Belföld

Az oktatáshoz való jog is alapjog

Az oktatáshoz való jog is alapjog
Kozma Ákos: A korlátozás célja a sztrájkban részt nem vevők alapjogai érvényesülésének minél magasabb szintű garantálása
Fotó: Facebook

A sztrájk alapjogát érintően az állam feladata kettős: egyrészt védenie kell a sztrájkban résztvevők jogait, hiszen a sztrájkhoz való jog az Alaptörvényben biztosított jog, másrészről azonban védenie kell a sztrájkban tevékenyen részt nem vállaló, azt „elszenvedő” állampolgárok jogait is, hiszen a sztrájkjog gyakorlása szükségszerűen az ő alapjogaik korlátozásával járhat – mutatott rá Kozma Ákos ombudsman, Tóth Endre (Momentum) írásbeli kérdésére adott válaszában.

A baloldali képviselő azt sérelmezte, hogy törvényi szinten korlátozzák a pedagógusok sztrájkjogát, hiszen sztrájk idején minden óvodában és iskolában biztosítani kell a gyermekfelügyeletet, a csoportokat nem lehet összevonni, a tanórák felét meg kell tartani, a sajátos nevelési igényű és a beilleszkedési, tanulási, valamint a magatartási nehézséggel küzdő diákok foglalkozásait ugyanúgy meg kell tartani, mintha nem is lenne sztrájk.

Az alapvető jogok biztosa közölte: a sztrájkhoz való jog az Alaptörvénnyel összhangban lévő törvényben meghatározott követelmények maradéktalan betartása mellett gyakorolható, ilyen esetben élvez alkotmányos védelmet. A korlátozás célja a sztrájkban részt nem vevők alapjogai érvényesülésének minél magasabb szintű garantálása, amelynek eszköze, hogy a munkabeszüntetés idején is biztosítani szükséges az adott szolgáltatás még elégséges szintjét. Az elégséges szolgáltatás nyújtásának hiányában nem garantálható, hogy a gyermekeknek az Alaptörvényben biztosított oktatáshoz való joga a sztrájk időtartama alatt is érvényesüljön – érvelt az ombudsman. Megjegyezte: az oktatásból való kiesés súlyosan negatív hatása nem feltétlenül azonnal, hanem közép- vagy hosszú távon jelentkezik.

Kozma Ákos kitért arra is, hogy ellenzéki képviselők az Alkotmánybírósághoz fordultak a kérdésben, „a támadott rendelkezések határozzák meg a még elégséges szolgáltatások pontos tartalmát a köznevelési intézményekben tartott sztrájk esetén”. „Alkotmányos feladatkörömnek eleget téve természetesen figyelemmel kívánom kísérni a pedagógussztrájk új szabályainak alkalmazását, valamint az Alkotmánybíróság eljárását, illetve e kiemelt fontosságú alapjogi kérdésben való döntését” – hangsúlyozta írásbeli válaszában az alapvető jogok biztosa.

Kapcsolódó írásaink

Jogellenes volt a pedagógusok sztrájkja

ĀA munkabeszüntetés időpontjában sem megállapodás, sem jogerős bírósági döntés nem volt a még elégséges szolgáltatás tárgyában - mutatott rá ítéletében a Fővárosi Ítélőtábla