Belföld

Elhunyt Harmathy Attila jogász, az MTA rendes tagja

Nyolcvanöt éves korában elhunyt Harmathy Attila Széchenyi-díjas jogász, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) rendes tagja, egyetemi tanár, volt alkotmánybíró – tudatta az MTA szerdán.

Elhunyt Harmathy Attila jogász, az MTA rendes tagja
Elhunyt Harmathy Attila jogász, az MTA rendes tagja
Fotó: Pte.hu

A polgári jog, ezen belül az összehasonlító polgári jog neves kutatóját kedden érte a halál.

Harmathy Attila 1937. április 20-án született Budapesten. Egyetemi tanulmányait az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán végezte, mellette tanult a Cambrigde-i Egyetem nyári tanfolyamán, valamint elvégezte a Strasbourgi Összehasonlító Jogi Egyetem négy évfolyamát.

1962-től 1992-ig az MTA Állam- és Jogtudományi Intézetében dolgozott, az egyetemen negyedéves egyetemista kora óta tanított. 1972-ben docenssé, 1982-ben egyetemi tanárrá nevezték ki. Elhivatottsága megmutatkozott kutatói és tanári munkájában is.

Harmathy Attilát 1993-ban az MTA levelező tagjává, ugyanekkor főtitkárhelyettesévé is megválasztották. 1998-ban az MTA rendes tagja lett. Számos nemzetközi kutatás résztvevője, konferenciák előadója, több nemzetközi szervezet tagja volt. Nyolc éven keresztül töltötte be a Nemzetközi Összehasonlító Jogi Akadémia alelnöki tisztét, két cikluson át a jogegységesítés kérdéseivel foglalkozó Unidroit igazgatósági tagjaként is dolgozott.

1998–99-ben az új Polgári Törvénykönyv kidolgozására létrehozott kodifikációs bizottság elnöke, 1998–2007 között az Alkotmánybíróság tagja volt. Alkotmánybíróként szervezője volt több olyan konferenciának, amely Magyarország Európai Unióhoz való csatlakozását készítette elő. Közel háromszáz tanulmánya jelent meg, ezeknek mintegy fele idegen nyelven. 2007 óta professor emeritus volt.

Eredményei elismeréseként több magyar kitüntetést vehetett át, köztük 2012-ben Széchenyi-díjban részesült az összehasonlító polgári jog, a szerződési jog és a szerződések elmélete, a szerződések gazdasági és gazdaságirányítási folyamatokban betöltött szerepének kutatása, a polgári jog és az alkotmányjog kapcsolata területén végzett, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos munkássága, tudományszervezői, oktatói és szakmai-közéleti tevékenysége, példaértékű életpályája elismeréseként.