ciklusát

A központi tanévnyitó ünnepséggel szeptember 5-én, hétfőn veszi kezdetét a 2022/2023. tanév a Károli Gáspár Református Egyetemen. A Kálvin téri református templomban tartandó tanévnyitó rendezvényen Trócsányi László rektor mond ünnepi köszöntőt, amelynek keretében megnyitja az új tanévet. Az ünnepségen Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára is köszöntőt mond. Az ünnepségen az elsőéves hallgatók hagyományos, ünnepi fogadalomtételére is sor kerül.

Szeptember 5-én nyitja meg a Károli Gáspár Református Egyetem a 2022/2023. tanévet
Balog Zoltán püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke (j) megáldja a Károli Gáspár Református Egyetem új rektorát, Trócsányi Lászlót a budahegyvidéki református templomban tartott beiktatási ünnepségen
Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Trócsányi László rektor 2022. február elseje óta vezeti a Károli Gáspár Református Egyetemet, a 2022/2023. tanév megnyitásával pedig az intézmény új rektoraként első alkalommal köszönti majd az egyetemi évüket megkezdő károlis hallgatókat.

A tanévnyitó ünnepséget követően kerül sor a Károli Gáspár Református Egyetem és a Református Pedagógiai Intézet közötti szakmai együttműködési megállapodás aláírására.

A 2022. évi általános felvételi eljárás keretében 2318 hallgató nyert felvételt az intézménybe, míg a 2022. évi pótfelvételi eljárás során további 298 hallgatóval bővült a felvettek száma, így összesen 2616 fő kezdheti meg szeptembertől tanulmányait az egyetemen. A 2022. évi általános- és pótfelvételi eljárás keretében benyújtott jelentkezések száma és a ténylegesen felvett hallgatók létszáma is alátámasztja, hogy a Károli Gáspár Református Egyetem továbbra is az ország legnépszerűbb felsőoktatási intézményeinek egyike.

Trócsányi László rektor számos új kezdeményezés és fejlesztés elindításával kezdte meg rektori ciklusát az év elején, amelynek célja egy olyan szakmai és emberi közösség létrehozása, ahol mindenki otthon érezheti magát. A kulturális- és sportélet előmozdításával, a tehetséges hallgatók felkarolásával a 2022/2023. tanévben is folytatódik a megkezdett munka. Intézményünk szeptember végén a Károli Szabadegyetem következő előadásával várja az érdeklődőket, a Károli Interdiszciplináris Akadémia (KIDA) pedig első évfolyamával kezdi meg az egyetemi képzésen túlmutató, több tudományágat átfogó szakmai, tehetséggondozó műhelyének képzését.

A szeptembertől induló Károli Junior Akadémia a középiskolások számára nyújt egyedülálló lehetőséget arra, hogy az egyes karok képzéseihez kapcsolódó alapismeretek megszerzésével átgondolt és megfontolt döntést hozzanak majd felsőfokú tanulmányaikat illetően.

A Károli egyetem célkitűzése az új tanévre az intézmény sportbarát jellegének további erősítése, hiszen egyetemünk számára kiemelt szempont, hogy a szellemi értékteremtésen, tudásátadáson túl a hallgatók testi egészsége, fizikai jólléte is biztosítva legyen. A sportbarát egyetem kialakítása érdekében a 2022/2023. tanévtől bevezetésre került a kötelező testnevelés óra.

A Károli SC tervezett megalapításával pedig az egyetem jelenleg még széttagolt sporttevékenységét a sportegyesület keretein belül egységes formában, összehangolva valósítja majd meg. Az intézmény a saját sportegyesület létrehozásával, illetve egyetemünk és a fővárosi sportegyesületek között 2022. június 27-én történt együttműködési megállapodás aláírásával számos további sportágban való sportolási lehetőséget is kínál hallgatóinak a 2022/2023. tanévben.

Az intézmény szervezeti átalakításának köszönhetően a 2022/2023. tanévtől a Szociális és Egészségtudományi Kar, valamint az Állam- és Jogtudományi Karon korábban működő Gazdaság- és Vezetéstudományi Intézet az augusztus elsejével megalakult Gazdaságtudományi, Egészségtudományi és Szociális Kar keretében folytatja oktatási tevékenységét. Az egyetem az új kar létrehozásával az emberi erőforrások, a gazdálkodási és menedzsment-, valamint a gazdaságtudományi képzést szeretné láthatóbbá tenni. A frissen megalakult kar dékánja Mészáros József matematikus, szociológus, egyetemi tanár.

A 2022/2023. tanév második félévével indul el az egyetem fennállásának 30. évfordulóját ünneplő jubileumi év, mely lehetőséget teremt az intézmény számára is, hogy a református felsőoktatás több évszázadra visszanyúló történetére méltó módon emlékezzen, ezáltal a jelen és a jövő feladatairól együtt gondolkodjon. A keresztyén szellemiségű oktatás a jogászképzésben is helyet kapott az egyetemen, az Állam- és Jogtudományi Kar 1998. évi megalapításával a jogi kar 2023-ban 25 éves jubileumát ünnepli.

Az egyetem alapításának 30. évfordulóján az intézmény vezetése kiemelt figyelmet fordít a tehetséggondozásra is, hiszen a Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 2023. április 12–14. között a 36. OTDK Humán Tudományi Szekció házigazdája lesz.

Az intézmény nagykőrösi képzési helyszínén szeptember 4-én, kecskeméti képzési helyszínén szeptember 9-én kerül sor a tanévnyitó ünnepségre.

Kapcsolódó írásaink